maandag 15 april 2019

Molenstate

Bij de wekelijkse vooraankondiging van uitspraken van de Raad van State zitten ook deze week weer een paar windmolenzaken. De uitspraken worden woensdag 17 april 2019 vanaf 10:15 uur gepubliceerd op de website van de Raad van State, raadvanstate.nl.

201706905/1/R1 en 201805064/1/R1
Bij besluit van 6 juli 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Windmolenpark Hattemerbroek" vastgesteld. 

201801875/1/R3
Bij besluiten van 10 januari 2018 heeft de minister Kavel III en Kavel IV in windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) aangewezen als locatie voor een windpark.

201901660/1/R3
Bij uitspraak van 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:616, (hierna: de uitspraak) heeft de Afdeling de beroepen tegen het inpassingsplan "Windpark De Drentse Monden en Oostermoer" en een aantal uitvoeringsbesluiten niet-ontvankelijk dan wel ongegrond verklaard.

Zie ook dossier Windmolens: go.stylo.nl/wind
(met onderaan de pagina links naar uitspraken van de Raad van State over windmolens)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten