dinsdag 16 april 2019

Windpark Goyerbrug stap dichterbij

Vandaag, dinsdag 16 april, heeft het college van burgemeester en wethouders van Houten het langverwachte besluit over Windpark Goyerbrug genomen. Het college heeft de gemeenteraad gevraagd om een 'ontwerp verklaring van geen bedenkingen' voor de omgevingsvergunning. Dat is de eerste formele stap voor de vergunningverlening. Als de gemeente de verklaring afgeeft, dan komt deze eerst er inzage te liggen. Mensen kunnen dan 'zienswijzen' indienen. In de zomermaanden bekijkt de gemeente de reacties en na de zomer kan de raad zich er dan definitief over buigen. Pas als de gemeenteraad een definitieve verklaring van geen bedenkingen afgeeft, kan de omgevingsvergunning voor het windpark verleend worden.

Het college vindt het belangrijk om het gebied te laten meedelen in de opbrengsten van het windpark. Daarom willen B&W een windfonds instellen. De komende tijd wordt dit fonds in overleg met de belanghebbenden uitgewerkt.

Op 8 mei kunnen mensen inspreken tijdens het rondetafelgesprek van de raad en op 14 mei bespreken de raadsleden en commissieleden het voorstel onderling in een tweede rondetafelgesprek, alvorens het onderwerp op 28 mei formeel in de gemeenteraad te behandelen.

De gemeente Houten heeft omwonenden een brief geschreven over het besluit.
Zie: Bewonersbrief

Het raadsvoorstel met bijlagen staat vanaf vrijdag 19 april op https://ris2.ibabs.eu/Houten.

Meer informatie op de website van de gemeente: Windpark Goyerbrug 
en mijn dossier Windmolens (documenten en media): go.stylo.nl/windGeen opmerkingen:

Een reactie posten