dinsdag 7 december 2021

Friesland in den slag

De provincie Friesland zet de Rijksuniversteit Groningen (RUG) voor het blok: "wij doen mee of wij gaan weg", schrijft de Ukrant van de Groningse universiteit. De hoogleraar Friese taal en cultuur, Goffe Jensma, gaat volgend jaar met pensioen en de provincie Friesland wil meepraten over de opvolging. De provincie betaalt samen met het rijk jaarlijks 220.000 euro aan de universiteit voor de studie Fries. Sinds 2012 is het Fries een keuzevak als onderdeel van de bachelor minorities & multilingualism. Volgens de provincie is de tijd gekomen om van het Fries, "als tweede staatstaal", weer een zelfstandige studie te maken. Anders dreigt de leerstoel op te gaan "in een groter verhaal van minderheden en meertaligheid". Maar de universiteit is er principieel op tegen dat externe partijen meepraten over het invullen van vacatures. "Het is duidelijk dat we de Friese leerstoel willen bezetten met een expert in Friese taal en cultuur", zegt decaan Thony Visser van de faculteit Letteren. "We gaan daar niet iemand opzetten die gespecialiseerd is in Italiaans". Verder wil ze nog niet reageren op de brief van de provincie, omdat die in het Fries is gesteld en eerst moet worden vertaald. 

Bron: UKrant 3-12-21

De titel van dit blog is ontleend aan het vierde complet van het Wilhelmus, dat verwijst naar de Slag bij Heiligerlee (1568), vlakbij Winschoten, die de eerste overwinning betekende tegen de Spaansgezinden in de Tachtigjarige Oorlog, maar waarbij de jongere broer van Willem van Oranje, graaf Adolf van Nassau om het leven kwam: "Graaf Adolf is gebleven in Friesland in den slag". Groningen werd toen nog als onderdeel van Friesland gezien.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten