woensdag 15 december 2021

Weekoverzicht politiek Houten - week 50

[+] Laatste wijzigingen: 18/12/21 20:30u

Omroep Houten

Zaterdag 18 december 2021 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: Arthur Vierboom en Martin Monkel met gasten van Marian Aanen (groep Aanen, Natuurlijk Houten) en Robert Pelleboer (CDA). De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website en podcast te beluisteren. Beluister hier de uitzending van 11 december met Anneke Dubbink, fractievoorzitter van de PvdA, over haar verleden, politieke betrokkenheid en de sociaal-democratie.

[+] Beluister hier de uitzending van 18 december met de lijsttrekkers Robert Pelleboer (CDA) en Marian Aanen (NatuurlijkHouten) over het afgelopen jaar en de komende verkiezingen.  

[+] De ledenvergadering van CDA Houten heeft donderdagavond 16 december Robert Pelleboer gekozen tot lijsttrekker voor de raadsverkiezingen van 2022. Willy Boersma komt op de tweede plaats, gevolgd door (3) Cees de Heer, (4) Sam Hageraats en (5) Pieter de Winter. De huidige fractievoorzitter Cora Gerritsen wordt lijstduwer en hekkensluiter op plaats 30. (Bron: Cora Gerritsen, Facebook). 


Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p7.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).

De gemeentepagina wordt grotendeels gevuld met de evenementenkalender voor 2022. 
Informatie over corona: www.houten.nl/coronavirus
Het gemeentehuis is op 21, 24 en 31 december gesloten vanaf 16:00 uur. Houtens Nieuws 't Groentje


[p9] [webOntwikkelingsvisie Oude Dorp - Het unieke stukje Houten dat uniek moet blijven

[p9] Raadspraat: Hepke Deelstra, nr 2 van de ChristenUnie, over de heilstaat Houten. 

[p15] Charlotte Visser, griffier gemeente Houten (lang interview)

[p17] [webStichtse Rijnlanden stelt 45.000 beschikbaar voor Houtens project
[uit weekoverzicht 49] Wethouder Sander Bos met een overeenkomst getekend met het waterschap. De gemeente Houten wil zes plekken in de wijk De Campen saneren om wateroverlast te voorkomen. Het waterschap stelt €45.000 beschikbaar. Daarmee kan de gemeente regenwater afkoppelen van de riolering, de hoogte van de verharding aanpassen en water laten uitstromen op de Imkersplas, waardoor wateroverlast of juist verdroging wordt beperkt. Bron: Persbericht gemeente Houten 9-12-21 (PDF)

[web 15-12-21] Zoektocht exploitant Speelboerderij Houten duurt voort Geen van de 15 gegadigden die het programma van eisen hebben ontvangen, heeft aan aanbieding gedaan. Ze hebben geen geld of de criteria of de coronamaatregelen houdt ze tegen. Wethouder Jan Overweg gaat met twee potentiële gegadigden in gesprek om te bezien of er toch mogelijkheden zijn. De eisen, waarover inspraak is geweest, worden niet versoepeld. De kinderboerderij blijft wel open, ook tijdens de winter. 

[+] [web 15-12-21] Gemeente nog steeds in gesprek over opvang van 50 tot 100 vluchtelingen
Wethouder Jan Overweg voert opnieuw overleg met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over de opvang van 50 tot 100 vluchtelingen. Naast vluchtelingen zou Overweg in het beoogde pand ook graag andere doelgroepen willen huisvesten, zoals spoedzoekers (bijvoorbeeld na scheiding), kringloopwinkel, voedselbank en Krachtfabriek. Als COA daarmee akkoord gaat volgt een gesprek met de eigenaar van het pand en met omwonenden, pas dan wordt bekend gemaakt om welk pand het gaat.  

[+] [web 16-12-21] Woonvisie 2021-2030: bouwen voor Houtenaren en betaalbaar bouwen
De gemeenteraad heeft 14 december ingestemd met de Woonvisie. Deze geeft richting aan het gewenste woningbouwprogramma van 4750 woningen in de periode tot 2040. Doelstelling is de doorstroming te stimuleren, kansen te bieden voor starters, sociale huurders en bijzondere doelgroepen. Andere media

Omroep Houten 18-12-21 Geen hondenbelasting meer? HA, ITH, SGP, VVD en CDA hebben om een onderzoek gevraagd naar het afschaffen van de hondenbelasting. Ze vinden deze belasting niet meer van deze tijd, maar afschaffen mag ook niet leiden tot verrommeling en overlast in de openbare ruimte. De belasting blijft in 2022 nog bestaan, maar de gemeenteraad wil halverwege volgend jaar besluiten over afschaffing vanaf 2023. Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. (Laatste besluitenlijst 23/11/21 zie go.stylo.nl/w49). Raadsagenda

Agenda 14/12/21: Woonvisie 2030; parkeerbeleid; begroting, reserves, belastingen en leges. 
Nog geen besluitenlijst, wel videoverslag.  

Femke Logtenberg start per 1 januari 2022 als raadsadviseur communicatie en participatie. 

Raadsvragen

Openstaande vragen: (1) D66 en GroenLinks over ventilatie in schoolgebouwen; (2) vragen van SGP over testlocatie voor Testen voor Toegang (dichtsbijzijnde in Bunnik en Nieuwegein).

En verder

... niks

Geen opmerkingen:

Een reactie posten