donderdag 25 januari 2024

Pake Ytzen


Een paar mooie foto's van mijn pake Ytzen K. Tamminga naar wie ik genoemd ben. Van 1934 tot 1968, met onderbreking van de oorlog, had hij een wekelijkse column in een landbouwblad onder de titel 'Fan tichteby en om utens' (van dichtbij en verder). Zijn pseudoniem Poarteboer verwees naar het bijbelse beeld van de oude mannen in de poort (waar werd vergaderd, advies gevraagd en recht gedaan) en naar zijn blik op de stad en het platteland, als boer onder de rook van Leeuwarden.

Het eerste doel van zijn schrijven is een pleidooi voor samenwerking van de boeren in coöperaties en standsorganisaties. (*Standsorganisaties waren gericht op de "algemene verheffing van de arbeidende stand en op de behartiging van diens godsdienstig-zedelijke belangen", vakorganisaties hadden de materiële belangenbehartiging tot doel.)

In 1937 werd vliegveld Leeuwarden aangelegd op 'zijn' land, in 1940 moest het gezin de boerderij ontvluchten en in 1942 werd de boerderij door de Geallieerden platgebombardeerd. De familie zette het bedrijf voort net buiten het vliegveld.

Pake Ytzen was orthodox en behoudend maar als hij moest kiezen tussen het predikaat 'conservatief' of 'progressief' dan koos hij eerder voor progressief. Hij vond dat je de vooruitgang niet moest tegenhouden en hij verzette zich tegen een gemakzuchtige houding van NIMBY, not in my backyard. Het leidde ertoe dat er vliegtuigen landden op zijn grasland, eerst van de KLM, later militair, en de geschiedenis van de familie verweven raakte met het vliegveld. Het adres van vliegveld Leeuwarden is Keegsdijkje, gelijk aan het geboorteadres van mijn moeder, de zijweg naar het vliegveld heet nu Famylje Tammingaleane.

Vandaag zit ik weer een halve dag in het provinciaal archief Tresoar in Leeuwarden voor mijn onderzoek naar de boerderijen van mijn grootvader en drie van zijn zoons die boer werden. Het meeste archiefonderzoek is nu wel gedaan, maar ik moet nog veel informatie verwerken en redigeren. Deze foto's kwamen vandaag weer even bovendrijven en spreken mij aan. Ze geven een mooi beeld van mijn conservatief-progressieve grootvader.

-----
Mijn artikel in het Friesch Dagblad van 18/7/1986 bij de honderdste geboortedag van mijn grootvader:
https://blog.stylo.nl/2013/09/poarteboer.html

De letters GTB op de microfoon staan voor Gerard Theo Bakker en zijn GeluidsTechnisch Bureau
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_Theo_Bakker

Geen opmerkingen:

Een reactie posten