dinsdag 16 januari 2024

Minder mensen per woning

Weer een paar interessante artikelen gelezen in Stadszaken: (*)

Twijfels over haalbaarheid woondeals
Recente twijfels over de haalbaarheid van woondeals in Haarlemmermeer, roepen de vraag op of dit ook geldt voor andere woondeals. De bouwplannen in Haarlemmermeer zouden onvoldoende matchen met de marktvraag en concurreren met elkaar. Er is een andere woningmix nodig, minder middenhuur- en dure koopwoningen, meer sociale huur. Er is gekeken naar locaties en aantallen maar in de haast niet genoeg naar de haalbaarheid. Relativering: de ambities van de overheid hoeven niet altijd de markt te volgen. Als het aan de markt had gelegen, waren het Oostelijk Havengebied Amsterdam en de Kop van Zuid in Rotterdam ook niet ontwikkeld tot woningbouwgebieden. Nu zijn het succesvolle buurten. Daarbij kan de vertraging van de plannen positief uitpakken voor de aansluiting van de markt. Door lange bezwaar- en beroepsprocedures worden planningen vaak niet gehaald. De doorlooptijd van de woningbouwplannen is dan langer en dat verhoudt zich dan beter met het absorptievermogen van de markt. De woondeals zijn conceptueel. Het zijn afspraken op hoofdlijnen tussen overheden. Plannen, fasering, aantallen, prijscategorie en  woningsoort moet nog worden onderzocht en afgesproken. 

Advies staatscommissie demografie: Meer en andere woningen nodig
Er zijn veel meer, maar ook vooral andere woningen nodig in Nederland. Er is sprake van verdunning, ofwel minder mensen per woning, en een steeds groter woonoppervlak. De totale verwachte toename van 916.000 huishoudens in 2037 ten opzichte van 2023 bestaat uit 601.000 eenpersoonshuishoudens, 149.000 paren zonder kinderen, 89.000 gezinshuishoudens en 76.000 eenoudergezinnen. Ter illustratie: de afgelopen 15 jaar is het aantal huishoudens met 14,5 procent gegroeid, terwijl het aantal inwoners met 8,6 procent is toegenomen. Niet alleen de omvang van de bevolking verandert in de komende periode, ook de samenstelling. De culturele diversiteit neemt toe en de vergrijzing van de bevolking piekt in de komende 10 tot 15 jaar en zorgt voor een blijvend ‘oudere’ samenleving in 2050.

Ruimtelijke ordening binnen de woning
Over ruimte benutten: zie ook mijn blog Wipkip-referendum 01-02-2021
en het interview van Kustaw Bessems met Ytzen Lont en Foday Marnoh Sesay
in de Volkskrant 16-06-2021: Nieuwe kostgangers. Terugkeer van de hospita.
Nu de woningnood toeneemt, is een kamer huren bij een hospita (of hospes) zo gek nog niet.
Ik 'pleit' er al jaren voor waar mogelijk de ruimte binnen de bestaande woningvoorraad beter te benutten, particuliere kamerhuur is daarvoor één van de mogelijkheden. 

Over de Woondeal regio Utrecht, zie ook in het dossier go.stylo.nl/steenuil.

(*) Bron: Stadszaken.nl
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten