woensdag 1 september 2021

Weekoverzicht politiek Houten

Nieuws en media

Zaterdag 4 september 2021 start het nieuwe seizoen van Daar Hou Ik U Aan, het politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentator Paul van Ruitenbeek.  
Omroep Houten is die dag aanwezig op de Activiteitenmarkt op het Rond. 
De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is op zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website terug te luisteren. 

Koningin opent MBO-jaar in Houten
Koningin Máxima opent vrijdag 3 september bij Yuverta (voorheen Wellant) het MBO-jaar 2021-2022. Zij houdt een toespraak, studenten, docenten en bestuurdres gaan in gesprek over ondernemeschap, duurzaamheid en innovatie. Het programma is van 11:30-12:30u te volgen via een livestream, via https://www.youtube.com/ditismbo

Activiteitenmarkt op het Rond
Op zaterdag 4 september wordt van 10:00 tot 16:00 uur op en rondom het plein het Rond de Activiteitenmarkt gehouden. 

Nieuwe lijsttrekker Houten Anders
De leden van Houten Anders! hebben Axel Eerdman unaniem gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Eerdman, socioloog en van beroep docent maatschappijleer, is op dit moment actief als commissielid voor Houten Anders!

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje pagina 5 en 6. 
Uitgelicht: Ontwerp-bestemmingsplan Houtens Hart (14 bedrijfswoningen op De Schaft) en ontwerp-uitwerkingsplan Kruisboog kavel 21 (bedrijfsverzamelgebouw met 14 units) liggen van 2/9 tot 13/10 ter inzage. 

Extra avond over Woonvisie
Op maandag 6 september houdt de gemeente een extra online bewonersavond over de Woonvisie, gezien de grote belangstelling voor de eerdere bijeenkomst. 

Inspraak parkeerbeleid
Tot 12 oktober kunt u reageren op het voorgestelde parkeerbeleid. 

CIDI doet aangifte tegen Houtense beurs
Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en het Centraal Joods Overleg (CJO) doen aangifte tegen de organisator van een militariabeurs afgelopen zondag in Houten. Op die beurs werden dolken met hakenkruisen, SS-insignes, SS-uniformstukken en ook twee Jodensterren te koop aangeboden. Het tv-programma Kassa bracht de voorwerpen met een verborgen camera in beeld.
28/7/21 De Raad van State heeft op 28 juli 2021 uitspraak gedaan in het hoger beroep van Windpark Goyerbrug. De Raad van State heeft geoordeeld dat de hoger beroepen gegrond zijn en heeft de eerdere uitspraken van de rechtbank Midden Nederland over de ingestelde beroepen en de verleende omgevingsvergunning voor Windpark Goyerbrug vernietigd. Dit betekent dat het college van burgemeester en wethouders een nieuw besluit moet nemen op de aanvraag om omgevingsvergunning voor Windpark Goyerbrug.
https://www.raadvanstate.nl/actueel/abonnementenservice/persberichten/persbericht/@126328/geen-toestemming-windparken-houten-oss/

Korte toelichting Ytzen Lont: Dit betekent niet per se helemaal opnieuw beginnen, ruimtelijk verandert er weinig (al is ook het locatiebesluit nooit correct afgewogen), maar de gemeente moet nu eigen milieunormen bedenken (die weer kunnen worden aangevochten), omdat het Activiteitenbesluit van de rijksoverheid niet meer voldoet, omdat dát besluit (wat veel meer bevat dan windmolens) nooit goed op milieueffecten is getoetst en door de Europese rechter is afgekraakt. -- Ironisch genoeg beroept ook Eneco bij het (met succes) aanvechten van de maatvoorschriften voor Windpark Houten zich op hetzelfde Activiteitenbesluit als (inmiddels afgekeurde) basisnorm. Maar dat betreft een bestaande situatie, waar dus geen nieuwe vergunning voor hoeft te worden verleend. Een gemeente mag dus niet strenger optreden dan de landelijke norm maar die landelijke norm bungelt en is onduidelijk en moet eerst op milieueffecten worden getoetst.

Natuurvergunning windpark Goyerbrug blijft in stand
De kans dat een vogel door een klap van de molen gedood en in de tuin van een omwonende wordt geslingerd is zo klein, dat deze bewoner niet als belanghebbende kan worden aangemerkt.

Uitbreiding Houten laag en groen
15/7/21 Of Houten de komende jaren groeit in oostelijke of westelijke richting, één ding staat als een paal boven water: de nieuwe wijken zullen een uitgesproken groen karakter krijgen en nergens wordt er hoger dan vijf lagen gebouwd. Dat werd deze week duidelijk tijdens een zogenoemde ‘bijpraatavond’ voor raadsleden. Zij kregen de eerste schetsen gepresenteerd van verse woningbouwplannen.

Houten praat mee over gasvrij Houten-Zuid

Website woningbouw Odijk-West
De gemeente Bunnik is een nieuwe website gestart over de ontwikkeling van de wijk Kersenweide, Odijk-West, die voor Houtenaren interessant is in verband met mogelijke plannen voor Houten-Oost.
https://kersenweideodijk.nl/default.aspx


Collegebesluiten
Het college van B&W vergadert elke dinsdag. De besluitenlijst wordt een week later vastgesteld en gepubliceerd. De laatste gepubliceerde besluitenlijst is van 13 juli 2021. De besluitenlijst van 24/8 zou op 31/8 moeten zijn vastgesteld, maar is nog niet gepubliceerd. 

Raadsagenda
14 en 21 september 2021 om 20:00 uur RTG's (= rondetafelgesprekken = commissievergaderingen) online via Microsoft Teams. Raadsvergadering 5 oktober 2021. 

Raadsvergadering
Na de zomer heeft de gemeenteraad nog niet vergaderd. 

30/7 SGP over andere locatie voor windmolens (langs A27 ipv Goyerbrug)
20/8 SGP over doelgroepen huisvesting
30/8 D66 over opvang Afghaanse vluchtelingen


Geen opmerkingen:

Een reactie posten