donderdag 9 september 2021

Weekoverzicht politiek Houten

Nieuws en media

Zaterdag 11 september 2021 Daar Hou Ik U Aan, het politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatoren: Arthur Vierboom en Stephan van der Steen, gast: wethouder Hilde de Groot (GroenLinks). De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is op zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website terug te luisteren. 

De uitzendingen zijn ook via podcast te beluisteren,  hier de uitzending van 4/9/21: presentator Paul van Ruitenbeek praat op de Activiteitenmarkt in Houten onder anderen met de raadsleden Cora Gerritsen (CDA) en Jaap Staman (D66). 

Kort geding over windpark Houten?
Volgens 'Gigawieker' (voorheen Twitter-account van de Stichting Gigawiek, "as of 8/1/21 personal account of an affected person") vindt op 21 september een kort geding plaats tegen Eneco over Windpark Houten. Nog geen bevestiging of informatie gevonden. 

Gemeentenieuws
Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p4-5

Publiekspeiling klimaatplan
De gemeente houdt een publiekspeiling voor het op te stellen plan over klimaatverandering. De peiling bestaat uit twaalf vragen en kan tot 29 september online worden ingevuld. 

Koopstromenonderzoek
Deze maand start een groot consumentenonderzoek, het Koopstromenonderzoek 2021, waar ook de gemeente Houten aan meedoet. Het onderzoek moet in beeld brengen waar inwoners winkelen en hoe tevreden ze zijn over de winkelgebieden. Veel huishoudens en de leden van het burgerpanel krijgen een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek, de vragenlijst is online voor iedereen te vinden. 

Coronamaatregelen
Informatie over gemeentelijke maatregelen en ondersteuning vanwege corona

Het college van B&W vergadert elke dinsdag. De besluitenlijst wordt een week later vastgesteld en pas daarna gepubliceerd. 
Eerste vergadering na de vakantie 24/8/21: kosten jeugdhulp; borgstelling SV Houten verlichting; kwijtschelding huur sportverenigingen; evaluaties referendum; aanschaf bedrijfswagens buitendienst; aanbesteding openbare verlichting; trafostation Steding Schonauwenseweg; notitie 'Openbaar of geheim?'; Provincialeweg 57-58 (agrarisch naar woonbestemming); budgetten 'groene daken' en 'afkoppelen regenwater' samenvoegen; uitwerkingsplan Kruisboog; bestemmingsplan Houtens Hart. 

Raadsinformatiebrief met bijlagen Evaluaties referendum

Raadsagenda
Op 14 en 21 september 2021 om 20:00 uur RTG's = rondetafelgesprekken (commissievergaderingen) online via Microsoft Teams. Raadsvergadering 5 oktober 2021. 

Agenda RTG 14/9: Visie Oude Dorp 2030; aanbesteden openbare verlichting; regionale aangelegenheden. Zie agenda en stukken.  

Voorlopige agenda RTG 21/9: transformatiestation Stedin Schonauwenseweg; nieuwbouw kindcentrum De Velduil en sporthal Eggeveld; Regionale Energie Strategie. 

Raadsvergadering
Na de zomer heeft de gemeenteraad nog niet vergaderd. 

Eerdere schriftelijke vragen over rol van de bibliotheek (29/6 CDA), energiestrategie en klimaat (19/7 GL), andere locatie windmolens (SGP 30/7), doelgroepenhuisvesting (SGP 20/8), opvang vluchtelingen Afghanistan (D66 30/8) zijn nog niet beantwoord. Geen opmerkingen:

Een reactie posten