donderdag 30 september 2021

Weekoverzicht politiek Houten

 [+] laatste wijziging 4/10/21 17:00u
Alle weekoverzichten

Nieuws en media

Zaterdag 2 oktober 2021 Daar Hou Ik U Aan, het politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: Ger Kroes, special met raadslid Marjan Boonzaaijer van D66De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is op zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website terug te luisteren. Beluister hier de podcast met de uitzending van 25/9/21 met David Jimmink van GroenLinks en Marian Aanen (voormalige CDA). Marian Aanen kondigde in de uitzending de oprichting aan van naar nieuwe "ledenpartij" NatúúrlijkHouten. 

Oppositie wil Oude Dorp van de agenda
[+] Dinsdag 5 oktober staat het Oude Dorp hoog op de agenda van de gemeenteraad (zie de agenda onderaan dit weekoverzicht). Maar de voltallige oppositie (SGP, D66, PvdA, ITH, HA, Groep Aanen) wil de Otwikkelingsvisie Oude Dorp van de agenda afvoeren. Volgens hen geeft het document geen richting en visie op verkeer, historie, levendigheid en mogelijke uitbreiding van de supermarkt. 
Dit is te lezen in een uitgebreid artikel op de website van Omroep Houten en in 't Groentje 04-10-21 'Kritiek op visie Oude Dorp Houten; oppositie stuurt Bos terug naar de tekentafel' en in AD 04-10-21 Oppositie Houten: ‘Visie op toekomst Oude Dorp volstrekt onder de maat en moet van tafel’

Gemeentenieuws
Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5

't Groentje p3: De keuze: Noordwest of Oost
Gaat Houten 2200 woningen bouwen aan de noordwestkant van de gemeente en sluit Houten daarmee aan op de stad Utrecht? Of kiest de raad ervoor om richting Bunnik te bouwen en daarmee landelijk gebied op te geven. Dat lijkt de inzet te worden van de verkiezingen in maart volgend jaar. 

't Groentje p7: Documentaire over het Plein
In oktober lanceert Omroep Houten de documentaire serie 'Het Plein'. Deze serie gaat over verleden, heden en toekomst van het Plein in het Oude Dorp. In 't Groentje een interview met de makers Gerard Hurkmans en Klaas Wijbenga. 

Bijlage bij 't Groentje over Groen(er) wonen en besparen
met o.a. p6 'Woonwijk van de toekomst zoekt locatie', p10 advertentie van Coöperatie Duurzaam Eiland  (www.duurzaameiland.nl) (Schalkwijk, Tull en 't Waal), p31 'Stap voor stap naar een fossielvrij Nederland' met over de Regionale Energiestrategie (RES) en wat kun jij doen? iedereendoetwat.nl

Woonvisie
Van 16 september tot 26 oktober 2021 kunnen mensen reageren op de woonvisie die de gemeente samen met organisaties en inwoners heeft ontwikkeld. Alle informatie over de woonvisie, het woonbehoefte-onderzoek en het participatieverslag is te vinden en te downloaden op houten.nl/woonvisie 

Werkconferentie versterking lokale media
(Provincie Utrecht, 23-09-21, video YouTube)

[+] Provincie presenteert begroting
De provincie Utrecht investeert fors in duurzame energie, natuur en biodiversiteit, woningbouw en mobiliteit. De totale begroting bedraagt 525 miljoen euro en de provincie investeert 88 miljoen. Zie persbericht, begroting 2022 in het kort en de gehele begroting hier.

[+] Bijstandsbudget bekend
De rijksoverheid heeft de voorlopige bijstandsbudgetten 2022 en de definitieve bijstandsbudgetten 2021 gepubliceerd. Gemeenten betalen de uitkeringen voor bijstandsgerechtigden en de loonkostensubsidies uit deze budgetten. De gemeente Houten krijgt in 2022 een bijstandsbudget van €7.919.123. 
Zie website Rijksoverheid met bericht en documenten. 

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijst wordt een week later vastgesteld en pas daarna gepubliceerd. De laatst (stand 30/9/21) gepubliceerde besluitenlijst is van 7/9/21, er is nog geen nieuwe besluitenlijst. 

Raadsagenda
Eerstvolgende raadsvergadering is 5 oktober 2021. Agenda en stukken 5-10-21 met o.a. beëdiging tijdelijk raadslid A. Biesheuvel; Ontwikkelingsvisie Oude Dorp; Regionale Energiestrategie RES 1.0; nieuwbouw kindcentrum obs De Velduil en sporthal Eggeveld; aanbesteding openbare verlichting; SGP-motie (uit 2018) over ontvangstruimte begraafplaats; Stedin-trafostation Schonauwenseweg; bevestiging geheimhouding financieel perspectief Houten Noord-West en Oost. 

[+] De raadsvergadering begint om 19:30 uur en wordt voorafgegaan door de installatie van de Kinderraad van 18:45 tot 19:30 uur. 

Raadsvergadering
Na de zomer heeft de gemeenteraad nog niet vergaderd. 

Eerdere schriftelijke vragen over doelgroepenhuisvesting (SGP 20/8) zijn nog niet beantwoord. Recente antwoorden op raadsvragen: draagvlakonderzoek andere locatie windmolens (SGP 30/7) Geen opmerkingen:

Een reactie posten