donderdag 16 september 2021

Weekoverzicht politiek Houten

[laatste aanpassing 17/9/21 23:50u]

Nieuws en media

Zaterdag 18 september 2021 Daar Hou Ik U Aan, het politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatoren: John van Amerongen en Jon Nellestijn, gasten zijn raadsleden Eef Stiekema (VVD) en Bartjan Meijer (HoutenAnders). De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is op zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website terug te luisteren. 
Beluister hier de podcast met de uitzending van 11/9/21 met wethouder Hilde de Groot (GroenLinks). 

Gemeentenieuws
Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p4-5

Corona
De gemeenteraad hoort graag van inwoners, jong en oud, ondernemers en organisaties hoe zij de coronacrisis hebben beleefd. Donderdagavond 23/9/21 van 19:30 tot 21:30 uur bent u van harte welkom om uw verhaal met de raadsleden en elkaar te delen. Meld u uiterlijk 22/9 aan bij de griffie@houten.nl .
Informatie over gemeentelijke maatregelen en ondersteuning, zie houten.nl/corona

Ontvangstruimte begraafplaats
't Groentje p9: Wouter van den Berg (SGP) wil het ontbreken van een ontvangstruimte op begraafplaats Oud Wulven nogmaals ter sprake brengen in de raad (in 't Groentje staat 4/10, dit moet zijn 5/10). 
In 2018 is al eens een motie ingediend over dit onderwerp, maar die werd aangehouden. 

't Groentje p24: Provinciepagina met een wandeling (9/10) langs de op de UNESCO-erfgoedlijst geplaatste de Nieuwe Hollandse Waterlinie, in gesprek met de provincie over mobiliteit (2/11), nationale klimaatweek (28/10), werk aan de weg en de vergaderdata van Provincie Staten en commissies. 

Ik vraag mij af...

Gemeenten worstelen met huisvesting statushouders
zie NOS 13/9/21. Hoe is dat in Houten?

(Geen) fusie tussen ITH en Houten Anders? 
Paul van Ruitenbeek filosofeert in zijn column 4/9/21 voor Omroep Houten over de voor- en nadelen van een fusie tussen ITH en Houten Anders, die misschien voor de hand zou liggen, maar er kennelijk toch niet aan zit te komen. Hoe denkt het ITH-raadslid daar over?  
Reactie van HoutenAnders op de column. 

Kort geding tegen Windpark Houten
Op 21/9/21 om 9 uur dient bij de rechtbank Midden-Nederland een kort geding tegen Windpark Houten BV (Eneco-dochter). Eisers zijn twee omwonenden, beiden wonend aan de Rijnpolder in Houten. 

Eis is het per direct stopzetten van het windpark of althans van de molen die het dichtst bij de woning van de eisers staat of tenminste totdat de wetgever het door de Raad van State als basis voor de vergunningverlening buiten werking gestelde Activiteitenbesluit deugdelijk heeft gerepareerd of de gemeente Houten deugdelijke nieuwe geluidsnormen heeft gesteld.  

De bewoners gaan dus kijken of de uitspraak van de Raad van State voor nieuwe situaties (waarmee de realisatie van Windpark Goyerbrug is geblokkeerd) ook geldt voor bestaande situaties. 

NK Tegelwippen
In de Volkskrant 16/9/21 een artikel over het NK Tegelwippen (vergroening van tuinen). Van 30 maart t/m 30 september speelt heel Nederland het NK Tegelwippen. Iedereen kan meedoen door tegels te vervangen door groen in zijn eigen (gevel)tuin. Meld je gewipte tegels via de site en ze worden bij je gemeente opgeteld. Heeft jouw gemeente zich niet aangemeld? Niet getreurd, wippen kan altijd. Dan wip je mee voor de nationale Tegelteller. Zie https://nk-tegelwippen.nl/ Doet Houten ook mee? 

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijst wordt een week later vastgesteld en pas daarna gepubliceerd. Besluitenlijst 31/8/21: parkeerbeleid; Ontwikkelingsvisie Oude Dorp; nieuwbouw kindcentrum De Velduil en sporthal Eggeveld; Omgevingsvergunning schuur Waijensedijk 6; waarderingen HR21; coronasteun: TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten); Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen; voortgang Covid-19 (corona) (*) ; samenwerking gemeente met waterschap: Water in de Leefomgeving; zorgfraude: aanwijzen toezichthouder Wmo en Jeugdwet. 

(*) Voortgang Covid-19: "Gezien de verminderde impact van het corona-virus, op het maatschappelijk, economisch leven en het effect daarvan op alle inwoners van Houten, ondernemers, zzp’ers, (sport)verenigingen, maatschappelijke en culturele organisaties het lokaal pakket aan sociaal-economische hulpmaatregelen niet te verlengen na 1 juli 2021. 

Raadsinformatiebrief met bijlagen Evaluaties referendum

Raadsagenda
Rondetafelgesprekken (RTG's) op 14 (zie overzicht vorige week) en 21 september 2021 om 20:00 u online via Microsoft Teams. Raadsvergadering 5 oktober 2021. 

Agenda en stukken RTG 21/9/21: RTG 1 en RTG 2. O.a.: trafo Stedin Schonauwenseweg; nieuwbouw kindcentrum De Velduil en sporthal Eggeveld; Regionale Energie Strategie. 

Raadsvergadering
Na de zomer heeft de gemeenteraad nog niet vergaderd. 

Eerdere schriftelijke vragen over rol van de bibliotheek (29/6 CDA), energiestrategie en klimaat (19/7 GL), andere locatie windmolens (SGP 30/7), doelgroepenhuisvesting (SGP 20/8), opvang vluchtelingen Afghanistan (D66 30/8) zijn nog niet beantwoord. Geen opmerkingen:

Een reactie posten