vrijdag 21 juni 2024

Alles over de Statenvertaling

‘Biblia dat is de gantsche H. Schrifture (…) nu eerst door last der (…) Staten Generael en volgens het Besluyt van de Synode Nationael (…) uyt de Oorpronckelijcke talen in onze Nederlandtsche getrouwelijck overgeset’.

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap NBG heeft een website geïntroduceerd met uitleg over en de volledige tekst van vijf versies (1637, 1657, 1886, 1977, HSV) van de Statenvertaling, de bijbelvertaling waartoe door de Synode van Dordrecht 1618/1619 werd besloten en die in 1637 werd aangeboden aan de opdrachtgever, de Staten-Generaal.

https://statenvertaling.bijbelgenootschap.nl/over-de-statenvertaling/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten