woensdag 5 juni 2024

Gebakken geld

Waar verberg je 6500 euro aan bankbiljetten? In de oven zijn ze veilig, dacht een man. Maar zijn vriendin wist het niet en zette de elektrische oven aan om koekjes te bakken. Zo vertelt de man. Hij stapte met zijn beschadigde bankbiljetten naar De Nederlandse Bank om ze in te wisselen voor nieuwe bankbiljetten. 

Maar de bank hield de bankbiljetten in en liet ze grondig onderzoeken. Deze brandschade komt niet van de hitte in een elektrische oven, oordeelden de experts: de biljetten zijn in direct contact geweest met vuur. 

Kennelijk is er opzet in het spel. De man kreeg zijn geld niet terug. Hij stapte naar de rechter en kwam uiteindelijk uit bij de Raad van State. Die deed woensdag 5 juni uitspraak. De Raad van State houdt de uitspraak van de rechtbank in stand: het verhaal van de man kan niet kloppen en er zijn twijfels aan zijn goede trouw. De man is zijn geld kwijt. 

Bron: Raad van State Uitspraak 202301132/1/A2

----------

Besluit 2013/211/EU van de Europese Centrale Bank betreffende denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en het uit circulatie nemen van eurobiljetten. 

"... indien de NCB’s [Nationale Centrale Banken] weten dat de echte eurobankbiljetten moedwillig zijn beschadigd, dan wel zij voldoende redenen hebben om zulks te vermoeden, weigeren zij de vervanging ervan en houden zij de eurobankbiljetten in, teneinde te vermijden dat zulke eurobankbiljetten weer in omloop komen of te voorkomen dat de aanvrager deze eurobankbiljetten aan een andere NCB ter vervanging aanbiedt. Niettemin vervangen zij de beschadigde echte eurobankbiljetten, hetzij indien zij weten dat de aanvragers te goeder trouw zijn, of voldoende redenen hebben om zulks te vermoeden, dan wel indien de aanvragers kunnen bewijzen dat zij te goeder trouw zijn. Eurobankbiljetten die slechts in geringe mate beschadigd zijn, bijvoorbeeld door aantekeningen, cijfers of korte zinnen, worden in beginsel niet beschouwd als moedwillig beschadigde eurobankbiljetten..."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten