vrijdag 29 januari 2021

Toeslagenaffaire (5)

Op 19 januari 2021 heb ik voor Omroep Houten vragen gesteld aan de gemeenschappelijke sociale dienst Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) over de gemeentelijke hulpverlening aan gedupeerden van de toeslagenaffaire. Het antwoord liet even op zich wachten, niet zozeer vanwege de inhoud van de vragen, zo liet de woordvoerder weten, maar doordat de medewerkers vanwege de coronamaatregelen thuis werken en het soms moeilijk is om intern de juiste informatie te verzamelen. Vandaag liet woordvoerder Marjolein van Veenendaal van WIL mij weten dat de beantwoording is overgenomen door Greetje Santing van de afdeling Communicatie van de gemeente Houten. "Wij hebben afgestemd met de gemeente Houten met betrekking tot jouw vragen over de toeslagenaffaire. Afgesproken is dat de gemeente persvragen rondom dit dossier vanaf nu zal behandelen. Waar nodig uiteraard met input van WIL." Hieronder geef ik mijn vragen weer. De vragen zijn deels al beantwoord door een persbericht van de gemeente Houten van 20 januari, dat ik ook op dit weblog heb geplaatst (zie Gemeente helpt gedupeerden met een link naar de website van de gemeente). Hetzelfde persbericht is inmiddels ook prominent te lezen op de pagaina Gemeentenieuws in 't Groentje Houtens Nieuws van 27 januari. De vragen van 19 januari 2021:

WIL heeft al eerder vragen beantwoord van Omroep Houten over de toeslagaffaire. Inmiddels is er een inhoudelijke regeringsreactie op het kamerrapport, het kabinet is afgetreden en vandaag werd bekend dat alle overheidsschulden van slachtoffers van de toeslagenaffaire worden kwijtgescholden.

Mijn vraag is of er inmiddels meer actuele informatie beschikbaar is.

(1) Volgens de lijst van de Belastingdienst van 31 oktober zijn er in Houten tien getroffenen bekend, nadien is er bij mijn weten nog geen nieuwe lijst gepubliceerd. Hebben zich inmiddels gedupeerden bij (de gemeente en) WIL gemeld? Hoeveel (ongeveer)?

(2) Is het gevraagde meldpunt inmiddels operationeel en hoe wordt dit bekend gemaakt?

(3) Het kwijtschelden van overheidsschulden voor gedupeerden zal ongetwijfeld ook weer een inventarisatie en maatwerk vragen (bijstandsvorderingen, boetes, schuldhulpverlening etc.): (hoe) werkt WIL hier aan, heeft WIL het beleid en plannen hiervoor klaarliggen?


Bronnen:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/18/belastingdienst-scheldt-schulden-van-gedupeerde-ouders-kwijt

https://nos.nl/artikel/2364977-schulden-gedupeerden-toeslagenaffaire-bij-overheidsinstanties-kwijtgescholden.html

https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/hulp-van-de-gemeente/


De informatie over thema Toeslagenaffaire hou ik bij in mijn weblog en deel ik met de redactie van het politieke radioprogramma Daar Hou Ik U Aan.

Omroep Houten
Daar Hou Ik U Aan
Elke zaterdag 11 tot 12 uur
HoutenFM: 107.3 FM
Web: omroephouten.nl


Geen opmerkingen:

Een reactie posten