vrijdag 31 december 1999

1969

1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970

Uit mijn jeugddagboek 1969: 

Bezoek aan vliegbasis Soesterberg - Geen tijd voor judo - Carnavalshit Hallo meneer Den Uil Opgravingskamp Blitterswijck Koninginnedagrellen in Amsterdam, NRU-studio bedreigd

[Bezoek aan vliegbasis Soesterberg]
16 februari. Maandag. Het weer. Sneeuw. Het vriezen van de afgelopen dagen is opgehouden. Vanmorgen met gym konden we nog schaatsen. Nou ja, konden we… Ik mag me niet zo gelukkig prijzen de schaatskunst onder de knie te hebben, want een Fries op de Veluwe is een vis op het droge, za'k maar zeggen. (…)
24 februari. (…) Tweeling. Dhr. J.J. Vos, biologie, is nu verrijkt met een tweeling. Twee mannetjes. (...)
28 februari. Vrijdag. Hoe het woensdag ging (26-2). Woensdag zijn Ger, Leo en ik naar Soesterberg geweest. Om ongeveer 10.00 uur vertrok ik van huis om veel te vroeg in Scherpenzeel aan te komen. Om tien over elf kwamen Ger en Leo en gingen we samen verder naar Soesterberg (mooie route overigens), waar we om één uur aankwamen. Vlak voor de ingang van het vliegveld gingen we zitten te nuttigen, en wel ons brood en zo al nuttigend konden we de boel eens mooi bekijken.
Daarna meldden we ons (veel te vroeg, want in de brief stond 14.00 uur, maar dat gaf niet). De wacht wist overal van. We konden onze fietsen in de (mini-)stalling zetten en werden door een korporaal met een zeer goed geheugen naar het kantoor van public relations gebracht. Dat goede geheugen: vlak voordat we bij het kantoor aankwamen met dat blauwe VW-busje zei de korporaal tegen Ger: "Jij bent een jaar geleden naar de Open Dagen geweest, hierzo, hè?" "Ja, hoe weet U dat?", zei Ger natuurlijk verbaasd. "Nou, ik heb je hier gezien. Net toen je het museum binnenkwam, heb je me niet gezien?" "O, dat kan best!", zei Ger. Hoe bestaat het, hè?
In het kantoor werden we heel vriendelijk ontvangen door 2e luit. Bosboom, waar we ons volgens de brief moesten melden. We begonnen eerst een vraaggesprek, wat we op onze cassetterecorder opnamen. Om half twee moest de 2e luitenant al weg, om een excursie te leiden. Gelukkig maar dat we te vroeg waren gekomen.
Een soldaat leidde ons rond. Jammer dat we buiten zelfs niet met de cassetterecorder op mochten nemen. We gingen eerst naar een hangar, waar twee Friendships gecontroleerd werden. Een technicus maakte ons even onduidelijk hoe de motoren (turbo-props) werkten. Ook over de vleugels, landingsgestel en wielen hoorden we het één en ander. Erg interessant! Vooral dat wat ik wél snapte. Ook voor de hangar stonden (mooie) Friendships (F-27). In een andere hangar zagen we drie kleine vliegtuigen en een leger van Alouets (helikopters van de LANDmacht). Ook hierover werd ons uitgebreid verteld. En om de beurt penden we ons lam aan aantekeningen. Als derde en laatste punt gingen we terug naar de hangar waar het vliegtuigmuseum en ook het kantoor van public relations is. 
We bekeken alles in het museum (leuk!) en handelden vervolgens nog wat vragen af in het kantoor. We gingen, ieder met twee vliegtuigfotos, voldaan naar huis. Toch nog jammer, dat we buiten niet opnemen mochten en dat we niet op de Amerikaanse afdeling van de basis mochten komen. 
We fietsten door de sneeuw terug. In Scherpenzeel aten we patat en gingen toen uit elkaar. Zeven uur was ik thuis.  


[Geen tijd voor judo - Carnavalshit Hallo meneer Den Uil]
6 maart. (…) Over vier weken ga ik van judo af. Geen tijd meer. Ik heb ondertussen de groene band met blauwe slip.
Tweeling. Nogmaals de felicitaties voor dhr. J.J. Vos en zijn vrouw (zie 24 februari). Nog een tweeling soms? Nee hoor, we zingen alleen maar luidkeels mee met het nieuwe plaatje (14 dagen geleden uitgekomen; wijs: Hallo, meneer De Uil; Fabeltjeskrant). Hallo, meneer Den Uil… En die tweeling met die Beverkop heeft er al een dubbele jenever op!


[Opgravingskamp Blitterswijck]
8 april (t/m 12 apr.) OPGRAVINGSKAMP BLITTERSWIJCK, georganiseerd door de Ned. Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis (N.J.B.G.), waar ik lid van ben. (…)
Dinsdag 8 april was het zonnig en warm (24 graden!). Deze eerste dag kregen we instrukties over het kasteel Blitterswijck. Dit 13e eeuwse kasteel, met 19e eeuws nieuwer gedeelte is in 1944 verwoest. Tot die tijd is het bewoond geweest. Uit een boekje hadden we een kaart van architekt Mirelieu, die vele kastelen (toen ze nog bestonden en bewoond waren) in kaart heeft gebracht. Volgens deze kaart waren de buitenmuren 1,40 m dik en liep dwars door het kasteel (oude gedeelte) een dikke muur van 3,00 m (!). Het ging bij deze opgraving vooral om die dikke muur en uitsluitend om het oude gedeelte van het kasteel. Dwars over de dikke muur werd een gleuf gegraven, waaraan deze dag begonnen werd. 
Verder werd er deze dag gemeten, evenals andere dagen. De noordelijke hoofdsleuf (d.w.z. ten noorden van de dikke muur) bleek alleen puin te bevatten (oef, hoe bleek dat!) en werd donderdag al dichtgegooid.
9 april. Woensdag 9 april begonnen de hoogtemetingen en werd alles in kaart gebracht. Dit gebeurde o.a. met de vloer die vandaag gevonden werd ten zuiden van de dikke muur en waarvoor het zuidelijke gedeelte van de sleuf eerst iets verbreed werd. De bakstenen werden op de tekening gearceerd, maar de tegels stuk voor stuk op schaal uitgetekend. 
De R.O.B. (= het Rijksinstituut voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, Kerkstraat 1 te Amersfoort, onder auspiciën waarvan de N.J.B.G. opereert, anders zou het nl. verboden zijn), deze R.O.B. dus had gezorgd voor al het materiaals (zoals schoppen, houwelen, meetinstrumenten e.d.). In iedere plaats heeft de (of moet ik zeggen: het) R.O.B. enkele jaren geleden een vast punt uit een plaatselijke kerk gemeten ten opzichte van N.A.P. De hoogte uit de Blitterswijckse kerk werd door de meetgroep overgebracht op een vast punt op de ruïne. Hoe dat gaat weet ik niet precies, wel weet ik dat het stukje voor stukje moest gebeuren, iedere keer dat vaste punt overbrengend met de hoogtemeter. Op deze manier konden we ieder punt in kaart brengen t.o.v. N.A.P.
10 april. Donderdag. Deze dag was weer ongeveer gelijk aan de vorige. Die morgen had ik (samen met Edo Nieweg) korvee, dus ben ik niet naar de opgraving geweest ('s morgens). Onder het afwassen nog een zeer theologisch gesprek gehad! Gelukkig hoefde ik sinds die middag niet meer (hoofdzakelijk) te graven, maar moest ik de lengtes van het gebouw-zoals-het-was opmeten en tekenen met enkele anderen. Leuk werk! Natuurlijk hielden we ons daar niet alleen bezig met opgraving en korvee, er werd ook veel gein gemaakt. (…)
11 april. Vrijdag. Deze dag werd het grootste gedeelte dichtgegooid, omdat het begon te regenen. Alleen de vloer en een gedeelte van de dikke muur werden verder uitgegraven en alles werd in kaart gebracht. 
12 april. Zaterdags werd alles dichtgegooid. Al gauw begon het te regenen en mochten de meisjes en een paar jongens naar huis gaan. De anderen gooiden de gaten verder dicht en maakten schoppen, troffel e.d. schoon. Na het middageten gingen we naar huis. Jammergenoeg!


[Koninginnedagrellen in Amsterdam, NRU-studio bedreigd]
30 april. Koninginnedag. Vandaag wordt Koningin Juliana 60 jaar. Groot feest, natuurlijk. 
En vanmiddag hebben Heit, Jikke en ik gezeild bij Nijkerk.
In Amsterdam was het erg onrustig vandaag. Uit een tijdelijke N.R.U. (Ned. Radio Unie) studio, die daar was i.v.m. de feestelijkheden, hoorden we het rechtstreekse verslag van de relletjes en van de charches (goed geschreven?), die de politie uitvoerde. Bij de studio zelf werden ook vernielingen aangericht. 
1 mei. Donderdag. Vandaag, dag van de arbeid, ook onrust in Amsterdam natuurlijk, maar niet zo erg als gisteren. Feikje heeft f 1,75 gewonnen met haar versierde fiets in de optocht en Johan f 1,- met zijn rattenpak (met de klas deed hij Rattenvanger van Hameln). 


1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970

Geen opmerkingen:

Een reactie posten