vrijdag 31 december 1999

1969

1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970

Uit mijn jeugddagboek 1969: 

Pake overleden - Bezoek aan vliegbasis Soesterberg - Geen tijd voor judo - Carnavalshit Hallo meneer Den Uil Opgravingskamp Blitterswijck Koninginnedagrellen in Amsterdam, NRU-studio bedreigd

1 jan. Ontzettend geknal, klokgelui, feest, oliebollen, nieuw jaar. Veel heil en zegen!

[Pake Ytzen overleden]
9 jan. Veel heil en zegen toegewenst... maar 28 december hoorde ik dat Pake ziek was en niet  meer beter zou worden. Ongeveer een week later ging hij naar het ziekenhuis. Heit en Mem zijn nog verscheidene keren geweest. Gisteren is Heit er naar toegegaan. Vannacht om + kwart over twaalf stierf Pake. Heit vertelde het ons vanmorgen door de telefoon. Hij heeft vannacht in het ziekenhuis geslapen. 

13 jan. Vandaag is de begrafenis. Na een korte dienst in de Fenix ging het lopend naar het kerkhof. De kleinkinderen liepen achter de baar lopen, een eindje verder gevolgd door Beppe, de kinderen en daarna de andere familie en belangstellenden. Na de begrafenis was er een kort samenzijn van de familie. 

[Klasseavond - Kibboets - Creatief] 
25 jan. Zaterdag. Klasseavond. Een leuk spelletje vanavond was "fotoraden". Adrian en Tineke hadden de week tevoren schriftelijk of telefonisch aan onze ouders en aan de vrouw van de klasseleraar foto's gevraagd waaro we 3 jaar waren. Deze werden allemaal opgehangen en wij moesten raden wie het allemaal waren. Nou, dat valt niet mee. Andere spelletjes: twee quissen en twee toneelstukjes e.a. We konden gratis in "Ons Houten Huis" (Parkweg 131). 

2 febr. Ik heb vanadaag naar Israël geschreven. Naar de kibboets Hakafar Hayarak. In school hingen 3 adressen van hoofdonderwijzers uit Israël. Eén uit Tel Aviv, één van bovenstaande kibboets en één it een andere. Hier kan je naar schrijven voor een correspondentievriend(in). 

4 febr. Dinsdag. Eerste bericht over de Creatieve Week (C.W. in de laatste week van maart). Ook dit jaar is er weer een C.W. Ik zit nu in de 2e klas, dus dit jaar ook voor mij en klasgenoten creativiteit. Ik koos de "blokken": werken met gasbeton, experimenteren met elektronische muziek en reportage. Dat laatste ga ik samen met Leo Melse en Ger Geertsma doen. We gaan een reportage maken over vliegbasis Soesterberg. Deze week sturen we een brief of we mogen komen op 26 febr. 1969, dan hebben we nl. vrij. Dit jaar wordt door een filmploeg van de C.W. met een videorekorder een reportage gemaakt, die op de tentoonstelling wordt afgedraaid compleet met STER-reklame en journaal. En... De N.C.R.V.-t.v. komt opnemen voor het programma "Twien". Ons Groene Streekje komt voor de T.V.!    
6 febr. Feikje wordt 7 jaar. Ik ben vandaag met de fiets naar school gegaan. Met gym hadden we een beurt voor schouderstand en "keren" op de brug. Cijfers: 5 en 5. Tijdens Engels kwam de rector, A.G. Michon, een praatje houden over de vervuiling rond de school. Met name door de bekertjes uit de Onesiforus koffie- en chocolade-automaat. Mevr. Ubels hield een "nabetrachting". Voor morgen heb ik maar drie vakken huiswerk: Geschiedenis, Meetkunde en Latijn (repetitie). We hebben dan maar tot 12 uur (4 uren) les, omdat Onesiforus een reis naar de kunstijsbaan te Deventer organiseert. Het vertrek is om 12.15 u. Ik ga niet mee. 
7 febr. Het eerste uur een Latijnse repetitie. Doodeenvoudig (in tegenstelling tot andes). na het vierde uur lekker vrij i.v.m. het schaatsen in Deventer. Uit onze klas gaan acht van de acht meisjes en acht van de dertien jongens schaatsen. Het weer is wisselvallig. Het grootste deel van de tijd sneeuwt het. Naar school is het droog, maar koud, op de terugweg is het droog en zonnig. Thuis. Gek! Heb je één middagje vrij en meteen verveel je je dood. Je verleert het gewoon om gezellig je vrije tijd door te brengen. 
8 febr. Zaterdag. Op school wordt nagepraat over het schaatsen van gisteren. Dat was een succes! Ook in de busveel schik gehad, zo hoorde ik. Tineke Kuizenga had... laten we zeggen wat nauw gezeten in de bus (vraag maar aan Hans de Nooy of zo hoe dat kwam). Het vierde uur (Duits) kregen we de Streekbuis. Dit keer niet geel of oranje, maar mooi blauw. Hij htelde 52 pagina's, een nieuw rekord. Omdat we niet snappen waarom twee daarvan helemaal blank zijn, praten we daar maar niet over. We (= klas IIa) stuurden zielige zieke meneer Van Beveren (Frans) een "Van harte beterschap"-kaart. Hij is nu al een week ziek (niks voor hem). Het sneeuwt telkens weer. Ondanks veel sneeuw deze dag onderweg weer droog. Vanmiddag heb ik, na het lezen van de nieuwe Streekbuis (schoolkrant) mijn fiets schoongemaakt. 

Algemeen. 
Ik dacht dat ik ook wel even de namen kan vertellen van de leraren waarvan ik les heb. Dit zijn ze: dhr. V/d Steeg, gymnastiek; mevr. Ubels, Engels; ds. Monster, godsdienst; juffr. (sinds Kerst mevr. Soeurt-) Klijnsmit, Nederlands; dhr. Van Beveren, Frans; dhr Vos (jr.), biologie; dhr. Postma, Latijn; dhr. Van Rossem, muziek; dhr. Heus, wiskunde; dhr. Lambooy, Duits; dhr. Punt, geschiedenis; dhr. Ligtenberg, aardrijkskunde; dhr. Felder, tekenen. 

Brief. 
Zowel van Soesterberg als van Hakafar Hayarok geen brief. 

Mopje. 
Klaas, Henk en Piet zijn aan het opscheppen wie de kleinste vader heeft. Klaas, klein van stuk: "M'n vader is nog kleiner dan ik". Henk: "Mijn vader fietst onder de tafel door", waarop Piet zegt: "Mijn vader is pas van de ladder gevallen bij het aardbeien plukken". 

9 febr. Zondag. Het weer... baggerend door de sneeuw... de kerk was stampol (vieze sneeuw). Er ligt een flink pak en het sneeuwt nog steeds (= al weer). Thuis. Ik heb mijn zelfbestuurbare auto (= afstandsbestuurbare auto, zie 19-08-1966) gemold, d.w.z. van toeter, licht en motor ontdaan. Dit omdat de stuurinrichting totalement kapoerewiets is, zodat hij nog geen centimeter vooruit wil. Nu wel, maar je moet duwen. Van de toeter probeer ik, technisch dat ik ben, een bel voor m'n kamertje te fabriceren. 
12 febr. Woensdag. Ik schrijf over de twee voorafgaande dagen plus vandaag. Het weer. Maandag heeft het weer flink gesneeuwd. Logisch gevolg: ik ga met de trein naar school. Dinsdag: idem, nou ja, morgen maar weer met de fiets, denken we steevast. O ja? O nee! Dinsdagnacht weer een flink pak, dus weer met de trein. School. Sneeuw, dus: hete ijskoude sneeuwbalgevechten. Jarige. 11 februari: Leo Melse 15 jaar. Brief. Niks brief! Cijfers. Latijnse rep.: 7, godsdienst rep.: 10 en bio S.O. 9 1/2. 

16 februari. Maandag. Het weer. Sneeuw. Het vriezen van de afgelopen dagen is opgehouden. Vanmorgen met gym konden we nog schaatsen. Nou ja, konden we… Ik mag me niet zo gelukkig prijzen de schaatskunst onder de knie te hebben, want een Fries op de Veluwe is een vis op het droge, za'k maar zeggen. Schoolvakantie: hoera!! Ik mag tóch met het zeilkamp mee van de zomer. Ik kan i.p.v. een ander meisje. Vakantie. We gaan van de zomer een week met een 10 of 6 persoons plezierjachtje over de Friese wateren. Ik ga dus twee weken het water op!
24 februari. Maandag. Brief. Nieuws over de Creatieve Week. Hè, hè, de brief uit Soesterberg is gekomen. We mogen naar Soesterberg, maar (natuurlijk): fototoestel thuislaten. Zaterdag, ik zeg tegen Leo: "Nog steeds niet, hoor". (De brief zou nl. bij mij komen.) Dan komt meneer Felder (tekenen, dat hadden we het 1e uur), houdt Ger Geertsema een brief voor de neus, waarop staat: "DIENST / DEPARTEMENT VAN DEFENSIE" met het adres: aan G. Geertsema, p/a het Christelijke Streeklyceum Ede. We moesten ons op woensdag 26 febr. maar komen melden bij meneer Bosboom of zoiets, 2e luitenant en bij die-en-die port. Geweldig, natuurlijk! Ondertussen is me ook duidelijk waarom ze de brief naar school stuurden: we hadden het adres alleen op de envelop gezet en die gooien ze natuurlijk meteen weg (zover dachten wij niet). 
Cijfers. Zaterdag jl. moesten de cijfers voor het rapport binnen zijn. Ik zal hier even een lijst zetten van de cijfers van het kerstrapport + de cijfers die ik voor het paasrapport verwacht: 
go.: 10→10; la. 4→6- (min); ned.: 7→7; fr. 6-(min)→5; du. 6→5; eng. 6→7; gesch.: 8→7; ak.: 6-(min)→7; wisk.: 5→4; bio.:7→9. 
Tweeling. Dhr. J.J. Vos, biologie, is nu verrijkt met een tweeling. Twee mannetjes.

Luchtvaartarchief. Ger stelde zaterdag voor om al het fotomateriaal en gegevens e.d. van Ger zelf (is héél veel), Leo Melse (is vrij veel) en mij (is zegge en schrijve niets) samen te doen en dan een soortement luchtvaart (bedoeld is luchtmacht!) archief te maken. Idee!

[Bezoek aan vliegbasis Soesterberg] 
28 februari. Vrijdag. Hoe het woensdag ging (26-2). Woensdag zijn Ger, Leo en ik naar Soesterberg geweest. Om ongeveer 10.00 uur vertrok ik van huis om veel te vroeg in Scherpenzeel aan te komen. Om tien over elf kwamen Ger en Leo en gingen we samen verder naar Soesterberg (mooie route overigens), waar we om één uur aankwamen. Vlak voor de ingang van het vliegveld gingen we zitten te nuttigen, en wel ons brood en zo al nuttigend konden we de boel eens mooi bekijken.
Daarna meldden we ons (veel te vroeg, want in de brief stond 14.00 uur, maar dat gaf niet). De wacht wist overal van. We konden onze fietsen in de (mini-)stalling zetten en werden door een korporaal met een zeer goed geheugen naar het kantoor van public relations gebracht. Dat goede geheugen: vlak voordat we bij het kantoor aankwamen met dat blauwe VW-busje zei de korporaal tegen Ger: "Jij bent een jaar geleden naar de Open Dagen geweest, hierzo, hè?" "Ja, hoe weet U dat?", zei Ger natuurlijk verbaasd. "Nou, ik heb je hier gezien. Net toen je het museum binnenkwam, heb je me niet gezien?" "O, dat kan best!", zei Ger. Hoe bestaat het, hè?
In het kantoor werden we heel vriendelijk ontvangen door 2e luit. Bosboom, waar we ons volgens de brief moesten melden. We begonnen eerst een vraaggesprek, wat we op onze cassetterecorder opnamen. Om half twee moest de 2e luitenant al weg, om een excursie te leiden. Gelukkig maar dat we te vroeg waren gekomen.
Een soldaat leidde ons rond. Jammer dat we buiten zelfs niet met de cassetterecorder op mochten nemen. We gingen eerst naar een hangar, waar twee Friendships gecontroleerd werden. Een technicus maakte ons even onduidelijk hoe de motoren (turbo-props) werkten. Ook over de vleugels, landingsgestel en wielen hoorden we het één en ander. Erg interessant! Vooral dat wat ik wél snapte. Ook voor de hangar stonden (mooie) Friendships (F-27). In een andere hangar zagen we drie kleine vliegtuigen en een leger van Alouets (helikopters van de LANDmacht). Ook hierover werd ons uitgebreid verteld. En om de beurt penden we ons lam aan aantekeningen. Als derde en laatste punt gingen we terug naar de hangar waar het vliegtuigmuseum en ook het kantoor van public relations is. 
We bekeken alles in het museum (leuk!) en handelden vervolgens nog wat vragen af in het kantoor. We gingen, ieder met twee vliegtuigfotos, voldaan naar huis. Toch nog jammer, dat we buiten niet opnemen mochten en dat we niet op de Amerikaanse afdeling van de basis mochten komen. 
We fietsten door de sneeuw terug. In Scherpenzeel aten we patat en gingen toen uit elkaar. Zeven uur was ik thuis.

28 febr. Rapport. Vandaag kregen we het rapport. Dit voldeed aan mijn verwachtingen [zie 24 febr.]. Latijn werd wel een 6-. De niet-genoemde vakken: muz.: 6→7; gym: 6→5; tek.: 8→8. 

[Geen tijd voor judo - Carnavalshit Hallo meneer Den Uil]
6 maart. (...) Het weer. het is geweldig weer vandaag. De zond schijnt lekker. Maar vanmorgen was het toch wel erg koud. Judo. Over vier weken ga ik van judo af. Geen tijd meer. Ik heb ondertussen de groene band met blauwe slip. Tweeling. Nogmaals de felicitaties voor dhr. J.J. Vos en zijn vrouw (zie 24 februari). Nog een tweeling soms? Nee hoor, we zingen alleen maar luidkeels mee met het nieuwe plaatje (14 dagen geleden uitgekomen; wijs: Hallo, meneer De Uil; Fabeltjeskrant). Hallo, meneer Den Uil… En die tweeling met die Beverkop heeft er al een dubbele jenever op! Promotie. Felicitaties voor dhr. Lambooy (Duits), die vorige week drs. (= doctorandus) is geworden. Nou, nou...

29 mrt. Zaterdag. Ik heb het erg druk en daarom heb ik een hele tijd niets geschreven. Woensdag 12 maart was het wasdag voor het gebit (sorry, biddag voor het gewas). We zitten al weer midden in de repetities en S.O.'s. 

Ook op za. 29 maart geschreven: CREATIEVE WEEK! 24 t/m 28 maart. 

A. 24 mrt. ma. 
1. 8.30 u Opening, laatste mededelingen. 1e "blok": orgels (i.p.v. exp. met elektr. muz., gaat niet door). Bezoek aan orgelbouwer Koppejan (te Ederveen). Met men. Michon (rector) en ds. V/d Bank (godsd.). 
2. 10.30 u 2e blok: reportage. Uitwerking gegevens van wo. 26-2 (Soesterberg) en andere (in de villa "Berg en Dal"). De jongens uit IIb, bijna allemaal, maakten een reportage over "Uitbreidingsplan Ede, Kernplan Veldhuizen". Compleet met foto's, interviews, kaarten en een hele grote zelfgemaakte maquette. Twee jongens en twee meisjes (uit 2a en 2d) maakten één over de Kon. Landmacht en een ander (2a) maakte één over: "Benfica, de trots van Lissabon". 
3. 11:30 u 3e blok: glasbeton. Ook in de villa. Blokken van 24x25x50 bewerken. Ik maak een bloembak. 
4. 15.00 u, voor iedereen: klokkespel beluisteren op de Edese markt. De Utrechter Bos bespeelt het rijdend carillon uit Aarle-Rixtel. Eerder stond het gevaarte bij onze school. 
5. 20.00 u Grote Onesiforus toneelavond. Leraren en leerlingen voeren op: Romulus de Grote (de laatste West-Romeinse keizer). Titelrol: dhr. Ligtenberg (aardrijkskunde). Inhoud: de ondergang van het West-Romeinse imperium en het met pensioen gaan van zijn keizer. Geweldig succes!! Ik slaap bij Marco Glas. 

B. 25 mrt. di. 
1. 8.30 u: reportage. 
2. 10.30 u: orgels. Bezoek aan: Oude (N.H.) Kerk en de Chr. Geref. Kerk te Ede. Ik neem de orgelmuziek op. Leiding: dhr. De Vries (geschiedenis). 
3. 12.30 u: gasbeton. Marco en ik horen dat we op de foto staan bij het klokkespel (Edese Courant). Ik krijg de foto van Rijk van Lent. 

C. 26 mrt. wo. 
Vandaag blijf ik thuis i.v.m. erge rugpijn, door het "gasbeton". 
1. 8.30 u: in "Ons Huis": toneel, kwis, foto herkennen en muziek. Iedere klas doet al van deze vier dingen zo'n 5 minuten. Het is een wedstrijd. Onze klas (IIa) wint. Ik denk, omdat ik er niet was. 
2. 11.00 u: op de stormbaan van de Maurits-kazerne. D'r helemaal over! Onze klas: 3e prijs. Omdat iker niet was, weet ik haast zeker. 
3. 12.30 u: schoolconcert. Fragmenten uit de "Mattheus Passion". 

D. 27 mrt. do. (ik ga weer naar school). 
1. 8.30 u.: gasbeton (nog wel rugpijn). 
2. 10.30 u: reportage
3. 12.30 u: orgels. Bezoek aan de kerk/rekreatiezaal van de psychiatrische inrichting "de Hartenberg" te Otterlo. 

E. 28 mrt. vr. Afwerking. 
1. 8.30 u: reportage, muurkrant maken. 
2. 10.30 u: idem. 
3. 12.30 u: orgels. Inrichting van lokaal 11 voor de tentoonstelling: orgelpijpen, windlades, modelorgetlej, foto's, schema's, bandrekorder (met mijn opnames) en pick up. 

4. TENTOONSTELLING!
van 19.00-23.00 u in school voor ƒ 1,-. Ik ga met de trein van 19.10 u. 
De indeling. Lokaal 1: houtsnijwerk, klei; 2. lampen; 3. glas en graveerwerk; 4. gasbeton; 5. totems; 7. spinnen en weven; 8. reklame; 10. architektuur; 11. orgels; 13. bamboe(fluiten); 14. laswerk; 18. reportage: kernplan "Veldhuizen"; 19. zwakstroom en computer; 20. natuur (bodemonderzoek); 21. cabaret en kreatief spel; aan de buitenkant van het lokaal hing (en lag op een tafel) onze reportage over Soesterberg; 24, 25 en 26 video, doorlopend programma over de afgelopen dagen, door een filmploeg opgenomen, 27. V.I.P.'s (Very Important Persons, ofwel de conciërge e.a.); 28. film (door + 6 jongelui, niet over maar wel in en om de Creatieve Week); 30. cabaret; 34. sieraden en foto's; grote hal: muurkrant; gymzaal: modeshow en volks-(nou ja...)dansen. 
Deze week werd er een dagblad uitgegeven genaamt KREAtief BULLetin (spreek uit: Kriebel). De redaktie zetelde in het "Kriebelhok". Woensdag kwam er een (groene!) Streekbuis uit. Onze "reportage" werd geleid door Lukas Briever, leerling van de journalistenacademie te Utrecht. Onze groep "orgels" werd geleid door De Vries (gesch.); maandag vielen dhr. Michon en ds. V/d Bank in. Van d eleiding bij "gasbeton" merkten we hoegenaamd niets. Het waren overigens ook deskundigen. Voor de examinandi en brugklassertjes ging het festijn aan hun neus voorbij (pech!). Vanmorgen (za. 29 mrt.) ben ik nog even naar de villa ("Berg en Dal" aan de Stationsweg) geweest waar wij (4 klasgenoten, waarvan één vrouwelijke en ik) opgeruimd hebben. Dank aan o.a. dhr. J. van Rossum (muziek) voor de "akelig goeie organisatie". Donderdagavond (avond!) kwam de N.C.R.V.-T.V. opnemen voor Twien. Vrijdag werd de hele dag opgenomen door Polygoon voor het bioscoopjournaal. P.S. Onze school had deze week een aantal gasten uit het Duitse Prüm. Ze waren erg enthousiast. 
 
[Opgravingskamp Blitterswijck]
8 april (t/m 12 apr.) OPGRAVINGSKAMP BLITTERSWIJCK, georganiseerd door de Ned. Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis (N.J.B.G.), waar ik lid van ben. 
8 apr. Reis per trein naar Venray. Vertrek: 8.55 u uit Barneveld. De fiets is vrijdag al vertrokken.  Aankomst: 11.03 u te Venray. Overgestapt in Ede-Wageningen, Arnhem en Nijmegen. Fiets afgehaald op het Venraydse station. Om + 12.30 u vertrek vanuit Venray naar MEERLO met de fiets. Aankomst aldaar: + 13.00 u. Slaapplaats meisjes: koetshuis, slaapplaats jongens: zolder van de schuur van het huis van burgemeester Dietrich te Meerlo. Aantal deelnemers: 23. We kregen een stencil met de namen + adres en geboortedatum. Volgens dit papiertje waren er 19 deelnemers (i.p.v. 23), dus ze stonden er niet allemaal op. [Volgt de lijst met namen, adressen, telefoonnummers en geboortedatums.] 

Dinsdag 8 april was het zonnig en warm (24 graden!). Deze eerste dag kregen we instrukties over het kasteel Blitterswijck. Dit 13e eeuwse kasteel, met 19e eeuws nieuwer gedeelte is in 1944 verwoest. Tot die tijd is het bewoond geweest. Uit een boekje hadden we een kaart van architekt Mirelieu, die vele kastelen (toen ze nog bestonden en bewoond waren) in kaart heeft gebracht. Volgens deze kaart waren de buitenmuren 1,40 m dik en liep dwars door het kasteel (oude gedeelte) een dikke muur van 3,00 m (!). Het ging bij deze opgraving vooral om die dikke muur en uitsluitend om het oude gedeelte van het kasteel. Dwars over de dikke muur werd een gleuf gegraven, waaraan deze dag begonnen werd. 
Verder werd er deze dag gemeten, evenals andere dagen. De noordelijke hoofdsleuf (d.w.z. ten noorden van de dikke muur) bleek alleen puin te bevatten (oef, hoe bleek dat!) en werd donderdag al dichtgegooid.
9 april. Woensdag 9 april begonnen de hoogtemetingen en werd alles in kaart gebracht. Dit gebeurde o.a. met de vloer die vandaag gevonden werd ten zuiden van de dikke muur en waarvoor het zuidelijke gedeelte van de sleuf eerst iets verbreed werd. De bakstenen werden op de tekening gearceerd, maar de tegels stuk voor stuk op schaal uitgetekend. 
De R.O.B. (= het Rijksinstituut voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, Kerkstraat 1 te Amersfoort, onder auspiciën waarvan de N.J.B.G. opereert, anders zou het nl. verboden zijn), deze R.O.B. dus had gezorgd voor al het materiaals (zoals schoppen, houwelen, meetinstrumenten e.d.). In iedere plaats heeft de (of moet ik zeggen: het) R.O.B. enkele jaren geleden een vast punt uit een plaatselijke kerk gemeten ten opzichte van N.A.P. De hoogte uit de Blitterswijckse kerk werd door de meetgroep overgebracht op een vast punt op de ruïne. Hoe dat gaat weet ik niet precies, wel weet ik dat het stukje voor stukje moest gebeuren, iedere keer dat vaste punt overbrengend met de hoogtemeter. Op deze manier konden we ieder punt in kaart brengen t.o.v. N.A.P.
10 april. Donderdag. Deze dag was weer ongeveer gelijk aan de vorige. Die morgen had ik (samen met Edo Nieweg) korvee, dus ben ik niet naar de opgraving geweest ('s morgens). Onder het afwassen nog een zeer theologisch gesprek gehad! Gelukkig hoefde ik sinds die middag niet meer (hoofdzakelijk) te graven, maar moest ik de lengtes van het gebouw-zoals-het-was opmeten en tekenen met enkele anderen. Leuk werk! Natuurlijk hielden we ons daar niet alleen bezig met opgraving en korvee, er werd ook veel gein gemaakt. Daar getuigt donderdagavond van! Om + 11.30 u (= half twaalf) die avond, de leiding had bij ons (jongens) al lang het licht uitgedaan en het was, jawel, vrijwel stil, hoorden we ineens het vrouwvolk naar boven komen, nota bene met de kleren nog aan! (nou ja, ze kunnen toch niet naakt naar boven komen stormen). Om 11.45 u (= kwart voor twaalf, kijkers en luisteraars) dronken we gezellig een beker chocolademelk (ik niet, hoor, lust ik niet). We waren wel kwaad toen we de volgende avond niet eens een wederbezoek mochten brengen. Maar om tien uur die avond hebben we een massal gevecht gehouden, jongens op de meiden. Arme luchtbedden! De leiding (bestaande uit 3 jongelui, waarvan een net 20 was) zat altijd bij de meisjes. En hoe laat dacht je dat ze vrijdagavond daar weg waren gegaan. Helemaal niet! Half vijf de volgende morgen, de dag van het vertrek!
11 april. Vrijdag. Deze dag werd het grootste gedeelte dichtgegooid, omdat het begon te regenen. Alleen de vloer en een gedeelte van de dikke muur werden verder uitgegraven en alles werd in kaart gebracht. 
12 april. Zaterdags werd alles dichtgegooid. Al gauw begon het te regenen en mochten de meisjes en een paar jongens naar huis gaan. De anderen gooiden de gaten verder dicht en maakten schoppen, troffel e.d. schoon. Na het middageten gingen we naar huis. Jammergenoeg!

[Gekostumeerde klasseavond]
26 apr. Zaterdag. Vanavond hebben we (IIa) een gekostumeerde klasseavond gehouden. Met dansen. Ik had een zigeunerpak aan en was daarmee de enige gekostumeerde jongen. Jammer. De meisjes waren allemaal even leuk gekleed. 

[Eigen zeilboot]
28 apr. Dinsdag. Maandag. Repetitiedag (d.w.z. ten hoogste twee proefwerken en verder vrij, dag dag daarvoor meestal vrij). Gelukkig hadden we alleen maar een repetitie Frans, die een half uur duurde (9.00-9.30 u). Zodoende had ik toen tijd om met Heit en Jikke naar "Overtoom" in Den Dolder te gaan om ONZE EIGEN ZEILBOOT te gaan haln. Ja, ja, we krijgen een boot. Een 3-persoons Piaf, klein, maar fijn. 
29 apr. Woensdag. Dinsdag. De boot wordt naar Nijkerk (Eemmeer) gebracht en door Heit en Dirk ingezeild. 


[Koninginnedagrellen in Amsterdam, NRU-studio bedreigd]
30 april. Donderdag. Woensdag. Koninginnedag. Vandaag wordt Koningin Juliana 60 jaar. Groot feest, natuurlijk. En vanmiddag hebben Heit, Jikke en ik gezeild bij Nijkerk. In Amsterdam was het erg onrustig vandaag. Uit een tijdelijke N.R.U. (Ned. Radio Unie) studio, die daar was i.v.m. de feestelijkheden, hoorden we het rechtstreekse verslag van de relletjes en van de charches (goed geschreven?), die de politie uitvoerde. Bij de studio zelf werden ook vernielingen aangericht. 
1 mei. Donderdag. Vandaag, dag van de arbeid, ook onrust in Amsterdam natuurlijk, maar niet zo erg als gisteren. Feikje heeft f 1,75 gewonnen met haar versierde fiets in de optocht en Johan f 1,- met zijn rattenpak (met de klas deed hij Rattenvanger van Hameln). 
4 mei. Zondag. Dodenherdenking. We zijn vanmorgen laat opgestaan en daarom bleven Johan, Feikje en Jikke thuis. Heit verving de organist van de Immanuëlkerk (afgescheiden hervormd), dus alleen Mem, Dirk en ik gingen naar de kerk. Vanavond gaan we daarom met z'n allen. Het weer was vanmorgen erg broeierig, even later onweere het. Nu regent het daarbij ook. 
5 mei. Bevrijdingsdag. 

Dit is de laatste dag dat ik in het Dagboek schrijf. Voor altijd? 


1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970

Geen opmerkingen:

Een reactie posten