vrijdag 26 november 2021

Huiselijk geweld

English translation: Domestic violence
Heel goed dat minister-president Mark Rutte aandacht vraagt voor huiselijk geweld in tijden dat mensen meer thuis moeten zitten en minder plekken hebben om eraan te ontsnappen. Maar het is merkwaardig dat hij een niet gering deel van de slachtoffers verzwijgt. Vrouwen en kinderen eerst is goed, zij hebben bescherming nodig, maar er zijn ook mannen slachtoffer van huishoudelijk geweld. In zo'n 40% van de gevallen van huiselijk geweld is een man slachtoffer, zo'n 80.000 mannen per jaar. Het CBS telde in 2017 6,2% van de volwassen vrouwen en 4,7% van de volwassen mannen als slachtoffer van huiselijk geweld. Bij alle vormen van huiselijk geweld is aandacht en hulp op maat nodig. Vrouwen en kinderen eerst is goed, verzwijgen van slachtoffers is gevaarlijk.
 
Bronnen:
* https://www.huiselijkgeweld.nl/vormen/huiselijk-geweld-tegen-mannen
* De melddrempel voor kindermishandeling en huiselijk geweld in een lockdown: https://thesis.eur.nl/pub/58579
* (English) video

Geen opmerkingen:

Een reactie posten