woensdag 24 november 2021

Weekoverzicht politiek Houten - week 47

[+] Laatste wijziging: 29/11/21 12:30

Omroep Houten

Zaterdag 27 november 2021 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: John van Amerongen en Stephan van der Steen met als gasten Axel Eerdman (Houten Anders) en David Jimmink (Groen Links). Martin Cohen doet de techniek. De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website en podcast te beluisteren. 

[+] Beluister hier de uitzending van 27 november met Axel Eerdman (HA) en David Jimmink (GL) over corona, het raadsbesluit om op bepaalde plaatsen in Houten toch snel te gaan bouwen en de komende raadsverkiezingen in maart 2022.

Beluister hier de uitzending van 20 november: raadslid Tijm Corporaal (GL) vertelt over zijn vertrek uit de raad; Eef Stiekema (VVD) en Wouter van den Berg (SGP) reageren op dit vertrek en spreken verder over het onderzoek naar de ambtelijke organisatie en de komende verkiezingen in maart 2022.


Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).

* Collectieve zorgverzekering voor lage inkomens [web]
* Voedselbank stelt mondkapjes beschikbaar [web]
* Overeenkomst 2 seniorenwoningen Dorpsstraat 20 (info: grondzaken@houten.nl)Houtens Nieuws 't Groentje

[p3Start NatúúrlijkHouten [web]; Tijm Corporaal verlaat GroenLinks fractie [web]
[p7] Cora Gerritsen (CDA) over de Leidraad Omgevingsinitiatieven & Participatie [web]
[p22] Miljoenen euro's voor natuur [web]


Andere media

SGP 24-11-21: SGP-Houten ontstemd over verlagen niveau groenonderhoud 
Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. Besluitenlijst 9/11/21: omgevingsvergunning kliko- en fietsberging Grote Geer (erfgoed); bestemmingsplan Provincialeweg 69, Schalkwijk (*); beantwoording motie begroting huishoudelijke ondersteuning.

(*) Aan de Provincialeweg 69 te Schalkwijk ligt het historische Lekdijkhuis. Dit huis is sinds 1866 altijd bewoond geweest, in 1977 is het gekocht als woonhuis. In 2017 heeft het in het bestemmingsplan Eiland van Schalkwijk de bestemming 'kantoor' gekregen, op basis van overgangsrecht mag er nog wel gewoond worden. De initiatiefnemer wil de bestemming nu laten wijzigen van kantoren naar wonen met in het hoofdgebouw vijf wooneenheden en in het koetshuis één wooneenheid. Raadsagenda

De volgende raadsvergadering is 14 december, de agenda is nog niet bekend. 

[+] Besluitenlijst van 23/11/21 met aangenomen en verworpen moties en amendementen.  Op de agenda: 'Blijven bouwen, vertraging voorkomen'; Leidraad Omgevingsinitiatieven & Participatie; onkruidbestrijding op verharding; 'Samen Veilig Midden Nederland'; integraal ruimtelijk perspectief U16; recreatieschap Stichtse Groenlanden; evaluatie innovatieagenda Werk en Inkomen Lekstroom; rekenkamerrapport Verbonden Partijen; begroting GGD; centraal stemmen tellen bij de verkiezingen en tenslotte afscheid Tijm Corporaal. 

De besluitenlijst van 4/11/21 bevat besluiten over onderzoeksagenda gebiedsontwikkeling Houten Noordwest en Oost, begroting 2022 en een (verworpen) motie over een aula op de begraafplaats. 

Raadsvragen

Nieuwe vragen van SGP over testlocatie voor Testen voor Toegang. De dichtsbijzijnde testlocaties zijn in Bunnik en Nieuwegein, gevraagd wordt om een testlocatie in Houten. 

Openstaande vragen van D66 en GroenLinks over ventilatie in schoolgebouwen staan nog open. 

Antwoord op vragen van SGP, D66, PvdA, HA over uithuisplaatsing van kinderen in verband met de toeslagaffaire. De gemeente weet niet of kinderen uit Houten betrokken zijn. WIL heeft gesprekken met alle 80 gedupeerden die bekend zijn en daarbij wordt alle mogelijke hulp geboden. Er is (nog) niet naar voren gekomen dat kinderen in verband met de toeslagproblemen uit huis zijn geplaatst. Het streven is altijd om de kinderen terug naar huis te laten keren, mits dit veilig en in het belang van het kind is.  

Zie: raadsvragen
En verder

Gesprek met provincie over mobiliteit
[+] Dinsdag 2 november voerden het provinciebestuur en zo’n veertig inwoners en organisaties uit de provincie het tweede Open keukengesprek. Met het Open keukengesprek wil het provinciebestuur de dialoog aangaan met belangstellenden over het beleid en de manier waarop de provincie Utrecht haar werk doet. Thema was deze keer mobiliteit: hoe ga je van A naar B in 2050? 

Steenuil verhuist niet voor starterswoning
[+] De gemeente Houten mag de gebouwen op de oude plek van het bedrijf Rinus van Dijk niet slopen, omdat hier steenuilen zitten. De provincie Utrecht heeft een vergunningaanvraag van de gemeente afgewezen. Zie Styloblog 25-11-21.

Woningen op fabrieksterrein Schalkwijk
[+] Wethouder Hilde de Groot meldt op Twitter: "Op het terrein vd veevoeder fabriek in Schalkwijk komen woningen! Onlangs tekende ik een intentie overeenkomst met De Bunte Vastgoed, die het terrein aan het ontwerpen is met de buurt. We zijn op de goede weg. Hopelijk al in 2024 oplevering van 22 diverse woningen!" Bron: Twitter, Hilde de Groot

[+] De gemeente Houten meldt in een persbericht: wethouder Hilde de Groot en Joost Peereboom (links) van De Bunte Vastgoed hebben afspraken over woningbouw ondertekend. Voerfabriek Van Gorp aan de Pothuizerweg maakt plaats voor 22 woningen: rijwoningen, twee-onder-éénkap en vrijstaande woningen. De Bunte heeft de lege fabriek gekocht en zal deze slopen. De buurt is betrokken bij het plan en is positief. Midden op de foto: projectmanager Daan Verweij van De Bunte. 

[+] Houtens Nieuw 't Groentje 29-11-21: Iedereen doet mee; gemeente gaat neutrale aanhef bij brieven gebruiken - Met het wegnemen van zoveel mogelijk zichtbare en onzichtbare beperkingen gaat de gemeente Houten ernaar streven dat iedere inwoner de kans krijgt mee te doen aan de maatschappij en erbij te horen. Daarbij mag het niet uitmaken of een inwoner helemaal zelfstandig is en zichzelf kan redden of hulp nodig heeft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten