woensdag 10 november 2021

Weekoverzicht politiek Houten - week 45

[+] Laatste wijziging: 15/11/21 00:00
Alle weekoverzichten

Omroep Houten

Zaterdag 13 november 2021 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: Arthur Vierboom en Stephan van der Steen met gasten van PvdA en CDA. De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website te beluisteren. Beluister hier de podcast met de uitzending van 6/11/21 met Agna van Rees van de ChristenUnie en [+] beluister hier de uitzending van 13/11/21 met Vincent van Polanen Petel (PvdA) en Pieter de Winter (CDA). 


Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p6.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).

Op zoek naar inwoners die hun huis en hart willen openstellen voor kinderen die korte tijd of langer niet thuis kunnen zijn, is er een onlinebijeenkomst op donderdag 18 november. 
Meer informatie en aanmelden: www.eentweedethuis.nl

De gemeente peilt de komende weken de sociale kracht van Houten. Voor het schriftelijke onderzoek worden ruim 4.000 inwoners uitgenodigd. De vragen gaan onder andere over de leefbaarheid in de wijk, over de gevolgen van corona en over de dienstverlening van de gemeente.
Zie Onderzoek naar sociale krachtHoutens Nieuws 't Groentje

[krant p3] Pagina 3 vol met politiek nieuws: * Woningbouw in Noordwest of Oost? (web) * Bekendmakingen blijven in krant * Begroting unaniem aangenomen (web)

[krant p7] Raadspraat door David Rentinck, VVD (web)
Andere media

AD 05-11-21: Houten maakt de geesten rijp voor bouwen in Oost, 3200 woningen in het groen 'geen slechte keuze' -- ,,Oost hangt niet langer in de lucht, het is nu onderdeel geworden van een keuze’’. De gemeenteraad besprak donderdag 4 november de conclusies van een onderzoek naar de haalbaarheid van woningbouw in Houten-Oost versus Houten-Noordwest (bedrijventerrein Doornkade en omgeving).Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. De laatste gepubliceerde besluitenlijst is van 19/10/21 (zie vorige weekoverzicht), qua besluitenlijst hebben we dus een besluitenloos college. Raadsagenda

Volgende raadsvergadering is 23/11/21. Agenda: * Blijven bouwen, vertraging voorkomen * Integraal Ruimtelijk Perspectief U16 * Leidraad Communictaie & Participatie

[+] Op 16/11/21 is er een 'reserve' RTG (rondetafelgesprek) gepland. Niet alle onderwerpen zijn 9 november aan bod gekomen. Daarom is er een vervolg op 16 november vanaf 20.30 uur. Deze onderwerpen worden dan besproken:
- Integraal Ruimtelijk Perspectief U16
- Onkruidbestrijding op verharding
- 1e Begrotingswijziging Recreatieschap Stichtse Groenlanden
- Regionale aangelegenheden

Het rondetafelgesprek is live te volgen via https://houten.notubiz.nl/
De stukken zijn in te zien via
https://ris2.ibabs.eu/houten

De besluitenlijst van de raadsvergadering van 4/11/21 is nog niet gepubliceerd, wel is het videoverslag beschikbaar met daaronder de agenda, waarmee rechtstreeks naar het betreffende agendapunt in de video kan worden gesprongen. 
Raadsvragen

Nieuwe vragen van D66 en GroenLinks over ventilatie in schoolgebouwen. Eerdere vragen van SGP, D66, PvdA en HA over uithuisplaatsing kinderen in verband met de toeslagenaffaire staan nog open. 

Zie: raadsvragenEn verder

Actieplan Flexwonen
[+] Het huidige woningtekort vraagt om snelle en slimme oplossingen voor woningzoekenden. Daarom stimuleert de provincie dat er sneller tijdelijke woningen worden gebouwd. Deze zogenaamde flexwoningen zijn bedoeld voor mensen die op dit moment lastig een geschikte woning kunnen vinden. Vanuit deze tijdelijke woning kunnen zij hun zoektocht op de woningmarkt voort zetten. In het Actieplan Flexwonen is verder uitgewerkt welke concrete acties de provincie hiervoor onderneemt.

Proef! Huiskamer van Houten
[+] Bij de officiële bekendmakingen is een evenementenvergunning aangekondigd voor de 'Huiskamer van Houten' aan Onderdoor 13. Dit is het voormalige ING kantoor bij het station. Uit de berichtgeving in Houtens Nieuws 't Groentje 5/11/21 blijkt het te gaan om een initiatief van Richard Roest, predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerk de Lichtboog in Houten. Van 13 november tot 15 januari is hier elke donderdag van 10 tot 18 uur en elke vrijdag en zaterdag van 10 tot 21 uur een ontmoetingsplek. In de voormalige bankkluis is een escaperoom ingericht. Ook worden er goodybags uitgedeeld, waaruit mensen één ding mogen houden en de rest is om weg te geven. 

P.S.: Om verwarring te voorkomen: ook welzijnsorganisatie Van Houten & Co. organiseert 'De Huiskamer', ontmoetingsmomenten voor ouderen in de bibliotheek Huis van Houten tegenover het gemeentehuis en in cultuurhuis Schoneveld. Meer info hier.  

Provinciale begroting goedgekeurd
[+] Provinciale Staten (PS) van Utrecht hebben woensdagavond 10 november ingestemd met de begroting voor 2022. Zie het bericht van de Provincie met links naar agenda, videoverslag (per agendapunt), moties, amendementen en stemmingen. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten