woensdag 6 juli 2022

Potentieel crimineel

"230 jongeren in Houten potentiële drugscrimineel"

Zie hier, een automatisch gegenereerd nieuwsartikel op basis van automatisch gegenereerde risicoprofielen op basis van standaard CBS-data: 
https://www.rtlnieuws.nl/zoek-het-op/datavisualisatie/2022-jongeren-criminaliteit-jonge-aanwas-drugs-taghi-test/c0d1ae18a5cccce8d6e9847ba94904ff/houten

Het artikel is gebaseerd op (de data van) deze website:

https://www.zichtopondermijning.nl/

Op de website zijn de gegevens per plaats, wijk etc. te selecteren, tenzij het aantal zo klein is dat er risico op herkenning bestaat. Door over de kaart van Midden-Nederland te schuiven, is al gauw te zien dat het Houtense percentage lager is dan dat van de buren.

Op de website is ook een uitleg/verantwoording over het gebruik van algoritmes te lezen.

Het goede van de site vind ik wel dat men voor "ondermijning" breder kijkt dan alleen drugs. Ondermijning is het binnendringen van de onderwereld in de bovenwereld (bedrijven, verenigingen, overheid). In de communicatie van (o.a. de burgemeester van) Houten wordt ondermijning soms teruggebracht tot de geur van wiet.

dinsdag 5 juli 2022

Kleurrijke belastingregels

Uit puur eigenbelang en uit journalistieke overwegingen - zit er nieuws in? - pluis ik wekelijks de officiële bekendmakingen na. Het gaat met name om de gemeente Houten, de provincie Utrecht, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en samenwerkingsverbanden zoals Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) en de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU). Zo viel mijn oog vandaag op een bekendmaking van de Beleidsregels aanwijzing belastingplichtige / WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie BghU. 

Beleidsregels zijn altijd leuk om te lezen. Je wint er rechtszaken mee, weet ik uit ervaring. Beleidsregels over wie de belasting moet betalen als er meerdere lotgenoten zijn, interesseert mij verder vooral uit nostalgische overwegingen. Toen ik het ouderlijk huis verliet om aan mijn eerste baan te beginnen, huurde ik in Odijk een kamer in een huis met drie andere jongens. Na een jaar of zo kreeg ik van de gemeente Bunnik een belastingaanslag voor wat toen onroerendgoedbelasting (OGB) heette, omdat toen nog alles goed was een geen zaak. Ik kreeg een aanslag voor het hele huis en die werd verrekend met de teruggave van mijn inkomstenbelasting, die vrij stevig was omdat ik het jaar ervoor als starter maar een paar maanden gewerkt had. Als oppassend jongetje, dat zelfs met de botsautotjes op de kermis altijd keurig rechts hield om ongelukken te vermijden, had ik mij netjes op de eerste dag van bewoning ingeschreven bij de gemeente. Mijn huisgenoten waren niet op dat idee gekomen. Inmiddels hadden er in huis al twee bewonerswisselingen plaatsgevonden, geen idee hoe ik dit met mijn huisgenoten kon verrekenen. Ik herinner me dat ik bezwaar heb ingediend, ik weet niet meer hoe het uiteindelijk is opgelost. 

Goed, de vraag wie de belasting betaalt, trekt dus mijn aandacht uit nostalgische overwegingen. De beleidsregels zelf roepen toch ook vooral een nostalgisch beeld op. Kleurrijk en mysterieus. Hoe minder ik ervan begrijp hoe onderhoudender. In deze volgorde haalt de belastingdienst het geld op: eerst bij de vruchtgebruiker, dan de opstaller, vervolgens de erfpachter dan wel de beklemde meier. De beklemde meier. Je zult het maar zijn. Ik heb het even opgezocht en dan is het duidelijk: een beklemde meier betaalt aan de bloot eigenaar en als hij vertrekt dan geeft hij hem op z'n Gronings een afvoarend geschenk.

Terug naar de beleidsregels: als er niemand direct in de buurt woont, dan gaat de belastingdienst verder zoeken. Eerst naar degene die er het meest of langst genot van heeft. Dan de oudste in leeftijd en als het stel even oud is: de oudste man vóór de oudste vrouw. De oudste betaalt voor het genot. Ook bij de hondenbelasting mag de oudste in huis als eerste dokken en gaat de oudste man voor de oudste vrouw. De 'reu-voor-teef'-regel zou ik dit willen noemen. Fijntjes merkt de verordening op dat de voorkeursvolgorde er op is gericht de aanslag op te leggen aan iemand die in staat mag worden geacht om de belasting te betalen. Als er elders méér te halen is, dan mag de belastingdienst de armlastigen in het rijtje rustig passeren. Van een blote eigenaar kan je niet plukken. 

Bron: Officiële bekendmakingen 

Levend Erfgoed Groningen: Bloot eigenaar en beklemde meier


vrijdag 1 juli 2022

Antwoorden van VNG, WIL en Houten

naar inleidend blog 25-6-22
achtergrondinformatie over DPS etc.
door naar beleidsplan

Terwijl ik met de trein door Duitsland reis, ontvang ik ineens binnen een uurtje van drie kanten (VNG, WIL en gemeente Houten) antwoorden op eerder deze week gestelde vragen over de risicoprofilering door Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Volgende week duik ik weer dieper in deze materie, maar omdat er veel vragen leven, dump ik de vragen en antwoorden hier vanaf m'n mobieltje direct eerst maar eens onverwerkt. Wordt vervolgd. 

Vraag aan WIL:

“In de DPS Matrix vinden risicoberekeningen plaats. Waarin onderscheiden zich deze 'berekeningen' van het gebruik van 'algoritmen'? ”

Antwoord van WIL:

“Tot 2019 werkte WIL bij het opsporen van fraude met bijstandsuitkeringen met een systeem dat was ontwikkeld in samenwerking met Totta Data Lab. Het ging om een zelflerend algoritme. Bij WIL waren we tot voor kort in de veronderstelling dat we na het stopzetten van dit systeem geen gebruik meer maakten van algoritmes. Dit blijkt alleen niet te kloppen. Wij hebben een algoritme (onterecht) opgevat als enkel een zelflerend systeem. Uiteraard is een complex systeem met een zelflerend vermogen (zoals het systeem achter bijvoorbeeld Totta) technisch iets anders dan de eenvoudige rekenregels achter bijvoorbeeld de DPS-Matrix. Maar ook eenvoudige rekenregels zijn een algoritme. De DPS-matrix bevat rekenregels en is daarmee een algoritme. Voor de definitie wordt aangesloten bij de richtlijnen van het rijk van 2021."

• Richtlijnen Algoritmen 08032021.pdf (zie ook de bijlage):
https://open.overheid.nl/repository/ronl-1411e45f-b822-49fa-9895-2d76e663787b/1/pdf/Richtlijnen%20Algoritmen%2008032021.pdf

Vraag aan de gemeente Houten:

"Donderdag [23/6, twee dagen voor de uitzending van Argos] heeft wethouder Sander Bos via de griffie een verklaring naar de raadsleden gestuurd over de berichtgeving van Argos en NRC over het gebruik van risicoprofilering (DPS Matrix) bij bijstandsaanvragen. (...) Hij verwijst daarin naar het Beleidsplan Handhaving 2022. De wethouder schrijft in zijn brief: "In dit beleidsplan wordt de DPS-matrix als volgt toegelicht...". Daarna citeert hij deels letterlijk, deels vrij uit het beleidsplan. Een nogal belangrijke zin is echter in het beleidsplan nergens te vinden:

"Het gaat dan vooral om vragen over samenwonen, deeltijdwerk, etc. De vraag over de wijk waar iemand woont wordt door WIL niet ingevuld en herkomst / achternaam speelt geen rol in het bepalen van het risico-profiel."

Deze informatie is nogal essentieel, omdat in de berichtgeving in verschillende media nou juist de woonwijk (eigendom, huur, goedkoop, duur etc.) wordt benadrukt. De ontkenning daarvan door de wethouder is in de media niet terug te vinden. (...) De vraag is hoe deze mededeling als citaat/toelichting uit het beleidsplan in een brief aan de raad terecht kan komen terwijl deze in het beleidsplan niet terug is te vinden, waar deze informatie op is gebaseerd en natuurlijk ook de vraag of deze informatie juist is."

Antwoord van de gemeente Houten:

De betreffende zin staat inderdaad niet in het beleidsplan. Bedankt voor de vraag om daar meer duiding aan te geven. Met onze mail aan de raad hebben wij voorafgaand aan de ARGOS-uitzending kort wat meer duiding willen geven over de aard van de DPS-matrix en het gebruik door WIL. Daarbij vonden wij het van belang om duidelijk te maken dat er niet (etnisch) geprofileerd wordt op achternaam / herkomst / woonwijk (postcode). Dit vinden wij vanzelfsprekend ontoelaatbaar. In de bijlage vind je de vragenlijst.

Naast vragen over samenwonen en deeltijdwerk wordt wel gevraagd naar eigendom, huur, hoogte van de huur. Dat is in onze ogen echt iets anders dan het vragen naar de woonwijk. Het zijn onderwerpen die in relatie staan tot de uitkeringsaanvraag. En die er toe leiden dat meer of minder informatie nodig is bij de aanvraag. Bij bijvoorbeeld een koopwoning of onderhuur of het wonen in een stacaravan is er meer informatie nodig om te bepalen of er recht is op een uitkering of de hoogte van de uitkering. Dit soort vragen zijn in onze ogen niet verkeerd om het onderscheid tussen complexe en eenvoudige aanvragen te maken. Met de zin in ons griffiebericht van vorige week donderdag, geven wij aan dat we het checken van dit soort inkomen gerelateerde zaken van een andere orde vinden als dat iemand voor een extra gesprek wordt uitgenodigd als iemand een bepaalde achternaam heeft of in een bepaalde wijk woont.

Het antwoord op de vragen koppelde een fraude-risico-profiel aan een persoon op basis van een niet gevalideerde methode. Dat had niet mogen gebeuren en zo gauw we dit wisten is WIL met dit instrument gestopt. Dit is ook de strekking van het bestuurlijk statement vanuit WIL. We benadrukken dat de DPS-matrix nooit bepaalde of iemand wel of niet een uitkering kreeg. Er vond bij een uitkeringsaanvraag altijd een persoonlijk gesprek plaats."

Zie voor de uitgebreidere toelichting ook het statement van WIL:
https://www.wil-lekstroom.nl/actueel/statement-werk-en-inkomen-lekstroom_3908/?previewcode=09fd12e2bf5d03d8c059c80bb51f895e&preview=2&contentid=3049&pub=0000-00-00&exp=0000-00-00

Vraag aan VNG:

"Onderstaande link was tot gisteren openbaar, maar is nu achter een wachtwoord geplaatst en kan ik ook mét account niet vinden.

https://vng.nl/kennisbank-naleving/beleidsplan-in-vertrouwen-handhaven-2022

Dit beleidsplan van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) bevat belangrijke informatie over het tot voor kort door WIL gebruikte systeem DPS Matrix, waar Argos (VPRO-radio), NRC en anderen zaterdag over publiceerden. Omdat deze link naar het beleidsplan in de berichtgeving is gepubliceerd, is het belangrijk dat deze openbaar blijft.  Natuurlijk weet ik niet of het om een technisch mankement gaat of een bewust keuze. Mocht de link naar het beleidsplan bewust zijn geblokkeerd, dan verzoek ik u daarover een persverklaring te geven."

Antwoord van VNG:

"WIL heeft aangegeven n.a.v. de berichtgeving in de NRC van afgelopen zaterdag over de fraudescorekaart en de DPS-Matrix per direct te stoppen met het gebruik van de DPS-Matrix en het beleidsplan hierop aan te passen.Gezien de voorgenomen aanpassing is in overleg met WIL besloten de link naar hun beleidsplan van de VNG-website te verwijderen. Het beleidsplan van WIL is openbaar en op de website van de betreffende organisatie te raadplegen."

Enkele opmerkingen van Ytzen Lont over de communicatie:

(1) Tientallen media meldden - en openden daar vaak zelfs mee - dat WIL mensen mede beoordeeld op basis van woonwijk. Dit zal ook voor 'eeuwig' in de krantenarchieven blijven steken ('Houten discrimineert'). Ik had donderdag voor de uitzending al de verklaring van de wethouder gezien waarin hij aangeeft dat dit niet zo is, maar omdat dit vertrouwelijke informatie betrof tussen wethouder en raad en het oogt als een citaat uit het beleidsplan maar het daarin niet staat, kon deze informatie in de media niet worden weersproken. Het verbaast me dat WIL of de gemeente dit onbesproken heeft gelaten en niet (alsnog) opgenomen in de persverklaring.

(2) In de uitleg van de wethouder aan de raad, gepresenteerd als citaat uit het beleidsplan, geeft de wethouder als bron een link naar de kennisbank van de VNG. Deze link is daags na de uitzending door de VNG zonder uitleg geblokkeerd. Ik heb de VNG hier maandag vragen over gesteld, maar pas vrijdag antwoord gekregen. De VNG laat weten de link waarmee de wethouder de raad informeert op verzoek van WIL te hebben geblokkeerd. Het beleidsplan, dat essentieel is voor een goed begrip van het onderwerp, is bij WIL te vinden bij de stukken van het AB van 16 maart (en in het dossier op mijn website).

• Het Beleidsplan Handhaving 2022 van WIL is te vinden als bijlage 3a van het Algemeen Bestuur van WIL 16/3/22 (ter kennisgeving aangenomen)
https://www.wil-lekstroom.nl/over-wil/stukken-algemeen-bestuur-2022_3897/item/16-maart_3009.html
Bij dit agendapunt is ook te vinden dat de Cliëntenraad een positief advies over het beleidsplan heeft afgegeven.zaterdag 25 juni 2022

Argeloze sociale dienst schrikt van Argos

Dit bericht maakt deel uit van het dossier Algo: go.stylo.nl/algo
over het gebruik van algoritmes door WIL e.a. - Zie ook: 
Beleidsplan Handhaving 2022 van WIL met samenvatting op trefwoord  DPS'; Styloblog 1-7-22 met antwoorden van VNG, WIL en gemeente Houten; links naar uitzending Argos en achtergrondinformatie over DPS etc.  

Kamerlid Pieter Omtzigt wil de regering om een onderzoek vragen naar de vraag waarom de gemeenten Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Lopik tot deze week nog steeds gebruik maakten van verboden profilering en welke gevolgen dat heeft gehad voor mensen die bijstand aanvroegen. Dat zei hij in de uitzending van het radioprogramma Argos van zaterdag 25 juni. Advocaat Bernhard de Leest zei in dezelfde uitzending dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderzoek kan doen en boetes uitdelen aan de vier gemeenten. Bijstandtrekkers zouden via collectieve actie compensatie kunnen eisen.

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL), de sociale dienst van Houten, Nieuwegein, Lopik en IJsselstein, gebruikte tot voor kort een omstreden systeem van risicoprofilering van mensen die bijstand aanvroegen. Dit blijkt uit onderzoek van journalistencollectief Lighthouse Report, Argos en NRC. Zij deden een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob). Argos (Vpro/Human, NPO Radio 1, 14:00-15:00 uur) en NRC hebben er zaterdag 25 juni een uitzending en artikel aan gewijd. De vier gemeenten profileerden hun 'bijstandsvolume' op basis van een eenvoudig Excel-bestand met fraudescores. Dit systeem heet DPS Matrix (Diagnose, Plannen, Sturen). Mensen met een 'hoog regelovertredingsrisico' (HOR) doorliepen bij hun bijstandsaanvraag een langere procedure met meer in te leveren documenten dan mensen met een 'lage regelovertredingsrisico' (LOR). De scores zijn terug te vinden in één bestandje. Mensen in woonwagens, schoonmaakbedrijven, kappers, glazenwassers, bouwvakkers en horecapersoneel maakten een extra hoge kans om gecontroleerd te worden, aldus de NRC. 

De zogenoemde 'fraudescorekaart' is rond 2003 ontwikkeld met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken. Er is geen wetenschappelijke basis te vinden voor de voorspellingen van het systeem. Dat er in bepaalde groepen meer gefraudeerd zou worden dan in andere, werd onderbouwd met verouderde data. Sinds 2012 werd het systeem niet meer onderhouden. Het werd door 158 gemeenten gebruikt, maar na de toeslagenaffaire en waarschuwingen van verschillende kanten werd in 2020 de stekker er uit getrokken. In de uitzending van Argos wordt de opkomst en ondergang van het systeem geschetst. Volgens het UWV was het systeem in strijd met de AVG, ontbrak de rechtsgrond, was niets vastgelegd over de werking van de algoritmes (geen "algorithmic accountability") en kende het systeem discutabele variabelen, zoals opleiding, beroep, woonsitutaie en woonwijk. Argos noemt het een "bijstandsfraudebingo". 

Desondanks bleven de vier Lekstroom-gemeenten werken met een van de fraudescorekaart afgeleide commerciële 'standalone' versie, de DPS Matrix. Volgens Wim Roelofs, de ontwikkelaar van het oorspronkelijke systeem, kan dat echt niet. Het systeem is nooit "gevalideerd" - op waarheid getest - en de wegingen zijn niet of nauwelijks aangepast aan daadwerkelijke resultaten. Dat betekent dat bijstandsaanvragen door Werk en Inkomen Lekstroom werden gewogen op basis van risicoprofielen van twintig jaar oud. 

WIL stopt ermee
Naar aanleiding van de "doorwrochte" vragen van Argos is WIL onmiddellijk gestopt met het systeem. In een verklaring laat WIL weten: "Bij het in gebruik nemen van de DPS Matrix vertrouwden wij op de betrouwbaarheid van het rekenmodel erachter. Duidelijk is nu, mede dankzij de doorwrochte vraagstelling van Argos, dat de matrix niet met enige regelmaat gevalideerd is. Daar zijn we ons eerder niet van bewust geweest. WIL is inmiddels gestopt met het gebruik van de DPS Matrix en we gaan op zoek naar een ander instrument dat voldoet aan de landelijke richtlijnen op het gebied van gebruik van algoritmen." 

WIL benadrukt dat de DPS Matrix nooit heeft bepaald of iemand wel of niet een uitkering kreeg. Het was een hulpmiddel bij het bepalen wie de reguliere en wie een verkorte route doorliep. De afgelopen jaren werd voor circa 80% de korte en voor 20% de "reguliere" langere route - met meer documenten en controles - gevolgd. 

Beleidsplan 'In vertrouwen handhaven'
In het NRC-artikel is te lezen: "Door het Wob-verzoek kwamen documenten vrij waaruit blijkt dat DPS Matrix in 2022 nog werkte bij Werk en Inkomen Lekstroom". Dat is zo, maar het was ook uitgebreid en openlijk te lezen in WIL's beleidsplan Handhaving 2022 'In vertrouwen handhaven' (februari 2022), dat gepubliceerd is in de kennisbank van de VNG en bekend is bij de raadsleden, maar waar kennelijk iedereen overheen heeft gelezen.

In het beleidsplan (p8) is te lezen dat het systeem DPS Matrix wordt gebruikt voor preventie aan de poort, waar de uitkering wordt aangevraagd. "Aan de hand van een door medewerkers ingevulde vragenlijst volgt een profiel. Daarmee beoordelen wij de kans op regelovertreding. Wij maken onderscheid tussen een hoge kans op regelovertreding of een lage kans op regelovertreding. Dit betekent meer controle in situaties waar het nodig is. En minder controle in situaties waar de kans op onrechtmatigheden gering is."  
Volgens het beleidsplan (p11, 18) zijn de visie en de huidige methode van risicosturing, de DPS Matrix, goed doordacht en hebben hun nut bewezen. "Deze visie en methode blijft WIL hanteren."
Ook stelt het beleidsplan (p11-12): "WIL maakt verder geen gebruik van algoritmen. Dat is nu niet mogelijk en WIL heeft ook geen plannen in deze richting." 

Wat WIL daarmee bedoelt, is mij niet helemaal duidelijk. Maakt WIL helemáál geen gebruik meer van algoritmes of geen andere algoritmes dan die in de DPS Matrix. Vrijdag 24 juni heb ik WIL gevraagd waarin de 'risicoberekeningen' van dit systeem zich onderscheiden van 'algoritmes'. (Antwoord toegezegd.)

Eerder al, in eind 2019, is WIL gestopt met het in nauwe samenwerking met WIL zelf ontwikkelde systeem van Totta Data Lab in Amsterdam. WIL leverde periodiek een dump van alle gegevens van alle bijstandontvangers aan dit Amsterdamse marketingbedrijf, dat met behulp van een zelflerend algoritme voor iedereen de fraudekans bepaalde. Nadat het FNV met een gang naar de rechter dreigde en TNO-onderzoek aantoonde dat het systeem niet deugde, omdat het oncontroleerbaar en onbetrouwbaar was (verschillende uitkomsten bij dezelfde gegevens) stopte vorig jaar als laatste de gemeente Nissewaard (Spijkenisse) met dit Totta-systeem. 

Een jaar geleden heeft het college van B&W van Houten op schriftelijke vragen van raadslid Jaap Staman (D66) geantwoord: "Het Dagelijks Bestuur van WIL heeft het besluit genomen dat niet meer gewerkt wordt met algoritmes" Het College voegde daar aan toe: "Later dit jaar wordt het nieuwe handhavingsplan voor WIL vastgesteld. De verwachting is dat hier aandacht zal zijn voor de wenselijkheid van gebruik van algoritmes. Op dit moment is de verwachting van het gebruik van algoritmes als onwenselijk wordt beoordeeld". 
---

Zie ook: 
Beleidsplan Handhavng 2022 (samenvatting op trefwoord DPS)
Links naar de uitzending en achtergrondinformatie over DPS Matrix etc.
Dossier Algo (gebruik van algoritmes door WIL e.a.): go.stylo.nl/algo

donderdag 23 juni 2022

Houten speelt op rechts

Dinsdag 28 juni wordt het nieuwe college van Houten geïnstalleerd. Het is een door oud-staatssecretaris en ervaren busbestuurder Fred Teeven (VVD) gesmede ultrarechtse coalitie geworden van Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH), Natuurlijk Houten (NH), VVD en SGP. ITH levert als grootste partij twee wethouders, waarvan één uit de stal van Wybren van Haga (oud-Forum voor Democratie) en Richard de Mos (oud-PVV). Blij ben ik er niet mee dat het gedachtengoed van deze groepen - die hier nog geen voet aan de grond hebben gekregen - via een kortsluiting de Houtense politiek wordt binnengehaald. 

Ook op de landkaart zwenkt de Houtense politiek letterlijk van links naar rechts: belangrijkste verkiezingsthema was bouwen in Oost in plaats van Noord-West en daar is de grote winst van ITH en nieuwkomer Natuurlijk Houten aan te danken. De nieuwe coalitie krijgt er nog een flinke dobber aan, want Houten moet de provincie in deze verschuiving mee zien te krijgen.

De verse coalitie krijgt ook al vrij snel een vuurproef op energiegebied. De Raad van State heeft de gemeente Houten opgedragen om binnen een aantal maanden de nieuwe vergunningaanvraag voor het omstreden Windpark Goyerbrug in behandeling te nemen, nadat de eerdere vergunning door dezelfde Raad van State is geschrapt. De partijen die nu de nieuwe coalitie vormen, waren tegen deze windmolens, al heeft de VVD - die als enige van de vier ook in de vorige coalitie zat - uiteindelijk wel voor gestemd. VVD-fractievoorzitter Eef Stiekema hoopte stilletjes - nou nee, niet echt stilletjes maar live op de lokale radio - dat zijn stem door de Raad van State ongedaan zou worden gemaakt. Daarin heeft hij verrassend zijn zin gekregen.

Het kan zomaar zo zijn dat al deze tegenstanders bij elkaar, nu ze zelf de macht en de meerderheid hebben, straks op juridische en bestuurlijke gronden de gewraakte vergunning toch moeten verlenen, als de aanvrager kan aantonen aan alle voorwaarden te voldoen. 

Het coalitieakkoord is op dit punt wel voorzichtig en realistisch geformuleerd: "Door het vorige college en gemeenteraad zijn stappen gezet om het windpark Goyerbrug te realiseren. We realiseren ons dat er bij omwonenden weerstand is tegen windpark Goyerbrug en gaan serieus verkennen of er een vergelijkbaar in opbrengst en tijdig te realiseren alternatief voor het windpark is. We kijken hiernaar met realisme en nemen de juridische en financiële belangen van de gemeente en gemeenschap serieus. We kiezen ervoor om deze bestuursperiode geen derde windpark te realiseren. Wel willen we het mogelijk maken voor boeren om kleine windmolens op eigen erf te realiseren."

SGP-fractievoorzitter Wouter van den Berg wordt de wethouder die zowel over de vergunningen als over het buitengebied gaat. Beoogd milieuwethouder Paul van Ruitenbeek (nu van NH) nam in 2019 als redacteur van Omroep Houten mede het initiatief om via een WOB-verzoek bij de gemeenten Houten, Nieuwegein, Bunnik en Wijk bij Duurstede alle stukken op te vragen over de communicatie en besluitvorming rond dit windpark. Het was mijn taak - als ondersteuner van de redactie - om de honderden binnengekomen stukken te verwerken en te beheren (zie go.stylo.nl/wind). Na het bestuderen van alle stukken blijkt dat er nooit een bestuurlijk gemotiveerde besluitvorming heeft plaatsgevonden voor het aanwijzen van de locatie Goyerbrug. Kennelijk is de locatie - vermoedelijk op goede gronden - ooit tevoorschijn gekomen tijdens een aantal tekenworkshops, maar nergens is een verslag te vinden van de overwegingen. De gemeente en de provincie verwijzen voortdurend naar elkaar en de locatie is uiteindelijk in de provinciale plannen terecht gekomen door een inspraakreactie van de ondernemer zelf. 

Ik heb nog niet de gelegenheid gehad om het hele coalitieakkoord te lezen. Dus ik kijk er wat hapsnap naar. Interessant vond ik ook wel de reactie van de burgemeester op het coalitieakkoord, die als bijlage 3 is toegevoegd aan het pakket waarover de gemeenteraad dinsdag gaat stemmen (*). ITH, VVD en SGP keken in de raad altijd nogal zuinig en kritisch als het om de centen gaat. Nu is het de burgemeester die er op aandringt om op de centen te letten. Als "nadeelgemeente" krijgt Houten bij de komende herverdeling van het Gemeentefonds minder geld van het Rijk en we bevinden ons in onzekere tijden. 

"Er is sprake van hoge inflatie, stijgende prijzen, kostenstijgingen en een rijksoverheid die de rekening verhaalt op gemeenten", waarschuwt de burgemeester. Hij vervolgt: "Het gegeven dat we een nadeelgemeente zijn is daarbij niet helpend. Uit uw onderhandelingsresultaat maak ik op dat u er voor kiest om de onroerendezaakbelasting niet te verhogen, de hondenbelasting af te schaffen en heroverwegingen wilt maken van eerder genomen besluiten. Ik ga er vanuit dat u de potentieel financiële risico's van verschillende orde en omvang die dat met zich brengt weloverwogen in beeld zult brengen". 

We zullen de oppositie van de nieuwe coalitiepartijen nog gaan missen. 

---

(*) Raadsagenda en stukken 28-06-22


Abraham Kuijpers laatste opvolger

Onlangs wilde ik iets opzoeken over de vroegere (inmiddels 85-jarige) politicus Hans de Boer (niet te verwarren met de gelijknamige werkgeversleider, die mij als bijstander een Labbekak noemde). Hij was de laatste voorziter van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) en kamerlid voor het CDA. In 1981/1982 was hij korte tijd staatssecretaris en minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. In 1979 heb ik bij hem gesolliciteerd als fractiemedewerker, ik ben het niet geworden, maar ik koester wel mooie herinneringen aan mijn uitgebreide ontmoeting met hem. Door de afwijzing is mij denk ik veel stress bespaard gebleven. In historisch perspectief had ik het echter wel mooi gevonden als ik assistent had kunnen zijn van de laatste opvolger van Abraham Kuijper, wiens portret ik naast mijn bureau heb hangen. 

Eerder, op 18 januari 2017, schreef ik in mijn blog: << In 1979 zocht Hans de Boer een fractiemedewerker. Ik heb toen gesolliciteerd en werd uitgenodigd voor een gesprek. In mijn sollicitatiebrief had ik enthousiast gememoreerd dat ik de plaatselijke Arjos had weten te verdubbelen. Van één naar twee leden. De uitnodiging had ik vooral te danken aan mijn opiniestuk in de Barneveldse Krant over het aftreden van Willem Aantjes in november 1978. Uit het sollicitatiegesprek herinner ik mij dat hij mij graag zijn wekelijkse kolom in het AR-partijblad Nederlandse Gedachten wilde laten schrijven. Hij combineerde zijn kamerlidmaatschap met het partijvoorzitterschap en die werkzaamheden liepen onvermijdelijk door elkaar. We spraken over zijn kritische houding tegenover het jonge CDA-in-wording. In de grondslagdiscussie stond hij achter de visie van Aantjes (aanspreekbaar op het Evangelie) en het CDA mocht geen rechts blok worden, zoals de Duitse CDU, of met alle winden meewaaien, maar moest kiezen voor solidariteit. Als partijvoorzitter zag hij het als zijn roeping om de ARP "als één geheel" het CDA binnen te loodsen en een partijscheuring te voorkomen. Uiteindelijk koos hij iemand anders als medewerker. "Bij de eindafweging komt men in nuances terecht", schreef hij diplomatiek in de afwijzingsbrief. >>

In het Wikipedia-lemma wordt zijn partijvoorzitterschap niet genoemd, terwijl dit denk ik wel een belangrijke rol was. Op een bankje in Houten Castellum schreef ik tussen het boodschappen doen onderstaand commentaar op de Wikipedia-overlegpagina: 

<< Enkele opmerkingen. Ik ben geen Wikipedia-schrijver, maar iemand anders zou dit misschien kunnen oppakken. Het lijkt mij belangrijk te vermelden dat Hans de Boer voorzitter was van de ARP (de laatste; de eerste was Abraham Kuyper) en in die positie een belangrijke rol speelde bij de totstandkoming van het CDA. De achterban van de ARP stond het meest kritisch tegenover de fusie van KVP, ARP en CHU. Hans de Boer stelde zich (net als fractievoorzitter Willem Aantjes) dan ook kritisch op in de fusiebesprekingen, tegenover onder andere de enthousiaste KVP-er Steenkamp. Hans de Boer wilde als partijvoorzitter een splitsing in zijn partij voorkomen en er voor te zorgen dat de partij als geheel en ongeschonden zou toetreden tot het CDA, met behoud van het evangelisch karakter. In 1979 vierde de partij het 100-jarig bestaan en het viel de ledenvergadering niet gemakkelijk om de partij het jaar daarna op te heffen.

Het CDA is in 1980 als één partij opgericht, maar kwam in 1977 al als federatie met één lijst en één fractie. Als ik mij niet vergis (uit m'n hoofd) stond Hans de Boer op nummer 25 van lijst 1 en hij zat dus al vanaf 1977 (niet: 1980) voor het CDA in de Tweede Kamer. Het jaartal 1980 bracht weliswaar een formele verandering van federatie naar partij, maar het was geen verkiezingsjaar en de kamerfractie van het CDA veranderde daardoor niet.

Vóór de verkiezingen van 1977 had Hans de Boer zich uitgesproken voor voortzetting van de samenwerking met de PvdA, wat in die tijd niet gebruikelijk was of overal goed viel (CDA: "We buigen niet naar rechts en we buigen niet naar links"). Toen de onderhandelingen met de grote winnaar PvdA na maanden (mei tot december) mislukte en Dries van Agt in een paar weken tijd een regering wist te vormen met Hans Wiegel van de VVD had een deel van de CDA-fractie, waaronder fractievoorzitter Willem Aantjes en ook Hans de Boer, daar grote moeite mee. Maar omdat samenwerking op links niet meer mogelijk bleek, besloten ze zich kritisch en ongebonden maar loyaal ("de Loyalisten") bij een rechts kabinet neer te leggen. Ondanks hun kritiek en heftige debatten hebben zij (op enkelen na) het kabinet als het er op aan kwam tot het laatst toe gesteund.

De zin over de verkiezingen op 15 februari 1967, waarbij de ARP op 15 zetels kwam, is feitelijk juist, maar de suggestie wordt gewekt dat dit (mede) zou komen door het grammofoonplaatje van een paar Arjossers. De verkiezingswinst was toch echt te danken aan het Zijlstra-effect. Jelle Zijlstra was interim-premier en stond bekend als betrouwbaar, nuchter en financieel degelijk (later werd hij directeur van De Nederlandse Bank). Bovendien had Wim Kan op Oudejaarsavond 1966, zes weken voor de verkiezingen, het publiek bij zijn op de radio uitgezonden show minutenlang laten zingen "Waar we heen gaan, Jelle zal wel zien, Jelle zal wel zien..." op de wijs van de hit van het jaar, Yellow Submarine van the Beatles. Een betere reclame kon de ARP zich niet wensen. Deze hit had dus grotere invloed dan de 'hit' van Hans de Boer & Co. Misschien is het dus beter om de tekst over de grammofoonplaat en de verkiezingswinst duidelijker te onderscheiden in twee afzonderlijke feiten.>>

Wikipedia:

Parlement.com:

Verwante blogs: 
18-01-2017 Wilhelmus
04-09-2013 Aantjes uitgeleverd
20-07-2002 Uit de kast: Eerste *)
*) over Aantjes, met een stemadvies voor Hans de Boer


donderdag 16 juni 2022

Onmogelijke reis

Reisplanner met uitgevallen treinen Amersfoort - Barneveld op zaterdag 18 juni


Komende zaterdag wilde ik naar de open ochtend van de 150-jarige Barneveldse Krant gaan. Maar volgens de reisplanner vallen zaterdagmorgen ALLE treinen van Amersfoort naar Barneveld uit door gebrek aan personeel. Als ik doorklik op verbindingen die er nog wel lijken te zijn, dan verschijnt daar vervolgens alsnog de tekst "Reis niet mogelijk". Pas ergens in de middag vindt de reis-app ergens in Leusden een buurtbus waarmee ik via-via mogelijk toch nog het van de buitenwereld afgesloten dorp Barneveld zou kunnen bereiken. 
Ook woensdag, toen ik naar Barneveld reisde voor een boeiend symposium van de jubilerende krant in de Koninklijke BDU Zaal van het Schaffelaar Theater, vielen er om dezelfde reden al veel treinen uit. Onderweg in de trein kreeg ik een alert van de reis-app dat mijn reis "onmogelijk" was. Met de door mij gekozen Arriva-trein liep ik inderdaad een blauwtje, maar gelukkig kwam ik met een volgende trein toch nog op tijd. Er zullen zaterdag vast nog wel treinen rijden, maar de app komt er niet meer uit hoe en wanneer. 

Overigens zien we dezer dagen alom gebeuren wat al sinds decennia zichtbaar was in demografische grafieken: zo'n mooie bloemenvaas met een ranke hals van werkenden die een steeds zwaardere bovenrand steunt van 'bejaarden' zoals ik. Dat verklaart niet alles, maar er is meer werk dan werkers. Dat we van tijd tot tijd toch nog gereden en verzorgd worden, danken we deels aan de dagen dat Moeders kennelijk de Pil vergat en aan nieuwkomers wier wieg ver weg stond. Leve de jeugd.


 

dinsdag 14 juni 2022

Krijgen studenten energietoeslag?

Maandagavond 13 juni zag ik in Nieuwsuur een goede reportage over studenten en de energietoeslag. Mensen met een laag inkomen die door de hoge energieprijzen in de problemen komen, kunnen een eenmalige toeslag van 800 euro ontvangen. Volgens - niet bindende maar meestal door de uitkerende gemeenten wel gevolgde - richtlijnen van het rijk zijn dak- en thuislozen, mensen in een inrichting, jongeren tot en met 20 jaar en studenten uitgesloten van deze toeslag. De eerste twee groepen omdat ze geen eigen woning en energiekosten hebben, de jongeren omdat hun ouders verplicht zijn om bij te springen. Studenten zouden op advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG (die dat vervolgens weer ontkent) zijn uitgesloten "omdat hun woonsituatie zeer divers is". Voor studenten zou individuele bijzondere bijstand een beter middel zijn, wat door juristen wordt bestreden omdat bijzondere bijstand alleen voor specifieke individuele problemen is bedoeld, terwijl de hoge energieprijs iedereen raakt. 

Juridisch expert Willy Heesen is van mening dat het uitsluiten van studenten als groep juridisch gezien helemaal niet mag. Hij signaleerde dit probleem en stapte ermee naar Nieuwsuur. Meerdere experts bevestigen zijn visie. Uitsluiten van een groep mag niet zomaar, er moet een "gerechtvaardigde grond" zijn die verklaart waarom de wet voor die groep niet van toepassing is. De uitsluiting van studenten is een advies van het ministerie aan de gemeenten, die niet verplicht zijn om dat te volgen. 

Komen studenten in mijn thuisgemeente Houten in aanmerking voor de energietoeslag? De uitvoerende instantie is Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) in Nieuwegein. De website van WIL geeft duidelijk aan wie wel en niet in aanmerking komen. "Deze mensen hebben geen recht op energietoeslag: dak- en thuislozen; mensen die in een inrichting verblijven; jongeren vanaf 18 tot en met 20 jaar die een bijstandsuitkering ontvangen en niet zelf de energiekosten betalen". WIL sluit de vierde groep, de studenten, dus niet uit. Een tweede aanwijzing dat ook studenten in aanmerking komen, is de vinden onder het kopje "Wat telt mee voor het inkomen?". Hier staat ook studiefinanciering vermeld.

Voor de zekerheid heb ik WIL om een bevestiging en toelichting gevraagd. Als ik bericht van WIL ontvang, dan vul ik dat hier aan. 

Aanvulling 17-06-2022
De woordvoerster van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) laat weten: Ja, het klopt dat studenten de energietoeslag kunnen aanvragen bij WIL. Als zij voldoen aan de voorwaarden die voor deze toeslag gelden, dan kunnen zij ervoor in aanmerking komen. WIL heeft de richtlijnen van het ministerie in overweging genomen en besloten om het advies omtrent de doelgroep studenten niet te volgen. Anders dan de doelgroepen daklozen, inrichting en jongeren is van studenten niet met zekerheid te zeggen dat zij niet aan de voorwaarden voor de energietoeslag voldoen, juist omdat hun woonsituatie heel divers is. Daarom heeft WIL besloten om de doelgroep studenten niet uit te sluiten.

Bronnen: 
NOS/Nieuwsuur: Uitsluiting studenten energietoeslag is onrechtmatig, zeggen juristen
Werk en Inkomen Lekstroom: Eenmalige energietoeslag 2022

Aanvulling 23-06-2022
In een interessant opiniestuk op Schulinck.nl van Wolters Kluwer betogen de redacteuren mr. Lance op den Camp en Charifa Choukeri dat langdurige beroepszaken tegen "verboden onderscheid" door het uitsluiten van studenten van de toeslagregeling kunnen worden voorkomen door gebruik te maken van de individuele bijstand. In dit betoog wordt dus de route gevolgd die het ministerie van Sociale Zaken begin af aan heeft geadviseerd. Op de juridische bezwaren tegen de ene (studenten mogen als groep niet worden uitgesloten van de toeslagregeling) versus de andere route (individuele bijzondere bijstand mag niet worden ingezet voor een algemene regeling) wordt in het artikel niet ingegaan. Ik vraag mij af (maar weet het niet) of gemeenten die studenten niet uitsluiten van de aanvraag (zoals mijn eigen gemeente) in feite misschien gebruik maken van een combinatie van beide regelingen: een student kan een energietoeslag aanvragen via de algemene regeling en wordt daarna beoordeeld op de vraag of hij/zij in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. De toeslagregeling is voor zover ik weet een alles of niets regeling, ja-of-nee, je krijgt 800 euro of niets. De bijzondere bijstand is maatwerk, binnen de normen kan de aanvrager elk specifiek benodigd bedrag, groot of klein, ontvangen. 

Lees:
Schulink.nl 22-6-22: Gemeenten kunen studenten met een hoge energierekening wel helpen

Aanvulling 23-7-22:

Zwolse en Delftse studenten krijgen energietoeslag, de rest niet - https://nos.nl/l/2437933
donderdag 5 mei 2022

Hele dag half stok

Na het binnenhalen van de vlag op 4 mei en voor het slapen gaan, las ik nog even de berichten door op Facebook. Burgemeester Gilbert Isabella van Houten heeft eerder die dag dit bericht geplaatst: 

"Op 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als teken van eerbied en respect voor de  oorlogsslachtoffers.Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept alle inwoners op om op 4 mei de gehele dag de vlag halfstok te hangen (van zonsopgang tot zonsondergang)". 

Net als anderen, blijkens de commentaren onder het bericht, ben ik verrast dat er is opgeroepen de vlag de hele dag uit te hangen, dus niet pas vanaf zes uur 's avonds. In het vlaggenprotocol van de overheid staat 18:00 uur, maar inderdaad, als ik het nakijk op de website 4en5mei.nl, dan laat het nationaal comité de vlag het liefst de hele dag wapperen. 
 
Aan deze breuk met de traditie is volgens mij weinig aandacht gegeven. Ik heb de vlag zoals altijd om 18:00 uur uithangen en lees pas achteraf dat het Nationaal Comité gevraagd heeft om het de hele dag te doen (net als in 2020, maar dat was eenmalig bij 75 jaar herdenking). Er staat geen motivatie bij en dat vind ik wel jammer.

Het "mag" natuurlijk altijd en de symboliek is subtiel, maar ik vond het altijd wel mooi dat de vlag door iedereen gelijktijdig bij het vallen van de avond werd uitgehangen. Ik ben opgegroeid in een dorp, waar vrijwel iedereen vlagde. Bovendien had je indertijd nog geen zomertijd en werd het al vrij snel na de herdenking van acht uur donker en werden de vlaggen dan weer massaal binnengehaald. Je waarschuwde elkaar meteen als iemand het vergat. 

De avond betekende rouw. Voor mij is 4 mei altijd de belangrijkste dag van het jaar geweest en zolang de vlag halfstok hangt, zijn er geen andere activiteiten of aandachtspunten dan de sombere en machteloze gedachten bij de oorlog en de doden. Natuurlijk is er geen bezwaar tegen de hele dag vlaggen maar de betekenis en het karakter ervan en de diepe somberheid van die vlag in de avond verandert er wel door. Door de hele dag te vlaggen (nogmaals, daar is geen bezwaar tegen, maar het verrast me en ik mis de motivatie voor deze verandering) wordt de vlag meer een achtergrondkleur in plaats van het focuspunt van diepe rouw.

Of ik het nou wil of niet, zo lang de vlag halfstok hangt op de avond van 4 mei ben ik van slag en in de war, elk jaar weer. De tijd staat voor mij op dat moment stil. (Door de Damschreeuwer die eens de twee minuten stilte doorbrak, kwam ik er voor het eerst achter dat dit onbedoeld zelfs bijna een soort 'trance' is: naar mijn beleving hadden de twee minuten stilte al een paar uur geduurd toen de man die stilte doorbrak.) 

Overdag houd ik 4 mei altijd ook wel vrij van belangrijke afspraken of activiteiten, maar ik probeer dan weg te blijven van dat gevoel van verslagenheid. En na de avond volgt dan de opluchting van de Bevrijdingsdag. Dat is een totaal andere dag en dan drukt diezelfde lap stof een blij gevoel van lichtheid, vrijheid en dankbaarheid uit.

---

Dodenherdenking volgens de rijksoverheid: 
In alle gemeenten in Nederland zijn herdenkingen bij een plaatselijk oorlogsmonument. In heel Nederland verloopt de nationale herdenking op de volgende manier: Tussen 20:00 en 20:02 uur is iedereen 2 minuten stil. De Nederlandse vlag (zonder wimpel) hangt halfstok van 18:00 uur tot zonsondergang. Vaak zijn er na 20:02 uur nog activiteiten, zoals kransen en bloemen leggen.

Dodenherdenking volgens het nationaal comité 4 en 5 mei: 
Je mag als burger, bedrijf of organisatie op alle dagen van het jaar de vlag uithangen. Wel zijn er gewoonten en protocollen voor het uithangen van de vlag. Die staan in de vlaginstructie. Burgers, bedrijven en organisaties kunnen de instructie volgen als richtlijn. Op 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als teken van eerbied en respect voor de oorlogsslachtoffers. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept alle inwoners op om op 4 mei de gehele dag de vlag halfstok te hangen (van zonsopgang tot zonsondergang).

Aanvulling 2022-05-14 (YL):
Mijn blog heb ik voorgelegd aan het nationaal comité 4 en 5 mei. In reactie schrijft het comité : "Hartelijk dank voor uw bericht en het delen van uw blog. In 2020 werd de vlaginstructie voor rijksgebouwen aangepast ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid en werd opgeroepen de hele dag halfstok te vlaggen op 4 mei. Dit voorzag in een behoefte van veel mensen en sloot goed aan op de praktijk van veel lokale herdenkingen die de hele dag door plaatsvinden en waarbij de vlag halfstok wordt gehesen. Daarom roept het Nationaal Comité sinds 2020 op om de vlag de gehele dag halfstok te hangen. Ondanks de nadrukkelijke wens van het Nationaal Comité is dit door de Rijksoverheid niet overgenomen voor de daaropvolgende jaren. Uw opmerking/suggestie wordt uiteraard doorgeleid naar de betrokken verantwoordelijken en meegenomen in vervolgbesprekingen en evaluaties."


dinsdag 26 april 2022

Toch voordeliger

Twee weken geleden heb ik een nieuwe broek gekocht bij C&A in Utrecht. De broek past perfect en het leek me handig om nog twee precies dezelfde broeken te bestellen bij de webshop van C&A. Bij de bestelling ontving ik een kortingscode (€10) van de creditcard, maar ik zag niet waar ik die kon invullen. Geeft niet, ik ben wel bereid om de prijs van het product te betalen.

Maar na de bestelling verscheen er een bericht dat als ik de kortingscode was vergeten in te vullen (ik: nee, niet vergeten maar niet gezien), dan kon ik mailen, de productgegevens doorgeven en alsnog korting krijgen. Mooie service. Dus ik mailen.

C&A antwoordt nu dat ze de kortingscode niet achteraf kunnen verwerken (zet dat dan niet op je site!). Maar ze hebben wel een tip: natuurlijk kan ik de bestelling terugsturen en opnieuw bestellen en dan de korting alsnog toepassen.

Vanwaar toch die file aan bestelbusjes in de wijk? Volgende keer misschien toch bij een milieubewustere winkel kopen.

donderdag 10 maart 2022

Weekoverzicht politiek Houten - week 10

[+] Laatste wijziging: 14/03/22 15:30 u

Omroep Houten

Zaterdag Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten.

Zaterdag 12 maart 2022 heeft Daar Hou Ik U Aan een dubbele uitzending. Presentator John van Amerongen en 'buddy' Arthur Vierboom ontvangen in de radiostudio van 9 tot 10 Anneke Dubbink (PvdA) en Pieter Stam (CU) en van 10 tot 11 uur Jocko Rensen (PvdA) en Wijnand Jonkers (Natuurlijk Houten). 

De reguliere uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website en podcast te beluisteren. 

Beluister hier de podcast van de uitzending van 26 februari. In deze special praat presentator Ger Kroes met Hilde de Groot over haar persoonlijke achtergronden en staan zij stil bij de oorlog in Oekraïne, de gevolgen hiervan voor Nederland en de gemeente Houten en de achtergronden van Hilde de Groot.

Beluister hier de podcast van het eerste uur van 12 maart met als gasten Pieter Stam van de Christen Unie, en Anneke Dubbink van de PvdA. Met een bijdrage van het Feitenmannetje Gerard Hurkmans. 
In deze uitzending genoemde rapport: Achtergronden bij het referendum (augustus 2021)

Beluister hier de podcast van het twee uur met als gasten Wijnand Jonkers van Natuurlijk Houten en Jocko Rensen van de PvdA. 


Verkiezingen

Programma's en kandidaten, zie go.stylo.nl/GR22
Gemeentelijke website Verkiezingen 
Officiële bekendmaking kandidatenlijsten


Lijsttrekkersdebat 10 maart
Op donderdag 10 maart van 20:00 tot 22:00 uur houdt de gemeente een verkiezingsdebat in cultuurhuis Schoneveld (aanmelding uiterlijk 9/3 via de website). 
Het debat is ook via internet te volgen, o.a. via OmroepHouten.nl

Verkiezingsmarkt
Zaterdag 12 maart is de laatste verkiezingsmarkt in Houten, van 10.30 tot 16.00 uur op Het Rond. 

Uitslagenavond
Op woensdag 16 maart is er een uitslagenavond in het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 21.00 uur. Terwijl achter de schermen de stemmen worden geteld, melden we gedurende de avond regelmatig tussenstanden van de voorlopige verkiezingsuitslag. Publiek is welkom. De bekendmaking van de tussenstanden (en uiteraard de voorlopige einduitslag) is ook live te volgen.
Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p7-9.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).

- gemeenteraadsverkiezingen (zie hierbovern)

- [p8] Energieneutraal Houten (met schema, van 2022 tot 2050)
Houten wil in 2040 energieneutraal zijn, dus evenveel energie maken als we gebruiken. In 2022 is 13% van de Houtense stroom opgewekt zonder olie of gas. Er zijn nu 3 en in 2030 naar verwachting 7 windmolens plus 100 hectare zonnevelden. Bij 2040 staan nog veel vraagtekens: meer windmolens, zonnevelden, zonnepanelen op daken, welke combinatie? 

met: kleinschalige locatie, hulpacties, particuliere opvang, melden van initiatieven, vragen. 
(zie ook mijn commentaar onder En verder)Houtens Nieuws 't Groentje

(door de advertentieomslag verspringt de paginanummering, zowel digitaal als in druk:
voorpagina - p3)

[p11] Raadspraat Anneke Dubbink (PvdA): Hart voor Houten
[p19] Advertioral: Marian Aanen, Natuurlijk Houten
[p21] Advertorial: Gijs van Leeuwen, SGP
+ diverse verkiezingsadvertenties. Andere media

Lysenko Koor uit Tull en 't Waal zingt voor Oekraïne

Omroep Houten 03-03-22: Robert Derks pleit voor vertrouwd bouwen in Houten tijdens SGP thema-avond

Omroep Houten 06-03-22: Oud Christen Unie raadslid Jochem Pleijsier hekelt standpunten en werkwijze Christen Unie Houten

NOS 05-03-22: Beperkte financiering maakt lokale partijen kwetsbaar

Villa Media 07-03-22: Inzendtermijn Lokale Media Awards 2022 geopend

[+] Varagids 07-03-22: Onderzoek: de lokale journalistiek per gemeente

"Nog een probleem: de lokale omroepen. Een paar gemeenten, bleek uit onze enquête, hebben een lokale omroep die politiek nieuws brengt, zoals Omroep Houten, die een eigen politieke talkshow heeft, Daar hou ik u aan. Maar er zijn ook gemeenten die helemaal geen lokale omroep hebben, zoals de gemeente Midden-Drenthe, de gemeente Neder-Betuwe, Woudenberg en de gemeente Vlieland. En er zijn nog veel meer lokale omroepen, die bijvoorbeeld wel de raadsvergaderingen live uitzenden, maar verder niet aan professionele (politieke) nieuwsvoorziening doen. 15% van de gemeenten uit ons onderzoek zien niet of nauwelijks een journalist van een lokale omroep bij de raadsvergaderingen."
Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. Laatste besluitenlijst 15/2/22: zie weekoverzicht week 9.  Raadsagenda

Geen raadsvergadering, (14-) 16 maart gemeenteraadsverkiezingen. 


keuze ZOMO Dagbesteding als nieuwe exploitant voor Speelboerderij Houten

Vanaf 1 maart 2021 nam de gemeente de exploitatie van Speelboerderij Houten over van Stichting Buitenwereld. De gemeente ging op zoek naar een nieuwe exploitant. Na de wervingsprocedure [die in eerste instantie niets opleverde - YL] kwam de gemeente in gesprek met ZOMO Dagbesteding uit IJsselstein. ZOMO kwam als enige met een passend aanbod. ZOMO biedt professionele zorg aan (jong) volwassen mensen met een verstandelijke beperking met locaties in Vleuten, IJsselstein, Harmelen en Utrecht. Cliënten van ZOMO kunnen kiezen uit een breed aanbod aan dagbesteding, waaronder fietsenmakerij, bakkerij, houtbewerking, horeca, creatieve ateliers, winkels, groenwerk, kantoor- en productiewerk. ZOMO heeft het plan om op de speelboerderij dagbesteding aan te bieden voor twee groepen van maximaal acht cliënten per groep. ZOMO richt zich op het instandhouden van een leuke ontmoetingsplek waar kinderen kunnen spelen en contact kunnen maken met dieren en gaat verder ook kinderfeestjes organiseren en faciliteren en en een horeca met een beperkt aanbod (koffie, thee, frisdrank, ijs). De overeenkomst geldt tot 31 december 2024 met na evaluatie de mogelijkheid tot verlenging voor 5 tot 10 jaar. ZOMO kan de gebouwen en het terrein 'om niet' gebruiken, de gemeente draagt ook de kosten voor een verbouwing en ZOMO krijgt een exploitatiesubsidie van € 6.000 per jaar. ZOMO neemt het stokje per 1 mei over van de gemeente. 

Zie ook: Omroep HoutenRaadsvragen

Openstaande vragen SGP en D66 over datalek SVMN
Nieuwe vragen van de PvdA over energiecompensatie
Recent beantwoorde vragen over vluchtelingen uit Oekraïne en over levering van gas door Gazprom

Over vluchtelingenopvang: "Vanuit het Rijk hebben de veiligheidsregio’s een opdracht gekregen om 2000 plekken voor Oekraïense vluchtelingen te realiseren; verdeeld in minimaal 1000 opvangplekken binnen twee weken en vervolgens nog 1000 additionele opvangplekken. Houten werkt mee aan de opdracht die is gegeven aan de Veiligheidsregio Utrecht om kwalitatieve en duurzame opvang te realiseren. Het college heeft een ambitie om op korte termijn maximaal 100 plekken te realiseren voor vluchtelingen en heeft hiervoor reeds een locatie op het oog waar de raad over is geïnformeerd. Wij beraden ons op dit moment of een ruimere opvang mogelijk is."

Over Gazprom: "Er zijn op dit moment geen bekende tekortkomingen die zouden kunnen worden aangegrepen om Gazprom in gebreke te stellen en op grond daarvan de overeenkomst te beëindigen. Eenzijdige beëindiging lijkt daarmee binnen de huidige wet- en regelgeving juridisch niet mogelijk en zou in principe tot schadeclaims kunnen leiden. De oorlogssituatie is voor ons aanleiding om samen met andere gemeenten te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om tot beëindiging over te gaan."

Zie: raadsvragenEn verder


Vluchtelingen moeten plaatsmaken voor vluchtelingen

Zie gemeentepagina over Opvang vluchtelingen uit Oekraïne
Eerder gezien op Facebook 09-03-22 van burgemeester Gilbert Isabella: 

De gemeente Houten wil meewerken aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne die zijn gevlucht voor de oorlog met Rusland. Het college van B&W heeft de ambitie uitgesproken om op korte termijn maximaal 100 vluchtelingen op te vangen op een kleinschalige locatie. De gemeente heeft hiervoor een locatie op het oog. Die wordt bekendgemaakt nadat belanghebbenden onder wie omwonenden zijn geïnformeerd. Het college beraadt zich op dit moment of een ruimere opvang mogelijk is. 

Commentaar Ytzen Lont: Dit betreft naar ik aanneem dezelfde locatie als waar de gemeente al veel langer aan werkt en die onder andere bestemd is voor de komst van Afghaanse vluchtelingen. Deze kleinschalige opvang is opgenomen in het door de Provincie gepubliceerde gezamenlijke bod asiel en huisvesting (*) in reactie op een dringend verzoek van de rijksoverheid. Dit is het werkgebied van wethouder Jan Overweg. 

Natuurlijk zullen met de verwachte komst van Oekraïense vluchtelingen keuzes moeten worden gemaakt. Wat ik wel vreemd vind, is dat de burgemeester de indruk wekt dat de locatie speciaal voor Oekraïeners is bestemd of als dat inderdaad zo is, de gemeente er kennelijk voor kiest om het eerdere bod in te trekken en de asielzoekers plaats te laten maken voor Oekraïeners. Dat kan, maar die afweging zal dan expliciet gemaakt moeten worden. 

(*) Zie Weekoverzicht week 9 onder En verder (samenvatting en link)

[+] Zie ook Houtens Nieuws 09-03-22 Maximaal 100 plekken voor opvang vluchtelingen
"Vanuit het Rijk hebben de veiligheidsregio’s de opdracht gekregen om 2000 plekken voor Oekraïense vluchtelingen ter realiseren. 1000 Opvangplekken moeten binnen twee weken worden gerealiseerd en daarna nog 1000 aanvullende plekken. De gemeente Houten neemt op korte termijn 100 plekken voor haar rekening." 

Mijn reactie: Heel goed dat op korte termijn opvangplekken gezocht en gevonden worden voor Oekraïense evacués. Maar ook in dit bericht heb ik de indruk dat de 100 plekken die de gemeente eerder heeft aangeboden in antwoord op de noodoproep van de regering om op korte termijn plekken te realiseren voor asielzoekers (COA), nu worden aangeboden in antwoord op de oproep om op korte termijn 1000 (tot 2000) plekken per veiligheidsregio te realiseren voor Oekraïense vluchtelingen. Dat kan natuurlijk, maar je kunt dezelfde plekken maar één keer weggeven en de keuze of het plan hoe met deze twéé verzoeken om wordt gegaan, is mij niet duidelijk. Ik heb de gemeente hier vragen over gesteld en de woordvoerder heeft laten weten maandag 14/3 met antwoorden te komen. 

--- --- --- ---

Woonvisie gepubliceerd

[+] Bij de officiële bekendmakingen in het Gemeenteblad van Houten heeft de gemeente op 10-03-22 de woonvisie en het klimaatadaptatieplan gepubliceerd. woensdag 9 maart 2022

Tempolimit

Energiesparen gegen Putin:Kenn dein Tempolimit


taz.de März 2022 

Die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas offenbart die Versäumnisse der Energiewende. Kurzfristig würde ein Tempolimit den Verbrauch schnell senken.

Heiko Kuschel, Facebook 9.3.2022: "Ja, das Tempolimit kann ich selber machen und mache es schon lange. Was ich nicht selber machen kann: Dass ich dabei nicht von hinten gefährlich bedrängt werde von Leute, deren selbst gemachtes Tempolimit irgendwo bei 400 km/h liegt. Deshalb ist Autofahren beispielsweise in den Niederlanden für mich viel entspannter. Was in dem Artikel nicht steht: Die DUH schlägt ein Tempolimit von 100 tagsüber und 120 nachts vor, das entspricht in etwa dem, was die Niederlande ziemlich problemlos praktizieren."

Ytzen Lont, Facebook, Kommentar 9.3.2022: 

Wäre es nicht 'ne Idee mal ein Jahr oder so die deutsche und niederländische Gesetze um zu tauschen? Die Niederländer weisen immer darauf hin das es in Deutschland besser ist: da darf man so schnell fahren wie man willl (was Holländer dann auch oft tun, endlich mal gesetzlos rasen).

städtisches Gebiet
Manchmal weise ich in (niederländische) Diskussionen darauf hin daß in Deutschland in städtische Gebiete (so wie z.B. rund um Köln) auf Autobahnen oft ein Tempolimit von 80 gilt, und das die Niederlande, vor allem im Westen, eigentlich ein großes städtisches Gebiet ist. (zum Vergleich: von Den Haag an der Westküste via Utrecht bis zu der Ostgrenze bei Zevenaar ist nur 135 km.) Also, wenn jemand wieder über "ja, aber in Deutschland..." beginnt, dann provoziere ich manchmal mit "ah du möchtest auch 80 km/h zwischen unsere Städten?"

Ölkrise
Das 100 km/h Tempolimit ist erstmals eingeführt worden während der Ölkrise in 1973 (neben autolose Sonntage) um Energie zu sparen. Als Energiesparen wieder aus das öffentliche Bewustsein verschwunden war, ist das Tempolimit erhöht nach 120 km/h. In 2012 ist es weiter erhöht nach 130 km/h auf Grund eines Wahlversprechens der konservativ-liberale VVD. Linksfahrende aber rechtswählende Automobilisten ärgerten sich über das Bußgeld für 10 km/h zu schnell fahren, und gegen die Kosten von ein paar Verkehrstote mehr kaufte die VVD ihre Stimmen.

Stickstoffkrise
In 2020 ist das Tempolimit tagsüber auf 100 km/h gestellt wegen der Stickstoffkrise und der Baukrise. Der Raad van State, das höchste Verwaltungsgericht, hat in ein Gerichtsurteil ausgesprochen das auf Grund einer EU-Verordenung für jede Baugenehmigung nachgewiesen worden muß das die Stickstoffemissionen die Norm nicht überschreiten. Damit köntte ohne extra Maßnahmen überhaupt nicht mehr gebaut worden! 

Bauen, bauen, bauen
In den Niederlanden sollten nach Angaben der Regierung in den nächsten 10 Jahren noch 1 Mio Häuser gebaut werden, junge Leute müssen oft 10 Jahre oder länger warten auf eine Wohung, Wohnungen sind unbezahlbar geworden (in meine Jugend hatte unser Land 12 Mio Einwohner, jetzt fast 18 Mio, wachsend Richtung 20 Mio; meine Wohung ist seit 1998 das fünffache Wert geworden). 

Wieder Häuser bauen können
Die plötzliche und unerwartete 100 km/h Maßnahme hat also wenig mit Energiesparen, Verkehrssicherheit oder Wahlversprechen zu tun, ist aber eingeführt worden um Stickstoffemissionen zu reduzieren. Also, wer rasen möchte fährt nach Deutschland, damit wir wieder Häuser bauen können.

---

Sehe auch Deutsch-Niederländische Handelskammer, DNHK.org 13.11.2019
So wollen die Niederlande aus der Stickstoffkrise


woensdag 2 maart 2022

Weekoverzicht politiek Houten - week 9

[+] Laatste wijziging: 04/03/22 23:00uur

Omroep Houten

Zaterdag 5 maart 2022 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: presentatie Arthur Vierboom met als gasten Marcel van Gooswilligen (D66) en Wouter van den Berg (SGP). Aan het eind van de uitzending vertelt Bram Bosshardt over een concert voor Oekraïne (zie hierna onder 't Groentje). De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website en podcast te beluisteren. 

Beluister hier de podcast van de uitzending van 26 februari. In deze special praat presentator Ger Kroes met Hilde de Groot over haar persoonlijke achtergronden en staan zij stil bij de oorlog in Oekraïne, de gevolgen hiervan voor Nederland en de gemeente Houten en de achtergronden van Hilde de Groot.


Verkiezingen

Programma's en kandidaten, zie go.stylo.nl/GR22
Gemeentelijke website Verkiezingen 
Officiële bekendmaking kandidatenlijsten

Verkiezingsdebat
In cultuurhuis Schoneveld houdt de gemeente op donderdag 10 maart van 20.00 tot 22.00 uur een lijsttrekkersdebat. Onder leiding van Petra Boom gaan de lijsttrekkers met elkaar in debat om kiezers ervan te overtuigen op hún partij te stemmen. Publiek is van harte welkom. Kom op de fiets, bij Schoneveld is weinig parkeerruimte. Vanzelfsprekend zal Omroep Houten integraal verslag doen van het debat en deze uitzending zal live te volgen zijn op de gebruikelijke kanalen en via de gemeentelijke website

Verkiezingsactiviteiten

zaterdag 5 maart
10.00-12.30 uur: Verkiezingsmarkt, Plein, Oude Dorp
13.00-16.00 uur: Verkiezingsmarkt, Castellum

dinsdag 8 of woensdag 9 maart
Debat College de Heemlanden ?

donderdag 10 maart
20:00-22:00 uur Slotdebat in Schoneveld

zaterdag 12 maart
10.30-16.00 uur: Verkiezingsmarkt, Het Rond

woensdag 30 maart 
Installatie nieuwe gemeenteraad 

Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5-7:
verkiezingsnieuws (o.a. stemhulp, website, lijsttrekkerdebat, stembureaus). 
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).Houtens Nieuws 't Groentje

[p4] verkiezingsadvertenties: * ITH en * stemadvies voor NH, SGP of ITH van de initiatiefnemers van het referendum over de Ruimtelijke Koers
[p9] Raadspraat : Zien we u op de verkiezingsmarkt? 
[p11] Utrechtse gemeenten kopen Russisch gas, Houten ook
[p17] [web] Eef Stiekema, lijsttrekker VVD
[p17] [web] Agna van Rees, lijsttrekker CU
[p18] (advertorial) column van Tijm Corporaal, Natuurlijk Houten: Nieuw perspectief 
[p19] (advertorial) Tien redenen om Inwonerspartij te stemmen
[p20] (advertentie) D66
[p21] (advertorial) HA: Houten is uniek

[2022-03-01 webOekraïens Lysenko koor uit Houten zingt voor slachtoffers van de oorlog
Dinsdagavond 8 maart om 20:00 uur geeft het Lysenko koor uit Tull en 't Waal een benefietconcert in de Michaelkerk in Schalkwijk met medewerking van muziekvereniging Caecilia. De toegang is gratis en reservering is niet nodig, tijdens het concert wordt geld ingezameld voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Dirigente Inna Ogarok komt uit Donetsk, een van de deelgebieden die als eerste door Rusland erkend werd als onafhankelijk gebied, vlak voor de inval. Ogarok werkte in Oekraïne als dirigent en als docent koordisciplines aan het Instituut voor Cultuur in Charkov. In 2008 kwam zij naar Nederland. Ogarok staat dag en nacht in verbinding met familie in Oekraïne. 
Voorzitter Bram Bosshardt: ,,We hebben vaak in Oekraïne opgetreden, we zijn in Donetsk en Loehansk geweest, in Kiev, in Charkov, al die plaatsen die we nu in het nieuws horen, die plat gebombardeerd worden. We voelen ons met hen verbonden.” Bram Boshardt is één van de presentatoren van het radioprogramma Daar Hou Ik U Aan van Omroep Houten en vertelt zaterdag 5 maart aan het eind van de uitzending (10-11u) over het concert. 

[2022-03-01 web] Fruittelers in Houten merken al effect van oorlog in Oekraïne en sancties tegen Rusland

[2022-03-03 web] De verkiezingsprogramma's en de bouw van passende seniorenwoningen
De initiatiefnemers van een Knarrenhof in Houten hebben alle verkiezingsprogramma’s getoetst aan het geclusterde wonen. Andere media

Binnenlands Bestuur 02-03-2022: Opzeggen contracten met Gazprom mogelijk zonder grote problemen - Zie ook Weekoverzicht week 8  (helemaal onderaan bij En verder) voor meer mediaberichten en eigen nieuwsgarig onder dit onderwerp. 

[+] Omroep Houten 03-03-2022: Robert Derks pleit voor vertrouwd bouwen in Houten tijdens SGP thema-avond
Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. 

Besluitenlijst 15/2/22: verlenging coronasteunpakket cultuur; maatregelen Covid-pandemie (o.a. gedeeltelijke huurkwijtschelding voor gemeentelijke accomodaties en terrassen); herijken en doorontwikkelen gemeentelijke organisatie (*); verbetering sturing financiële organisatie; Provinciaal Sportakkoord; benoeming onafhankelijk adviseur bezwaarschriften: mw. mr. drs. M.E.F. Staal; intentieovereenkomst Lekdijk 20; ondertekening pact van Ruigenhoek (beschermen en bekendmaken Nieuwe Hollandse Waterlinie). 

(*) Herijken en doorontwikkelen gemeentelijke organisatie: m.n. vervolgopdrachten adviezen 'Mens en Cultuur', formatieanalyse, verbeteren span of attention teams, verbeteren inrichting van en sturing op financiële organisatie; taakverdeling VOB-UB (Voorbereiding, Ontwikkeling en Beheer openbare ruimte en Uitvoering Beheer). Raadsagenda

Geen raadsvergadering, 16 maart gemeenteraadsverkiezingen. 
Raadsvragen

Geen nieuwe antwoorden. 

Nieuwe vragen: 
(1) 24-02-22 van de hele gemeenteraad over vluchtelingen en evacués Oekraïne 
(2) 26-02-22 van de hele gemeenraad over levering gas door Gazprom

(1) o.a.: "Is het College bereid om samen met omliggende gemeenten zich voor te bereiden op een (tijdelijke) crisisopvang van evacués/vluchtelingen uit Oekraïne?" en inwoners tijdig informeren met oog op draagvlak.

(2) o.a.: Is het college van oordeel dat de huidige militaire ontwikkelingen in Rusland aanleiding geven om geen gas meer af te nemen van Gazprom? Welke (on)mogelijkheden zijn er om het contract z.s.m. te beëindigen naar aanleiding van deze ontwikkelingen en aangekondigde sancties? Is het college bereid om met andere gemeenten en waterschappen die gas van Gazprom afnemen en het Rijk deze situatie en gezamenlijke actie te bespreken?

Zie ook: Binnenlands Bestuur 02-03-2022Opzeggen contracten met Gazprom mogelijk zonder grote problemen en Weekoverzicht week 8  (helemaal onderaan bij En verder) voor meer mediaberichten en eigen nieuwsgarig onder dit onderwerp. 

Nog openstaande eerdere vragen: van SGP en D66 over datalek SVMN. Duizenden documenten van Samen Veilig Midden Nederland waren online zichtbaar. In de documenten is o.a. te lezen over een tuchtzaak uit 2018, zonder namen maar wel te herleiden. Ook blijken er problemen te zijn met de capaciteit aan noodbeddden. Er zijn ook zorgen over de onafhankelijkheid van de cliëntenraad.

Zie: raadsvragenEn verder

De kunst van samenleven en samen werken
Gezamenlijk bod asiel en huisvesting 
(PDF 32p

Hieronder een resumé van de Houtense aspecten:

p13 tabel 4 Opvanglocaties in ontwikkeling
Houten
Aantal: Max. 100
Looptijd: 10 jaar
Type opvang: Kleinschalige regionale opvanglocatie (ROL) + spoedzoekers en
maatschappelijke functies
Termijn realisatie: april-okt 2022
Status: Gemeente onderzoekt mogelijkheden en businesscase
Aandachtspunten: staat van het gebouw, kosten transformatie, investeerder

p18 Burgersponsoring mogelijk maken
Inwoners van Houten zijn afgelopen jaar een burgerinitiatief gestart waarin ze aanbieden  om vanuit persoonlijke betrokkenheid en met eigen geld robuust bij te dragen aan de opvang en integratie van kindvluchtelingen (AMV-ers). Zij stellen voor de kinderen op te vangen in pleeggezinnen. De regionale pleegzorgorganisatie Stichting de Rading heeft hiervoor al een planning opgesteld. De gemeente Houten wil pilotgemeente zijn, werkt samen met de initiatiefgroep en stelt ambtelijke capaciteit ter beschikking. De initiatiefnemers willen samenwerken met ondermeer Nidos en TakecareBNB. De pilot zal  1-2 jaar duren. Het benodigde budget, inclusief een grondige evaluatie, wordt ingeschat op €250.000. We vragen u om deze pilot mede mogelijk te maken. 

p20 Huisvesting
In het flexwonen project Hoge Schaft in Houten wonen statushouders-gezinnen naast andere gezinnen. De locatie is voor 10 jaar te beschikking gesteld aan Viveste, de woningcorporatie. Na die periode kunnen de woningen worden opgepakt en verplaatst. 

p27 Bijlage A Toelichting asielopvang
Houten heeft aangegeven een locatie op het oog te hebben voor opvang van asielzoekers. Het adres is nog niet naar buiten gebracht vanwege de benodigde zorgvuldigheid rond dit proces. Het adres wordt openbaar als de eigenaar, het COA en een investeerder hebben ingestemd en alle belanghebbenden, onder wie de omwonenden, op de hoogte zijn gesteld. De beoogde termijn voor de locatie is 10 jaar. Het betreft een locatie waar het college van Houten, naast opvang van asielzoekers, ook maatschappelijke organisaties wil huisvesten en mogelijkheden wil creëren voor tijdelijke bewoning van andere doelgroepen zoals spoedzoekers, arbeidsmigranten, studenten en statushouders. De combinatie van opvang, tijdelijke bewoning en maatschappelijke organisaties geven mooie nieuwe verbindingen. In het eerste kwartaal van 2022 komt er meer duidelijkheid over de locatie.

Verkenning kleinschalige regionale opvang locaties (ROL)
Samen met het COA verkennen de gemeenten Rhenen, Houten, Vijfheerenlanden en Utrecht de randvoorwaarden. (...) Voor deze kleine locaties is het netwerk van grotere locaties met voorzieningen (Utrecht, Leersum, Amersfoort) heel belangrijk. Belangrijke aspecten die een oplossing vergen, zijn onder meer: wat te doen bij calamiteiten; hoe kun je sociaal beheer anders organiseren; welke functies zijn op locatie nodig en welke kunnen ook elders of anders ingevuld; hoe organiseren we een flexibele schil; welke eigendomssituatie en bekostiging past daarbij, en welke ruimtelijke randvoorwaarden? Deze worden getoetst aan de hand van concrete locaties. 

p29 Bijlage B Toelichting huisvesting statushouders (tabel)
Houten taakstelling 1-7-21 inclusief achterstand: 52, gerealiseerd 35.

vrijdag 25 februari 2022

Weekoverzicht politiek Houten - week 7 en 8

[+] Laatste wijziging: 28/02/22 19:00

Omroep Houten

Zaterdag 26 februari 2022 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: Ger Kroes praat met lijsttrekker Hilde de Groot van GroenLinks (special). De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website en podcast te beluisteren. 

Beluister hier de podcast van de uitzending van 12 februari, waarin Susan van Erp van GroenLinks en Willem Zandbergen van ITH met elkaar in debat gaan over de verkiezingsprogramma's. Daarnaast een aflevering van "het feitenmannetje" (Gerard Hurkmans), die een toelichting geeft op de lokale verkiezingsuitslagen in relatie tot de landelijke.

Doordat 19 februari de telefoonlijnen in de studio defect waren, kon er in die uitzending niet gesproken worden met gasten. Er is daarom geen podcast van die uitzending. 

Beluister hier de podcast van de uitzending van 26 februari. In deze special praat presentator Ger Kroes met Hilde de Groot over haar persoonlijke achtergronden en staan zij stil bij de oorlog in Oekraïne, de gevolgen hiervan voor Nederland en de gemeente Houten en de achtergronden van Hilde de Groot. 

[+] Omroep Houten 26-02-22 podcast column Paul van Ruitenbeek: 
Wat is de rol van de provincie bij de gemeenteraadsverkiezingen? 


Verkiezingen

Programma's en kandidaten, zie go.stylo.nl/GR22

Verkiezingsmarkten
zaterdag 26 februari
10.00 tot 12.30 uur: Dorpshuis De Ploeg, ’t Goy
13.00 tot 16.00 uur: Sociaal Cultureel Centrum de Wiese, Schalkwijk

zaterdag 5 maart
10.00-12.30 uur: Plein, Oude Dorp
13.00-16.00 uur: Castellum

zaterdag 12 maart
10.30-16.00 uur: Het Rond

Verkiezingsdebatten: 14/2 Cultuurdebat; 21/2 Buitengebieddebat; 16/2 LTO-debat; 23/2 Fietsersbond. 


Gemeentepagina

Week 8 Houtens Nieuws 23/02/22
Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5-6.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).


- Stemhulp MijnStem >> gemeentelijke verkiezingspagina 
>> met o.a. verkiezingsprogramma's, stemhulp, waar kunt u stemmen, activiteiten
>> de stemhulp MijnStem

Week 7 Houtens Nieuws 16/02/22
Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5-6.
- Goedkoop boompjespakket: Zet een boompje in je tuin
Eneco heeft de gemeente gevraagd om minder strakke regels voor Windpark Houten, zodat de windmolens meer kunnen draaien. De gemeente vindt dat Eneco moet bewijzen dat de overlast niet groot is; Eneco's voorstel is daarover niet duidelijk. De gemeente vraagt Eneco binnen vier weken te antwoorden en zal pas een besluit nemen nadat experts het voorstel hebben onderzocht. 
Houtens Nieuws 't Groentje

Week 8 Houtens Nieuws 23/02/22
[p3] [web] Nieuwbouw voor OBS De Velduil
[p3] Ondernemersfonds voor Houten
De gemeenteraad heeft 15 februari ingestemd met de oprichting van een ondernemersfonds. 
[p4] Verkiezingsadvertentie ITH
[p7] Ontwikkelvisie Oude Dorp
[p7] Raadspraat Robert Pelleboer (lijsttrekker CDA)
[p12] Provinciepagina, o.a. doorstroming op woningmarkt; vergaderschema
[p13] Verkiezingsdebat buitengebied (verslag)
[p15] [web] Marian Aanen, Natuurlijk Houten
[p15] [web] Wouter van den Berg, SGP

[web 22-02-22] LTO Noord zet in op goed ondernemersklimaat voor de GR2022
[web 22/02/22]: Raadsleden Bunnik en Huoten in debat over de toekomst van de landbouw
[web 23-02-22] Opnieuw steun voor cultuursector

Week 7 Houtens Nieuws 16/02/22
[p7] [web] Raadspraat van Susan van Erp, GroenLinks (op bezoek in een Fokuswoning)
[p9] Verkiezingsdebat Fietsersbond op 23 februari
[p11] [web] Willem Zandbergen, lijsttrekker ITH
[p11] [web] Robert Pelleboer, lijsttrekker CDA
[p14] Cultuurdebat in Aan de Slinger

[web 16-02-22] Martijn Steenman: 'Nu kunnen we eindelijk weer vooruit'
[web 17-02-22] Zonneveld bij De Knoest maakt de Waterlinie zichtbaarAndere media

Omroep Houten 22/2/22: Partijbonzen PvdA en GroenLinks speculeren in Houten over samenwerking - tijdens de jaarlijkse Arie Groeneveltlezing. 

AG Connect 16/2/22: IT amper aan bod in partijprogramma's gehackte gemeenten

Provincie Utrecht 16/2/22: Gratis cursus Politiek Actief voor de provincie Utrecht (4 dinsdagavonden vanaf 22 maart en het bijwonen van een statenvergadering op 11 mei). 

Provincie Utrecht 17/2/22: Nieuw sportakkoord route naar meer sport- en beweegmogelijkheden in provincie Utrecht - Alle 26 Utrechtse gemeenten tekenden het akkoord

VNG 18/2/22: De kandidatenlijst als reclamezuil

[+]

De Gelderlander 6/2/22De windmolens die er nooit kwamen: hoe een goedbedoelde windcoöperatie in Culemborg ontplofte

AD 26/2/22: Bouwt Utrecht alleen voor de rijken? 

NOS 27/2/22: Traditionele namen troef bij gemeenteraadsverkiezingen: veel Jannen en Peters verkiesbaar (en andere cijfers en trivia over de verkiezingen)

In Houten, als we ons beperken tot de lijsttrekkers, gaat de strijd tussen Robert, Agna, Marcel, Hilde, Axel, Willem, Marian, Anneke, Wouter en Eef. (Zie go.stylo.nl/GR22)Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. 

Besluitenlijst 25/01/22: o.a. huiselijk geweld en kindermishandeling; Schone Lucht Akkoord; evaluatie Jeugdhulp en WMO; inburgering; veiligheid; regionale pilot zorgfraude; stand van zaken corona; arbeidsmarktregio. 

Besluitenlijst 01/02/22: o.a. ondernemersfonds; Groen Groeit Mee Pact; spoortrillingen in Houten; Aquon Werklandschap Meerpaal; aanbesteding groenonderhoud; inkomensregelingen; Netwerk Water en Klimaat; beleidsregels woningomzetting en woningsplitsing; woonruimteverdeling; implementatie Omgevingswet; mandaat inkoop jeugdhulp Lekstroom. 

Besluitenlijst 08/02/22: o.a. herontwikkeling Schalkwijker Buitenwaard; toetreding Lopik tot U10; Stichting Sociaal Team Houten; financiële bijdrage aan Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht vanuit Nationaal Programma Onderwijs; Actieplan Circulaire Economie; doordecentralisatie maatschappelijke opvang en beschermd wonen; beoordeling initiatieven zonnevelden. 
Raadsagenda

Raad 15/02/22: o.a. rekenkameronderzoek projecten kapitaalgoederen openbare ruimte; ondernemersfonds; Kindcentrum De Velduil en gymzaal Eggeveld; hamerstukken: Nota Dierenwelzijn; bestemmingsplan Agrarische Structuurversterking Schalkwijk; beslissing op bezwaar indieners burgerinitiatief inpassing zonnevelden en windmolens (raad stemt unaniem in met de eerdere afwijzing van dit burgerinitiatief, omdat het onderwerp recent al is besproken en inspraak via spreekrecht geboden is); kadernota Regionaal Archief Zuid-Utrecht; idem Regionale Uitvoeringsdienst (milieu); Ontwikkelingsvisie Oude Dorp. 
Raadsvragen

Nieuwe, openstaande vragen van SGP en D66 over datalek SVMN
Duizenden documenten van Samen Veilig Midden Nederland waren online zichtbaar. In de documenten is o.a. te lezen over een tuchtzaak uit 2018, zonder namen maar wel te herleiden. Ook blijken er problemen te zijn met de capaciteit aan noodbeddden. Er zijn ook zorgen over de onafhankelijkheid van de cliëntenraad. 

Recent zijn vragen beantwoord van de SGP over de kosten van stadsverwarming en van SGP en Houten Anders over de transformatieopgave De Beweging naar Voren

Zie: raadsvragenEn verder... [+] 


Volkskrant 23-02-22: Opinie: Gemeenten moeten stoppen met Gazprom, dat Poetins oorlogskas spekt

Binnenlands Bestuur 25-02-22Petitie roept gemeenten op te breken met Gazprom

Localfocuswedgets.net: van welke leverancier ontvingen gemeenten gas

NOS 25-02-22: Roep om opschorten energiecontracten met Gazprom wordt luider

AD 27-02-22: Utrechtse gemeenten willen massal af van contract met Russisch Gazprom

Omroep Houten heeft vrijdag 25 februari aan de gemeente Houten gevraagd naar de stand van zaken rond het gascontract met Gazprom en het standpunt van de gemeente. De woordvoerder van de gemeente laat het volgende weten: De gemeente Houten heeft een collectief gascontract bij Gazprom samen met 16 andere gemeenten. Het contract loopt tot het eind van dit jaar, 31-12-22. De gemeenschappelijke aanbesteding heeft indertijd plaatsgevonden via een bemiddelingsbureau. De gemeente heeft de oproep om te stoppen met Russisch gas van Gazprom gehoord en onderzoekt samen met de andere gemeenten de opties om het contract open te breken en welke consequenties dat heeft. Dit is nog niet eenvoudig. 

De oorlog in Oekraïne kwam zaterdag 26 februari ook aan de orde in het radiogesprek van Ger Kroes met wethouder Hilde de Groot. Daaruit is af te leiden dat de gemeente over dit onderwerp nog niets besloten heeft. 
Petitie 'Stop this war' voor 'eensgezindheid' tegen de oorlog in Oekraïne