woensdag 21 november 2012

Locatie BogermanschoolDoor Ytzen Lont, Raad keurt Projectplan Lobbendijk en Wilhelminastraat goed
in: Trefpunt Houten 21.11.12 p9

Volgend jaar verhuist de reformatorische basisschool Johannes Bogerman naar de Weteringhoek. De vrijkomende locatie op de hoek van de Lobbendijk en de Wilhelminastraat wil de gemeente bestemmen voor woningbouw. De gemeenteraad heeft 13 november een eerste stap gezet met het aannemen van een projectplan. Een projectgroep van de gemeente krijgt opdracht om na te denken over de vraag “wat voor woningen willen we op deze locatie?” Daarbij luisteren ze zowel naar de behoeften uit de markt als naar de wensen van omwonenden. Burgemeester en wethouders wilden ook laten nagaan hoe de gemeente het meeste aan het plan kan verdienen, maar de gemeenteraad schrapte deze opdracht door een motie van PvdA, GroenLinks en ChristenUnie aan te nemen. De motie herinnert er aan dat er momenteel in Houten een tekort bestaat aan passende huurwoningen voor de groep senioren met een inkomen boven de € 33.614 en dat daarom niet alleen de hoogste opbrengst richtinggevend moet zijn. Wel moet het plan een half miljoen euro opbrengen voor de aankoop van de grond voor de nieuwe Bogermanschool.

Een initiatiefgroep van vier senioren wil op de vrijkomende locatie graag een seniorencomplex laten bouwen met een gemeenschappelijke activiteitenruimte. Door elkaar te helpen kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen. Er hebben zich inmiddels ruim 25 belangstellenden bij de initiatiefgroep gemeld. Een architect heeft al wat schetsontwerpen gemaakt. De gemeente staat welwillend tegenover dit initiatief, maar sluit andere groepen niet bij voorbaat uit.

De initiatiefgroep en de gemeente hopen ook de naast de school gelegen grond van gebouw De Bron bij de woningbouwplannen te kunnen betrekken. De gemeente was in onderhandeling met de eigenaar, de Hersteld Hervormde Kerk, maar werd verrast doordat de kerk de grond aan een ontwikkelaar heeft verkocht. Verschillende raadsleden staken hun teleurstelling en ergernis daarover niet onder stoelen of banken.

(296 woorden) Correctie: Wilhelminastraat moet zijn Wilhelminaweg. 

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten