woensdag 28 november 2012

Zondagsopenstelling

Door Ytzen Lont, VVD en D66 zoeken meerderheid koopzondag
in: Trefpunt Houten 28.11.12 p11


VVD en D66 willen proberen een meerderheid van de raad achter zich te krijgen om de openstelling van winkels op zondag te verruimen.  Zij hebben samen 8 zetels. CDA, ChristenUnie, SGP en GroenLinks (samen 12 zetels) zijn tegen. ITH en PvdA (samen 9 zetels) twijfelen nog.  De vraag is ook voorgelegd aan de 985 deelnemers van het Burgerpanel. Hiervan bleek 46% tegenstander van zondagsopenstelling, 39% voorstander en voor 15% maakt het niet uit.
Houten kent12 koopzondagen, waarop alle winkels in een aangewezen deel van de gemeente open  mogen zijn vanaf 12.00 uur. Daarnaast biedt de wet het gemeentebestuur de mogelijkheid om levensmiddelenwinkels, zoals supermarkt, bakker of slager, ontheffing te verlenen om elke zondag vanaf 16.00 open te zijn. In Houten is dit niet toegestaan, maar in de omliggende gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Bunnik en Culemborg wel.  De wet biedt  de ruimte voor maximaal één winkel per 15.000 inwoners, dus in Houten drie winkels. Burgemeester en wethouders hebben de feiten en meningen over openstelling op zondag op een rij gezet. Het college zelf is neutraal en komt niet met een voorstel. Wel hebben burgemeester Cor Lamers en wethouder Kees van Dalen (beiden CDA) aangegeven persoonlijk geen noodzaak te zien tot wijziging van het huidige stelsel. Volgens wethouder Van Dalen komt met een ruimere openstelling de positie van werknemers en kleine ondernemers in het gedrang. Wethouder Geerdes (VVD) van Economische Zaken benadrukt dat de gemeenteraad aan zet is. Pas als de raad er om verzoekt, gaat het college een plan uitwerken.  Op 11 december vindt hierover een debat plaats in de gemeenteraad.

(259 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten