woensdag 14 november 2012

Mediation mislukt


Door Ytzen Lont, Mediation mislukt; Bezorgde Burgers stappen naar rechter
in: Trefpunt Houten 14.11.12 p1 en 3

De mediation tussen de Bezorgde Burgers Houten (BBH), projectontwikkelaar Dura Vermeer en de gemeente is mislukt. De bezorgde burgers verzetten zich tegen de woningbouwplannen aan de Beusichemseweg tussen de Rietplas en de Oosterlaakplas. Nu de bemiddeling is mislukt, zetten zij hun juridische procedure voort. Wethouder Herman Geerdes: “Als gemeente hebben wij er alles aan gedaan hebben om de mediation tot een succesvol resultaat te brengen. Daarom is mijn teleurstelling groot dat het niet is gelukt.” De gemeente hoopt op een spoedige behandeling bij de Raad van State. Wanneer de zitting zal plaatsvinden is nog niet bekend. Dura Vermeer zal pas starten met de bouw nadat de Raad van State uitspraak heeft gedaan. De wethouder en de ontwikkelaar maken zich zorgen over de kopers van de huizen, die nu in onzekerheid verkeren.

Jeannine van Wijk van de Bezorgde Burgers reageert: “Ook wij hebben ons zeer ingespannen om tot een oplossing te komen, veel tijd geïnvesteerd en flink wat water bij de wijn gedaan. De inzet van de mediation was borging van de natuurwaarden, oplossing voor de verkeersproblematiek en een eventuele waardedaling van de bestaande huizen. Op bepaalde door ons aangedragen oplossingen voor borging van de natuurwaarden wilde de gemeente uiteindelijk niet ingaan.” Over de inhoud van de mediation kunnen betrokkenen geen mededelingen doen, omdat zij zich tot geheimhouding hebben verplicht.

De bouwplannen betreffen 18 vrijstaande woningen aan het water op drie schiereilanden. De omwonenden willen de woningen op enige afstand van de plas aan rustige oevers met riet en een vrije doorkijk tussen de woningen. Ze zien hun wensen onvoldoende in de plannen terug. Hun belangrijkste bezwaar is verder dat de huizen voor een deel op een als permanent natuurgebied ingerichte locatie worden gebouwd, waar bovendien een beschermde diersoort leeft, de poelkikker.

De gemeente meldt dat begin dit jaar een compensatiegebied voor de poelkikker is aangelegd. Het Rijk heeft deze nieuwe ‘habitat’ geïnspecteerd en in orde bevonden. Vanaf augustus is het oude leefgebied aan de noordoever ongeschikt gemaakt voor de poelkikker door kortmaaien van de begroeiiing en het wegvangen en overplaatsen van de kikkers. Rond deze tijd worden de definitieve beschoeiingen geplaatst en de bouwpercelen opgehoogd met zand. De werkzaamheden aan de zuidoever beginnen pas nadat Dura Vermeer heeft aangegeven te gaan starten met de bouw.

(375 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten