woensdag 7 november 2012

Verhuizing Rinus van Dijk

Door: Ytzen Lont, Verhuizing Rinus van Dijk
in: Trefpunt Houten 07.11.12 p1


Er zijn plannen in voorbereiding om het landbouwmechanisatiebedrijf Rinus van Dijk te verplaatsen naar het buitengebied. Het bedrijf is nu gevestigd binnen de rondweg in de wijk Loerik. Daar past het niet en het is slecht bereikbaar. De eigenaar heeft een nieuwe plek gevonden aan de Beusichemseweg 34b-c, halverwege de Rondweg en ‘t Goy, ongeveer ter hoogte van de Hoogdijk.

De Houtense bedrijventerreinen bieden geen geschikte mogelijkheden voor het bedrijf. Deze terreinen liggen aan de westkant van Houten en zijn slecht bereikbaar voor langzaam verkeer uit het agrarisch gebied ten oosten en ten zuiden van Houten. Een goede bereikbaarheid voor langzaam agrarisch verkeer is voor het bedrijf van groot belang.

De gemeente heeft lang onderhandeld met de eigenaar over de verplaatsing van zijn bedrijf. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad nu om in principe in te stemmen met de bedrijfsverplaatsing. Het bestemmingsplan moet worden aangepast. Het college wil de besluiten voor het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en een beschikking over de geluidhinder gelijktijdig behandelen en ter inzage leggen. Dan kan er één gecombineerde procedure doorlopen worden en eventuele bezwaren in één keer worden behandeld.

(186 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten