woensdag 28 november 2012

Lamers zwaait af

Door Ytzen Lont, Lamers zwaait af; Burgemeester blikt terug op ambtsperiode
in: Trefpunt Houten 28.11.12 p1 en 3

Burgemeester Lamers (foto: Ytzen Lont)

Op 29 november neemt burgemeester Cor Lamers afscheid van Houten, in december wordt hij geïnstalleerd als burgemeester van Schiedam. Tijd voor een afscheidsinterview.

Wanneer wist u dat u burgemeester wilde worden en waarom? “Als kind wilde ik wel bestuurder worden, namelijk buschauffeur, maar nee, burgemeester was geen jongensdroom. Op mijn achttiende, in 1974, raakte ik met een aantal andere jongeren politiek betrokken in Rotterdam. We organiseerden daar de campagne voor de eerste gemeenschappelijke lijst van de partijen die jaren later het CDA zouden vormen.  Zodra dat kon meldde ik mij aan als rechtstreeks lid van het CDA. Later werd ik raadslid en vervolgens wethouder in Spijkenisse. Als wethouder zag ik wat de burgemeester doet en ik dacht: dat kan ik ook.  Ik was toen een jaar of 30. Ik vind dat wij allemaal verantwoordelijkheid dragen voor onze omgeving. Het is goed om mee te denken over wat er in je stad of dorp gebeurt. Als een ander er niets aan doet, dan moet jij het maar doen. Het gaat er om te dienen, zowel privé als in je werk.” 

Wat is in uw ogen een burgemeester? “Een burgemeester moet verbinden.  Verbinden tussen partijen, tegenstellingen, belangen. Alle raadsleden moeten kunnen zeggen: dit is ónze voorzitter. Je moet een burgervader zijn, in voor- en tegenspoed. Ik kom net van een echtpaar dat 60 jaar is getrouwd. Een burgemeester hoeft daarbij niet op de voorgrond te staan, maar hij hoort erbij te zijn om aandacht en een officieel tintje te geven aan dat feest. Ook in slechte tijden ben je er bij, zoals onlangs bij het gezinsdrama in Schalkwijk. Ook veel drama’s in stilte. Dan gaat de knop om en doe je wat er gebeuren moet. De mensen verwachten van je dat je er altijd bent. Ze moeten op je kunnen rekenen. Anders moet je dit werk niet doen. Ik ben ook burgemeester van het buitengebied. In de kleine kernen is een geweldig gemeenschapsleven. Ik ga op vrijwel alle uitnodigingen vanuit de dorpen in en laat er ook vaak spontaan mijn gezicht zien, bijvoorbeeld bij het wafels bakken of bij de Tour de Schalkwijk.”

Waarom kwam u naar Houten en wat trof u aan? “In een middelgrote gemeente ben je een soort coach van de raad. Dat is de rol waarvoor ik burgemeester geworden ben. Toen ik in Houten aantrad, heerste er in de raad een cultuur van ‘parlementje spelen’, elkaar vliegen afvangen.  Er werd eindeloos over van alles en nog wat gediscussieerd, maar er werden nauwelijks besluiten genomen.  Er was geen gemeenschappelijkheid. Ook was er geen spreekrecht voor inwoners. We moesten eerst zorgen dat de raad normaal functioneert, in een goede verstandhouding, luisteren naar elkaar,  toegankelijk voor het publiek. Zaken voor elkaar krijgen. Toen de basistaken goed waren geregeld, kon naar de toekomst worden gekeken. Waar wil Houten over 15 jaar staan? Houten is de beste Vinex-locatie van heel Nederland en heeft een prima voorzieningenniveau. Maar wat doen we na de groei, als Houten ‘af’ is? Als we niets doen, dan gaan straks het inwonersaantal en de voorzieningen weer omlaag. Hoe zorgen we voor voldoende sociale cohesie? Deze onderwerpen heb ik geagendeerd in mijn nieuwjaarstoespraken. De raad moest eerst op de handen zitten en naar de burgers luisteren. Zo kwamen we tot de Strategische Visie Houten 2015 ‘Van groei tot bloei’. Dankzij deze visie konden veel discussies worden beslecht. Houten had doorgeschoten ambities, wilde een veel te duur nieuw gemeentehuis en groot theater. Maar Utrecht is dichtbij en we moeten de stadse voorzieningen niet over willen doen. Wel een mooi theater op plaatselijk niveau, dat functioneert als cultuurcentrum. De raad had in het begin moeite met zijn kaderstellende rol, aangeven wat je van het college wilt. De laatste jaren is de juiste rol en balans gevonden. Toch is de raad niet ingeslapen. De komende decentralisatie van de AWBZ, Jeugdzorg en Wet Werken naar Vermogen zal meer debat terugbrengen in de gemeenteraad.”

Hoe ziet u de toekomst van Houten en wat wilt u de gemeente meegeven? “De toekomst van Houten is een zelfstandige, zelfbewuste en economisch sterke gemeente, die een belangrijke rol vervult in de regio. Houten kan zich een goed voorzieningenniveau veroorloven en moet daar niet te veel in schrappen.”

Hoe ontspant u zich, als u vrij bent? “Ik hou van voetballen, fietsen en strips. Ik ben blij dat de Nationale Stripdagen hier in Houten gehouden worden en dat ik elk jaar de Stripschapprijs mocht uitreiken. Mijn stripheld is Asterix. Je kent het wel: het verhaal van dat dorp dat moedig standhoudt.”

(interview 750 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten