woensdag 21 november 2012

Begroting aangenomen

Door Ytzen Lont, Begroting aangenomen; Houten wacht stevige bezuinigingen
in: Trefpunt Houten 21.11.13 p1 en 28


De gemeenteraad van Houten heeft unaniem de begroting voor 2013 aangenomen. Ondanks de stevige bezuinigingen die op stapel staan, vond de discussie in een kalme sfeer plaats en gingen er complimenten over en weer. De tegenvallende inkomensten zijn grotendeels opgevangen door incidentele maatregelen en kortetermijnleningen met een lage rente. Om tot een begrotingsevenwicht te komen, zijn voor de komende jaren structurele maatregelen nodig. Een werkgroep ‘Omdenken’ van experts die een binding met Houten hebben, mag met creatieve ideeën komen. De raad nam een motie van de ChristenUnie aan om een gemeentelijk stelsel voor persoonsgebonden budgetten (PGB) in het leven te roepen, waarmee mensen zelf zorg en begeleiding kunnen inkopen. 

De begrotingsbehandeling was ook de gelegenheid voor de fracties om hun algemene financiële beschouwingen te houden. Meestal gebeurt dat in het voorjaar, maar dit jaar wilde men eerst de gevolgen van de kabinetscrisis en de verkiezingen afwachten.  De SGP stelde dat het College tijd koopt, maar daarmee een claim legt op de toekomst, die er niet florissanter op wordt.  De partij wil af van cosmetische ingrepen en roept op om duidelijke keuzes te maken. De ChristenUnie riep op om vaart te maken met het omvormen van de gemeentelijke organisatie om klaar te zijn voor nieuwe taken en bezuinigingen vanuit Den Haag. Met een slanke organisatie zou de gemeente vooral de regierol moeten nemen en de burgers meer betrekken bij het beleid. GroenLinks verweet het College door een rietje naar de werkelijkheid te kijken en alleen te zien wat het wil zien. GroenLinks diende een motie in om jaarlijks € 100.000 uit de reserves vrij te maken en te stoppen in een ‘Werkfonds’ binnen de nieuwe regionale sociale dienst.  De motie kreeg geen steun van andere partijen. 
D66 was erg tevreden over de begroting. Het toont dat bezuinigen in moeilijke tijden wel kan.
Ook de PvdA vond dat verantwoord bezuinigen de gemeente goed afgaat.  Wel wees de partij er op dat vrijwilligers en professionals op hun tandvlees lopen en dat er een grens is bereikt.
Het CDA zag dat stevig bezuinigen mogelijk is zonder verlies van kwaliteit. Ondanks de tegenvallende economie wordt er in Houten nog steeds gebouwd. De VVD toonde zich blij dat het College niet de OZB als redmiddel heeft gegrepen en riep op om ook bij volgende bezuinigingen de OZB niet te verhogen. ITH vond dat de gemeente meer moet bezuinigen op de gemeentelijke organisatie en meer taken uitbesteden. Ook door vergaande samenwerking met andere gemeenten kan verder bezuinigd worden op de eigen organisatie.

Bij de  begrotingsbehandeling ging burgemeester Cor Lamers in op het voornemen van het kabinet om gemeenten samen te voegen. “De schaalvergroting tot  gemeenten van 100.000 inwoners is door ons met verbazing en argwaan ontvangen. We zien het wel als een prikkel om samen te werken. Houten is een sterke gemeente met een goede schaal en wij gaan niet  op zoek naar andere gemeenten om mee samen te gaan. Wel bekijken we verzoeken tot samenwerking altijd serieus. Op verzoek van Bunnik en Wijk bij Duurstede doen we mee aan een onderzoek naar de bestuurlijke kracht, maar we werken ook samen met Nieuwegein, Vianen en andere gemeenten in allerlei verbanden.”

(523 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten