woensdag 14 november 2012

Seizoenswerkers

Door Ytzen Lont, Regels rond huisvesting seizoenswerker aangepast
in: Trefpunt Houten 14.11.12 p1 en 14

De gemeente Houten heeft de regels voor de huisvesting van buitenlandse seizoenswerkers in de fruitteelt geëvalueerd en bijgesteld. In de fruitteelt werken steeds vaker werknemers uit Oost-Europa. Deze krijgen tijdelijke huisvesting bij de bedrijven. In 2010 heeft de gemeente daarvoor een beleidsnotitie opgesteld, die na twee jaar is geëvalueerd. De gemeente heeft een enquête gehouden en een bijeenkomst georganiseerd met de fruittelers. De conclusie is dat er draagvlak is voor de maatregelen. Wel vragen de ondernemers om verruiming van de regels. Daaraan wordt tegemoet gekomen door meer werknemers per locatie toe te staan.

De maatregelen zijn nodig om verrommeling van het buitengebied tegen te gaan, de leefomstandigheden van de werknemers te verbeteren en hun veiligheid te waarborgen. Een fruitteler kan ontheffing krijgen voor het plaatsen van kampeermiddelen voor maximaal 12 weken. Behalve caravans mag hij voortaan ook portacabins (wooneenheden) plaatsen. Het aantal piekwerkers dat op een locatie mag worden gehuisvest, is verhoogd van 25 naar 35.

Voor werknemers die langer dan drie maanden op het bedrijf werken zijn kampeermiddelen niet geschikt. De ondernemer kan hiervoor wel een bedrijfsgebouw geschikt maken, maar moet daarvoor een langere procedure doorlopen. Houten staat maximaal tien inpandige locaties in de gemeente toe. Op elk van deze locaties mogen voortaan maximaal 15 werknemers verblijven, vijf meer dan tot nu toe. Alle locaties moeten aan strikte eisen van brandveiligheid voldoen. Het beleid geeft een bruikbaar handvat voor handhaving door de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving en door de brandweer.

Wethouder Herman Geerdes merkt op dat zich tot nu toe weinig bedrijven hebben gemeld bij de gemeente. Geerdes: “Bij de meeste bedrijven zijn bedrijfsbezoeken afgelegd en niet alle bedrijven houden zich aan de regels. Er kan en mag veel, maar men zich wel aan de regels houden. Tot nu toe hebben we volstaan met een waarschuwing, maar volgend jaar gaan we handhavend optreden”.

(305 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten