vrijdag 16 april 2021

Meld Misdaad Anoniem: (3) het contract

Blogserie over Meld Misdaad Anoniem: (1) samenwerking met gemeente; (2) interview met de woordvoerder; (3) het contract; (4) ervaring van de politie.

Gemeente De Ronde Venen was de eerste Utrechtse gemeente die gebruik maakte van de stimuleringsregeling van de provincie Utrecht om een samenwerking aan te gaan met Meld Misdaad Anoniem. De gemeente was zo vriendelijk mij inzage te geven in de samenwerkingsovereenkomst, omdat het convenant dat volgens het persbericht van de Provincie Utrecht was ondertekend door de Commissaris van de Koning niet meer bleek te zijn dan een foto van iemand in handboeien (zie blog 1).

Het exemplaar dat ik heb ingezien is per 1 september 2020 (dus vier dagen na de perspresentatie over de ondertekening) getekend door manager communicatie M.Janssen van stichting Meld Misdaad Anoniem; de handtekening van burgemeester M.Divendal ontbrak nog. De overeenkomst is ingegaan op 1 oktober 2020.

De overeenkomst geeft in een bijlage aan over welke - meest wel bekende - onderwerpen het meldpunt meldingen kan doorgeven aan de gemeente: diefstal/verduistering, drugsdelicten, illegaal vuurwerk, fraude, financieel-economische delicten, geweldsdelicten, illegale geneesmiddelen, illegale prostitutie, illegalen, mensenhandel, milieudelicten, onbekende identiteit, ondermijnende activiteiten, sociale zekerheid, radicalisering, vervalsingen en woonfraude.

De gemeente zal jaarlijks laten weten wat zij met de meldingen heeft gedaan, wat de resultaten daarvan waren en hoe bruikbaar de tips waren.

Beide partijen moeten zich aan de geldende regelgeving houden. De vertrouwelijke informatie mag alleen gebruikt worden voor het “toegestane doel” en mag niet gedeeld worden met anderen, ook niet met eigen werknemers voor wie toegang tot de informatie niet strikt noodzakelijk is. De toegang is beperkt tot de medewerkers die direct betrokken zijn bij het doel en alleen op voorwaarde dat zij een geheimhoudings­overeenkomst hebben getekend en de gemeente toeziet op de naleving daarvan. De geautoriseerde personen en de IP-adressen van hun werkplekken worden vastgelegd.

De ontvanger mag de informatie niet gebruiken om daarmee economisch voordeel te behalen, het gaat niet om een licentie op informatie en eventuele eigendomsrechten van de informatie blijven berusten bij de verstrekker.

De stichting Meld Misdaad Anoniem kan via de aan haar gelieerde stichting NL Confidential eventueel ook aanvullende diensten verlenen, zoals het ondersteunen van campagnes om de meldingsbereidheid te vergroten of om bepaalde thema’s rond veiligheid en de aanpak van criminaliteit onder de aandacht te brengen. Afspraken daarover zullen dan in een afzonderlijke overeenkomst worden vastgelegd.

De jaarlijkse vergoeding voor de aansluiting op het meldpunt wordt bepaald op basis van het inwonersaantal van de gemeente. In 2020 was het tarief € 1500 voor gemeenten met meer dan 100.000 inwoners, € 900 voor gemeenten van 50.000 tot 100.00 inwoners, € 600 voor gemeenten van 30.000 tot 50.000 inwoners en € 300 voor gemeenten tot 30.000. De eenmalige aansluitkosten zijn € 1000.

De provincie Utrecht neemt het eerste jaar de kosten op zich.

Blogserie over Meld Misdaad Anoniem: 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten