woensdag 6 oktober 2021

Weekoverzicht politiek Houten

[+] Laatste wijziging 9/10/21 22:30
Alle weekoverzichten

Nieuws en media

Zaterdag 9 oktober 2021 Daar Hou Ik U Aan, het politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: Arthur Vierboom en Jon Nellestijn, te gast zijn Rombout Soldaat (CU) en Wouter van den Berg (SGP). De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is op zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website terug te luisteren. Beluister hier de podcast met de uitzending van 2/10/21 (special) met Marjan Boonzaaijer (D66). 

Gemeentenieuws
Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5-6

Oppositie vindt visie Oude Dorp visieloos
De voltallige oppositie (SGP, D66, PvdA, ITH, HA, Groep Aanen) heeft in de raad van dinsdagavond 5 oktober voorgesteld de Ontwikkelingsvisie Oude Dorp van de agenda af te voeren. Volgens hen geeft het document geen richting en visie op verkeer, historie, levendigheid en mogelijke uitbreiding van de supermarkt. De coalitie ging niet mee met ordevoorstel, waarna alsnog de hele avond tot middernacht over het Oude Dorp werd gedebatteerd. Ook de coalitiepartijen hadden kritiek op de visie. Er volgde een hele reeks wijzigingsvoorstellen en moties. Alle andere agendapunten werden doorgeschoven: de raadsvergadering is donderdagavond 7 oktober voortgezet en toen werd er gestemd. 
Verslag van de raadsvergadering 05-10-21 voor Omroep Houten (door Ytzen Lont). 

[+] Berichtgeving na de raadsvergadering van donderdag: 
AD 08-10-21 (premium) Supermarkt mag uitbreiden, maar Houten wil geen mega-parkeerterrein in Oude Dorp

Krijgt de begraafplaats een aula? 
In de van dinsdag naar donderdag doorgeschoven besluitvormende raadsvergadering komt een oude motie van de SGP uit 2018 in stemming over de wens voor een ontvangstruimte op begraafplaats Nieuw Wulven. Fractievoorzitter Wouter van de Berg legt dit uit in de rubriek Raadspraat in 't Groentje (p7).
Zie agenda punt 13 voor motte en collegebrief met bijlagen. 

Begroting 2022
De gemeente behandelt de begroting voor 2022 op 26 oktober (commissie) en 4 november (raad). Informatie over de begroting is te vinden op de website www.houten.nl/begroting22 . De gemeente heeft een infographic gemaakt met een overzicht van de begroting op één blad (PDF 1p). Deze is hier te downloaden en ook te vinden in 't Groentje p16-17

Officiële bekendmakingen niet meer in 't Groentje
Sinds 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (WEP) van kracht. Deze wet verplicht gemeenten om alle officiële publicaties online te zetten via de website officielebekendmakingen.nl. Met ingang van november 2021 staan de officiële publicaties niet meer op de gemeentepagina in ’t Groentje. Er zijn verschillende manieren om op de hoogte te blijven en geen publicaties te missen, zie deze webpagina

Hoe nu verder met Windpark Goyerbrug? 
De Raad van State heeft de vergunning voor Windpark Goyerbrug vernietigd. Rijk, provincie of gemeente moeten nu beslissen over hoe nu verder. De gemeente kan eigen milieunormen opstellen en de vergunning opnieuw verlenen dan wel afwijzen of de vergunningverlening aan de Provincie overlaten.  De gemeente houdt hierover op 11 oktober een inloopspreekuur en op 12 oktober een rondetafelgesprek alvorens een beslissing te nemen. Zie bericht Windpark Goyerbrug hoe verder

[+] De gemeente moet opnieuw een besluit nemen over de vergunningaanvraag van Windpark Goyerbrug (ook als de gemeente ervan af wil). Kortgezegd zijn er vier opties: 1) gemeente besluit zelf voor de verkiezingen, 2) gemeenteraad besluit na verkiezingen, 3) gemeenteraad besluit bij nieuwe landelijke wetgeving, 4) provincie neemt besluitvorming over.

[+] Zie ook:
AD 4-10-21: Harde deadline in zicht: zonder subsidie kan windpark Goyerbrug bij Schalkwijk niet draaien
AD 06-10-21 (De Gelderlander): Omwonenden boos: 'Houten negeert ons en wil windpark er tóch door drukken'
't Groentje 06-10-21: Gemeenteraad Houten staat voor belangrijke keuze windpark Goyerbrug; wordt het 'voorwaarts mars'?

Aan de slag met schone energie
Door de gemeente Houten samengestelde pagina in 't Groentje (p20) over schone energie, Houten energieneutraal in 2040 en de regionale energiestrategie (RES). 

Woonvisie
Van 16 september tot 26 oktober 2021 kunnen mensen nog reageren op de woonvisie die de gemeente samen met organisaties en inwoners heeft ontwikkeld. Alle informatie over de woonvisie, het woonbehoefte-onderzoek en het participatieverslag is te vinden en te downloaden op houten.nl/woonvisie 

Provincie presenteert begroting
De provincie Utrecht investeert fors in duurzame energie, natuur en biodiversiteit, woningbouw en mobiliteit. De totale begroting bedraagt 525 miljoen euro en de provincie investeert 88 miljoen. Zie persbericht, begroting 2022 in het kort en de gehele begroting hier.

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijst wordt een week later vastgesteld en pas daarna gepubliceerd. De laatst (stand 6/10/21) gepubliceerde besluitenlijst is van 7/9/21, sindsdien is het college kennelijk besluitenloos. 

Raadsagenda
Op 5 oktober was de eerste raadsvergadering na de zomer. De oppositie wilde het agendapunt Ontwikkelingsvisie Oude Dorp van de agenda halen en wethouder Sander Bos (VVD) vragen met een betere visie te komen ("terug naar de tekentafel"). De coalitie ging daar niet in mee, waarna er alsnog de hele avond tot middernacht over het Oude Dorp werd gedebateerd. Ook de coalitiepartijen hadden kritiek op de visie. Er volgde een hele reeks wijzigingsvoorstellen en moties. Alle andere agendapunten werden doorgeschoven: de raadsvergadering wordt donderdagavond 7 oktober voortgezet en dan wordt er gestemd. Verslag van de raadsvergadering 05-10-21 voor Omroep Houten (door Ytzen Lont).

Zie agendapunt 14 met de amendementen en moties 140 t/m 157. Motie 140 (CDA) "Aanscherpen Ontwikkelingsvisie Oude Dorp 2030" kan waarschijnlijk op steun rekenen van de coalitiemeerderheid. In dat geval kunnen de meeste andere amendementen niet meer in het aangepaste voorstel worden opgenomen; de burgemeester gaf de oppositiepartijen daarom in overweging om in dat geval hun amendementen om te zetten in moties, waarmee de raad richting geeft aan de gewenste wijzigingen. In aanloop naar de stemmingen op donderdagavond kunnen ingediende documenten nog wijzigen. 

Agenda en stukken 5-10-21 met o.a. beëdiging tijdelijk raadslid A. Biesheuvel; Ontwikkelingsvisie Oude Dorp; Regionale Energiestrategie RES 1.0; nieuwbouw kindcentrum obs De Velduil en sporthal Eggeveld; aanbesteding openbare verlichting; SGP-motie (uit 2018) over ontvangstruimte begraafplaats; Stedin-trafostation Schonauwenseweg; bevestiging geheimhouding financieel perspectief Houten Noord-West en Oost. 

Agenda rondetafelgesprek 12 oktober: onderzoeksagenda Noordwest & Oost; raadsinformatiebrief Windpark Goyerbrug; regionale aangelegenheden. 

Raadsvergadering
Na de zomer heeft de gemeenteraad nog niet vergaderd. 

Kinderraad geïnstalleerd
Voorafgaand aan de raadsvergadering van 5 oktober werd de nieuwe Kinderraad geïnstalleerd. Zie dit verslag

Eerdere schriftelijke vragen over doelgroepenhuisvesting (SGP 20/8) zijn nog niet beantwoord. Recente antwoorden op raadsvragen: draagvlakonderzoek andere locatie windmolens (SGP 30/7) 

 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten