donderdag 28 oktober 2021

Weekoverzicht politiek Houten

Laatste wijziging: 29/10/21 10:30
Alle weekoverzichten

Nieuws en media

Zaterdag 30 oktober 2021 Daar Hou Ik U Aan, het politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: John van Amerongen en Stephan van der Steen met gasten van ITH en groep Aanen (NatúúrlijkHouten) (onder voorbehoud). De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is op zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website terug te luisteren. Beluister hier de podcast met de uitzending van 23/10/21 met Wayne Wilson (HoutenAnders). 

Gemeentenieuws
Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p7-8

[p7Speelboerderij
In maart nam de gemeente de exploitatie van de kinderboerderij en speeltuin op de Keercamp tijdelijk over van Stichting Buitenwereld, voort te zetten onder de naam Speelboerderij Houten. De gemeente zoekt nu een nieuwe exploitant voor de speelboerderij. De gemeente heeft met kinderen en bewoners gesproken over wensen en ideeën. Een beoordelingsteam van deskundigen en vertegenwoordigers van omwonenden, Rotary Club, Scouting en stichting Fladderen kiest een exploitant op basis van criteria die in de offerte-aanvraag staan. Voorjaar 2022 wordt bekend wie de exploitatie gaat overnemen. 
Zie ook website gemeente: Nieuwe exploitant gezocht voor Speelboerderij Houten

Officiële bekendmakingen staan vanaf november niet meer in 't Groentje, maar ze zijn te vinden op overheid.nl (Houten). Op deze webpagina van de gemeente is meer te lezen over deze verandering; men kan zich aanmelden voor de emailservice en de bekendmakingen kunnen ook worden ingezien of afgehaald op het gemeentehuis. 

[p8] Woningbouwbeleid kleine kernen
Bureau Companen heeft onderzoek gedaan naar de woningbehoefte in 't Goy, Schalkwijk en Tull en 't Waal. Hoeveel en welk soort woningen zijn bv. nodig om een school in het dorp te houden? 
Zie ook website gemeente: Gesprek over woningbouwbeleid

Presentatie onderzoeksresultaten: 1 november via MS Teams
't Goy 19:00-19:30; Tull en 't Waal 19:45-20:15; Schalkwijk 20:30-21:00 uur. 
Aanmelden via: eilandvanschalkwijk@houten.nl

Gesprekken over woningbouwbeleid
08/11 19:30-20:30 uur in 't Gebouw, Kerkebogerd 1A, Tull en 't Waal
11/11 19:30-20:30 uur in Dorpshuis De Ploeg, Beusichemseweg 51, 't Goy
17/11 19:30-20:30 uur in De Wiese, De Wiese 2, Schalkwijk 
Voor deze gesprekken hoeft u zich niet aan te melden. 

Houtens Nieuws 27/10/21:
p9 Raadspraat door Sjoerd Kasius (ITH): Wees zuinig op ons Oude Dorp!
p14-15 Provinciale Staten over de begroting van 2022

Vluchtelingen naar Houten (Houtens Nieuws 26/10/21 web)
De gemeente zoekt een tijdelijke locatie voor opvang van vluchtelingen, liet wethouder Jan Overweg weten in het wekelijkse persgesprek. Het college geeft daarmee gehoor aan de dringende oproep vanuit het kabinet om extra opvangplekken voor asielzoekers te realiseren.

[+] Houtens Nieuws 28/10/21: Leden Houtense VVD kiezen hun lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. De ledenvergadering van de VVD heeft het verkiezingsprogramma 'Houten, voor nu én in de toekomst' * aangenomen en Eef Stiekema tot lijsttrekker aangewezen. Stiekema zit sinds 2010 in de raad. [* Nog niet te vinden op de site van VVD Houten.]

[+] Bunniks Nieuws 29/10/21: Wethouder Paul Heijmerink (P21) neemt ontslag vanwege 'rechts populistische meerderheid in Bunnikse raad'. Donderdagavond 28 oktober heeft de gemeenteraad van Bunnik een motie van afkeuring tegen wethouder Paul Heijmerink (P21) aangenomen. Bunniks Belang, De Liberalen en het CDA vonden dat de wethouder niet genoeg had gedaan met de opdracht van de raad om bij buurgemeente Zeist zorgen te uiten over windmolens langs de A12 waar Zeist de mogelijkheden van onderzoekt en ook in de Regionale Energiestrategie (RES) staan. De wethouder had de zorgen van de raad mondeling  overgebracht aan de Zeister wethouder en wilde in november een inhoudelijke brief sturen. Maar dat ging de raad niet snel genoeg. Als gevolg van de uitspraak van de gemeenteraad heeft wethouder Heijmerink besloten om zijn functie als wethouder van Bunnik neer te leggen en zijn ontslag in te dienen.

[+] Trouw 29/10/21Gemeenten zijn toeslagenchaos beu. ‘Tweede Kamer moet ingrijpen’. De VNG zegt ‘fundamentele bezwaren’ te hebben bij weer nieuwe regelingen en daarvoor ‘de verantwoordelijkheid niet te kunnen of willen dragen’. De afgelopen maanden hebben gemeenten tevergeefs geprobeerd het kabinet te overtuigen eerst de lopende hersteloperatie vlot te trekken, voordat nieuwe regelingen worden aangekondigd.

Begroting 2022
De gemeente behandelt de begroting voor 2022 op 26 oktober (commissie) en 4 november (raad). Informatie over de begroting is te vinden op de website www.houten.nl/begroting22 . De gemeente heeft een infographic gemaakt met een overzicht van de begroting op één blad (PDF 1p). Deze is hier te downloaden en ook te vinden in 't Groentje 6-10-21 p16-17

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijst wordt een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd.
Besluitenlijst 12/10/21: leidraad communicatie en particpatie; septembercirculaire gemeentefonds; anticiperen op Verzamelwet Hersteloperatie Toeslagen (voorbereiding kwijtschelding schulden door gemeente, WIL en BghU); experiment centraal stemmen tellen bij verkiezingen 16-3-2022 (zoals eerder); inkoopstrategie Jeugd; schriftelijke beantwoording vragenhalfuurtje 5 oktober (*); offertevraag exploitatie Speelboerderij Houten; raadsinformatiebrief duurzame ICT. 
(*) Antwoorden vragenhalfuurtje (eerder in Weekoverzicht 13/10/21)

Raad 4/11/21 agenda en stukken: onderzoeksagenda Noordwest en Oost; bestuursrapportage; begroting 2022; motie ontvangstruimte begraafplaats. 

RTG (1) 9/11/21 agenda en stukken: integraal ruimtelijk perspectief U16; blijvenbouwen, vertraging voorkomen; onkruidbestrijding op verharding; begrotingswijziging recreatieschap; evaluatie innovatie-agenda WIL 2019-2021. 
RTG (2) 9/11/21 agenda en stukken: SAVE, Samen Veilig Midden-Nederland; rekenkamerrapport verbonden partijen; leidraad communicatie en participatie; begrotingswijziging GGDrU. 

Eerder: 
Raadsvergadering 05-10-21 (eigen berichtgeving)
Besluitenlijst 5-10-21 (met stemmingen over agendavoorstellen)
Besluitenlijst 7-10-21 (met stemmingen over inhoudelijke besluiten)
Overzicht RTG 12-10-21: zie eerder weekoverzicht


Openstaande vragen van D66, SGP, PvdA en HA over dossierbeheer en inzage van cliëntendossiers Samen Veilig Midden Nederland (SAVE) en over uithuisplaatsing van kinderen in relatie tot de toeslagaffaire. Zie ook Styloblog: Raadsvragen over uit huis gezette kinderen

Tijd voor verandering - tussenevaluatie gemeentelijke reorganisatie (PDF 48p)
p40 Conclusie: Kort gezegd is het antwoord dat de aanpassingen in de structuur en investeringen in de sturing en manier van werken op dit moment (nog) niet het gewenste effect laten zien. Dat komt niet zozeer doordat de gedachten achter de nieuwe uitgangspunten niet worden gesteund. In het algemeen onderschrijft men de gedachten en ideeën achter de uitgangspunten. Het is vooral de toepassing in de dagelijkse praktijk die wordt gemist, waardoor het gewenste effect uitblijft. 

Provincie praat met inwoners over mobiliteit
De provincie Utrecht houdt op dinsdag 2 november van 13:30 tot 16:00 uur een online "open keukengesprek" (!?) over de mobiliteitstransitie. Aan de hand van de vraag “In 2050 van A naar B: te voet, per fiets, auto of OV?” wil de provincie met inwoners en belanghebbenden praten over de toekomst van reizen. Informatie en aanmelding: zie hier
 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten