woensdag 20 oktober 2021

Weekoverzicht politiek Houten

Laatste wijziging 20/10/21 20:30
Alle weekoverzichten

Nieuws en media

Zaterdag 23 oktober 2021 Daar Hou Ik U Aan, het politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: John van Amerongen en Bram Bosshardt met gasten van D66 en Houten Anders. De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is op zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website terug te luisteren. Beluister hier de podcast met de uitzending van 16/10/21 met wethouder Sander Bos (VVD).  

Gemeentenieuws
Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5-6

Officiële bekendmakingen staan vanaf november niet meer in 't Groentje, maar ze zijn te vinden op overheid.nl (Houten). Op deze webpagina van de gemeente is meer te lezen over deze verandering. Iedereen kan zich aanmelden voor de emailservice om een alert te krijgen van nieuwe berichten. De bekendmakingen kunnen ook worden ingezien of afgehaald op het gemeentehuis. 

Commentaar Ytzen Lont: Voor mij is dit een langverwachte dienst, digitale bekendmakingen vind ik veel handiger dan op papier. De aanmelding voor de emailservice vind ik wel vrij ingewikkeld, mede door de vele opties waaruit je kunt kiezen. Ik wil gewoon kiezen voor "gemeente Houten", het gaat immers om voortzetting van de huidige bekendmakingen op de gemeentepagina. Die keuze is wel mogelijk, maar komt pas helemaal aan het eind. Je moet eerst een postcode en straatnaam opgeven (ik heb de postcode van het gemeentehuis ingevuld, mijn eigen adres doet niet ter zake) en daarna een hele reeks keuzes van welke berichten je wel of niet zou willen ontvangen en tot welke afstand van het ingevulde adres. Helemaal aan het eind komt dan uiteindelijk de gewenste keuze "hele gemeente Houten". 

Kansrijke Start Houten
Twintig sociale, medische en zorgorganisaties en de gemeente Houten hebben donderdag 14 oktober de intentieovereenkomst Kansrijke Start Houten ondertekend. Hiermee geven zij aan zich in te zetten om alle kinderen uit Houten een kansrijke start te geven. Zie website gemeente en ook 't Groentje

't Groentje Houtens Nieuws 20-10-21 (printversie): 
p11 Cartoon van Ron Bel: 1,8 miljoen euro groensubsidie
p20 Pagina Duurzaamheid van inwonersorganisaties aan de energietafel
(zonneveld, energieprijzen, duurzaamheid omarmen, deelnemende organisaties)

't Groentje Wijks Nieuws 20-10-21: 
Column van Jeroen Brouwer (SP) over windmolens

Woonvisie
Van 16 september tot 26 oktober 2021 kunnen mensen nog reageren op de woonvisie die de gemeente samen met organisaties en inwoners heeft ontwikkeld. Alle informatie over de woonvisie, het woonbehoefte-onderzoek en het participatieverslag is te vinden en te downloaden op houten.nl/woonvisie 

Begroting 2022
De gemeente behandelt de begroting voor 2022 op 26 oktober (commissie) en 4 november (raad). Informatie over de begroting is te vinden op de website www.houten.nl/begroting22 . De gemeente heeft een infographic gemaakt met een overzicht van de begroting op één blad (PDF 1p). Deze is hier te downloaden en ook te vinden in 't Groentje 6-10-21 p16-17

Staat van Utrecht en het effect van corona
De provincie Utrecht heeft de nieuwe Staat van Utrecht gepubliceerd, een tweejaarlijks overzicht met gegevens over o.a. inkomen, klimaat, mobiliteit en gezondheid. Dit jaar is een analyse bijgevoegd over de impact van corona op de regio. De databank bevat gegevens over het woon–, werk– en leefklimaat van alle 26 gemeenten in de provincie Utrecht. De cijfers zijn eenvoudig te raadplegen en te vergelijken. In de special over corona is te lezen (§1.3 p16) dat in de provincie Utrecht 62% van de inwoners volledig is gevaccineerd (20-09-21). Er zijn grote verschillen. Het relatief hoogste aantal volledig gevaccineerden zijn inwoners van de gemeenten Bunnik (70%), Leusden (68%) en Houten (67%), relatief het laagste aantal de gemeenten Bunschoten (53%) en Rhenen (53%) en Renswoude (50%). In de provincie Utrecht werden tot juni 2021 het vaakst steunmaatregelen gebruikt in de gemeenten Utrecht (34,3%) en Amersfoort (34%). Het minst vaak worden steunmaatregelen gebruikt in de gemeenten Lopik (17,8%), Oudewater (22,1%) en Houten (22,4%) (zie §3.3 p54/55). 


Meer berichtgeving: 
* Veel berichtgeving over visie Oude Dorp en over windenergie in weekoverzicht 13/10/21
* Onze eigen berichtgeving over kort geding Windpark Houten
* Onze eigen berichtgeving over sociale dienst en energieprijzen: 

Begroting sociale dienst WIL
Woensdag 13/10 vond een kaderstellend raadsdebat plaats met de gemeenschappelijke sociale dienst Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Doel was om kaders mee te geven voor de begroting 2022 van WIL, waarbij input werd gevraagd op een aantal thema's, waaronder het poortproces (hoe mensen geholpen worden zodra ze bij WIL aankloppen) en handhaving. Bij de inleiding is kort iets gezegd over de dreigende armoede door de stijgende energieprijzen, waardoor zij rekeningen niet meer kunnen betalen en in de schulden raken. De meeste raadsleden wachten af, omdat het Rijk met maatregelen komt. Afgesproken is dat WIL voor elke klant maatwerk blijft leveren, dus dat per persoon of gezin wordt gekeken naar de specifieke situatie, waaronder problemen door de energierekening. Van de gemeente Houten waren alle partijen aanwezig behalve CU en ITH, vanuit de andere gemeenten (Nieuwegein, Lopik, IJsseltein) waren maar weinig raadsleden aanwezig. Op 18 november publiceert WIL de aangepaste begroting met als bijlage het verslag van dit kaderstellend raadsdebat. De stukken zijn te zijner tijd te vinden op de website van WIL. (Bron: emailcontact met WIL en raadslid)

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijst wordt een week later vastgesteld en pas daarna gepubliceerd. Laatste besluitenlijst is van 5/10/21, zie vorige week. 

Gemeenteraad
Op 5 oktober was de eerste raadsvergadering na de zomer, tot middernacht werd vergaderd over de visie Oude Dorp, de stemmingen en alle andere agendapunten werden doorgeschoven naar 7 oktober. 
Onze eigen berichtgeving over raadsvergadering 05-10-21
Overzicht raadsvergadering 07-10-21 met agenda, alle (aangenomen, verworpen, aangehouden) moties en amendementen. Agenda: visie Oude Dorp; Regionale Energiestrategie; Kindcentrum De Velduil en sporthal Eggeveld; aanbesteding openbare verlichting; maandelijkse begrotingswijziging; trafostation Stedin Schonauwenseweg; geheimhouding 
financiën woningbouw NW en O. (Stemming over SGP-motie aula begraafplaats is uitgesteld naar de Raad van 4/11.)
Besluitenlijst 5-10-21 (met stemmingen over agendavoorstellen)
Besluitenlijst 7-10-21 (met stemmingen over inhoudelijke besluiten)
Overzicht RTG 12-10-21: zie weekoverzicht vorige week
De volgende vergaderingen zijn RTG 26/10, Raad 4/11 en RTG 9/11. 
Agenda RTG 26-10-21: bestuursrapportage, begroting 2022; evaluaties referendum. 


Openstaande vraag: D66, SGP, PvdA en HA over cliëntendossiers Samen Veilig Midden Nederland (SAVE) (vragen over dossierbeheer en veilige inzage door cliënten van hun eigen dossier). 

 


 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten