donderdag 1 juni 2023

VPRO-leden moeten zwijgen

Zaterdag 3 juni houdt de VPRO de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Hybride dit keer: online en in de zaal. Daar is iets vreemds mee aan de hand: de aanwezige leden hebben te horen gekregen dat ze moeten zwijgen. Ook de telefoons moeten uit. Ze mogen geen vragen stellen of het woord voeren. Op de vraag hoe je kunt vergaderen met zwijgende leden, antwoordt de VPRO dat dit geen probleem is: je kunt vooraf vragen insturen. Stemmen schijnt nog wel te mogen. In de statuten staat dat aanwezige leden om een (her)stemming kunnen vragen, maar dat staat het bestuur dit keer niet toe. Instemming bij acclamatie kan natuurlijk ook niet, want dat veronderstelt dat de vergadering ook anders kan besluiten. Dat het bestuur de aanwezige leden bij de algemene ledenvergadering expliciet het zwijgen oplegt, betekent wel dat elk besluit achteraf kan worden aangevochten. Nou hoeft er niet veel te worden besloten en VPRO-leden zijn al lang een zwijg- en volgzaam volk. De VPRO was altijd de omroep die de vereniging, de leden en de vrije geluiden hoog hield. De vrije omroepvereniging als kern van de publieke omroep. Ik had het kunnen weten: die tijd is voorbij.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten