donderdag 8 juni 2023

Schalkwijkse fabriek mag niet gesloopt

Aanvulling 25/7/23: na nieuwe informatie heeft de Provincie alsnog ontheffing verleend

De Provincie heeft een stokje gestoken voor de sloop van de veevoederfabriek aan de Pothuizerweg 4 in Schalkwijk, niet ver van de Lekdijk. De Bunte Vastgoed BV had een ontheffing aangevraagd in het kader van de Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming. De Bunte wil de fabriek slopen en hier 22 woningen en 16 garages bouwen. In het pand leven beschermde vleermuizen, die niet zomaar gedood of verjaagd mogen worden. Het betreft de gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus) en de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus). 

Begin april had de provincie al laten weten niet akkoord te gaan. De aanvrager heeft daarna een nieuw compensatieplan aangeleverd, maar ook dit was voor de Provincie onvoldoende. Bij de beoordeling kijkt de overheid of er een wettelijk belang is om de aanwezige dieren te mogen doden of verjagen, of er geen alternatief is en of de dieren in hun natuurlijke verspreidingsgebied kunnen blijven voortbestaan. 

Groot openbaar belang
De provincie kan ontheffing verlenen op grond van een groot openbaar belang. De aanvrager wijst op het woningtekort. Er zijn dringend nieuwe woningen nodig. Tot 2040 moeten er in Houten 4750 woningen bijkomen, waarvan 55 in Schalkwijk.  Dit blijkt uit woningbehoefteonderzoeken en de woonvisie van Houten. Maar, zegt de Provincie, het gaat in dit plan om woningen in het duurdere segment: meer dan de helft zijn twee-onder-één-kap of vrijstaande woningen, daarnaast zijn negen rijwoningen gepland, waarvan vier met garage. Er is vooral behoefte aan goedkopere 'betaalbare' woningen. De bouw van woningen in het duurdere segment valt niet onder dwingende redenen van groot openbaar belang. Op die grond kan dus geen ontheffing worden verleend. 

De bouwer voert nog een ander groot belang aan. Het plan is in nauwe samenwerking met de omwonenden, de gemeente Houten en de provincie Utrecht tot stand gekomen. Er komt hierdoor een eind aan de klachten en rechtszaken van de omwonenden. Maar dit belang is niet genoemd in de wet als een geldig wettelijk belang om ontheffing van de Wet natuurbescherming te verlenen. 

Geen alternatief
De aanvrager voert aan dat er geen alternatief is. De werkzaamheden zijn gebonden aan deze locatie, de fabriek is leeg, moet worden gesloopt en vervangen door woningen. Er zijn geen andere gegadigden met een beter plan. De Bunte wil het fabriekspand eerst met flaps ontoegankelijk maken voor vleermuizen. Daardoor kunnen de dieren wel uitvliegen maar niet terug naar binnen. De bouwer willen tijdelijke nestkasten ophangen in de bomen lans de Pothuizerweg en de Provinciale weg en later op een te bouwen garage een zolder maken voor de vleermuizen. De provincie zegt dit idee niet te kunnen beoordelen, omdat er geen bouwtekeningen zijn bijgevoegd. Ook zou tuinverlichting of eventuele aanbouw aan de garage de vleermuizen alsnog kunnen verstoren, waardoor dit geen goed alternatief is. 

De werkzaamheden zullen meerdere zomer-, winter- en paarverblijven van de vleermuizen vernielen. Hierdoor worden deze vleermuizen verstoord en in sommige gevallen mogelijk gedood, doordat je niet ziet waar ze zitten. De compenserende maatregelen zijn volgens de provincie onvoldoende. Er is kans dat de instandhouding van vleermuizen verslechterd. 

De Provincie geeft daarom geen ontheffing voor de werkzaamheden. De aanvrager heeft zes weken de tijd om in beroep te gaan tegen dit besluit. 

Bron: Brief Gedeputeerde Staten van Utrecht 01-06-2023
Afwijzing Wnb Pothuizerweg 4 Schalkwijk (PDF 13p)
via Officiële bekendmakingen, Provinciaal blad van Utrecht 05-06-2023

Zie ook Styloblog 08-06-2023: Soorten beschermen en woningen bouwen

Aanvulling 25/7/23: na nieuwe informatie heeft de Provincie alsnog ontheffing verleend,


Geen opmerkingen:

Een reactie posten