maandag 19 juni 2023

Rechter stopt spuitende lelieteler

Op 12 juni 2023 heeft de rechtbank Noord-Nederland in Assen bij kort geding een lelieteler verboden gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is ook een belangrijk onderwerp voor de Houtense fruitteelt. Denk maar aan de discussie en rechterlijke uitspraken over het instellen van 'spuitzones', waarmee Houten indertijd voorop liep en ook een aantal keren teruggefloten werd door de Raad van State. De gemeente heeft in 2015 en hernieuwd in 2020 een Convenant Driftreductie afgesloten met de branche.Ik wil nagaan in hoeverre de Assense uitspraak invloed heeft op de Houtense situatie. Het gaat om een kort geding, geen bodemprocedure. De Assense rechter liet het onzekere gezondheidsbelang van omwonenden prevaleren boven het grote en aantoonbare economisch belang van de teler. In de lelieteelt wordt veel intensiever gespoten dan in de fruitteelt. Ik heb de gemeente vragen gesteld: 1) Heeft de gemeente kennisgenomen van de Assense uitspraak en is dit aanleiding voor overleg? 2) Het Convenant Driftreductie loopt nog tot 2025 - wordt er tussentijds aan dit 'dossier' gewerkt? 3) Waar is het geldende Convenant Driftreductie te vinden? Mijn eigen eerder gepubliceerde links naar het convenant lopen dood. Via de gemeentelijke stukken kan ik alleen de oudere versie van 2015 vinden. Misschien kan het Convenant Driftreductie 2020-2025 een vaste plek krijgen op de website bij het thema Duurzaamheid.


--------------- 
Aanvulling 1. Kort nadat ik mijn vragen aan de gemeente had verstuurd, zag ik een tweet van wethouder Wouter van den Berg over een werkbezoek met Utrechtse fruittelers. Hij is dus met dit onderwerp bezig. 

---------------
Aanvulling 2. De Drentse lelieteler die een spuitverbod opgelegd had gekregen, mag dit jaar toch een deel van zijn bestrijdingsmiddelen gebruiken. Dat heeft het gerechtshof maandag 10 juli bepaald. Gezien de spoedeisendheid werd direct na de zitting de beslissing gegeven, de motivering volgt later. 

Volkskrant 11-07-23 * Rechterlijke uitspraak 10-07-23

---------------
Aanvulling 3. Op 17 juli ontving ik een reactie van de woordvoerder van de gemeente. 
"De gemeente heeft kennisgenomen van de recente rechterlijke uitspraak. Wij volgen eventuele vervolgstappen op de voet. De situatie die in de uitspraak geschetst wordt is enerzijds zeer specifiek (wat betreft de lelieteelt) maar laat anderzijds ook wel zien dat een rechter ook inziet dat bij goed gebruik van middelen er nog steeds significante gevolgen kunnen optreden. Door het ontbreken van een wetenschappelijke basis om afstanden tussen gevoelige bestemmingen en (in ons geval) fruitteelt te bepalen, zijn wij hier binnen de gemeente blijvend over in gesprek. Het Convenant Driftreductie loopt nog tot 2025. Het onderwerp is constant onderwerp van gesprek. Wij zijn (samen met andere gemeenten) op zoek naar manieren om hiermee om te gaan. Het conventant helpt hierbij, maar kent (zoals ook vermeld in het convenant) geen resultaatverplichting. Daarnaast volgen wij als gemeente alle ontwikkelingen rond dit onderwerp op de voet. De hoofdtaak voor het maken van beleid ligt bij de Rijksoverheid. Daar dringen diverse gemeenten ook op aan.  Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG is onlangs een motie hierover met grote meerderheid aangenomen (de motie Buren). Op dit moment heeft de uitspraak is Assen nog geen gevolgen voor Houten. Het is wel een uitkomst die gevolgen kan gaan hebben, maar die zullen dan door het hele land voelbaar worden. Daarnaast zit er ook een verschil tussen fruit- en lelieteelt, waardoor de uitspraak niet 1 op 1 vertaald kan worden."

Het Convenant Gewasbescherming is van de website van de gemeente verdwenen (dode link), maar krijgt binnenkort een plekje op lokaleregelgeving.overheid.nl en/of officielebekendmakingen.nl (wordt vervolgd). 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten