donderdag 20 januari 2005

Leesbevordering

Het 'culturele lezen' verliest terrein, stelt de Raad voor Cultuur in een advies aan het kabinet. De Raad wil dat verschillende experimenten voor het bevorderen van lezen worden omgezet in een structureel, langjarig beleid.Het leesbevorderingsbeleid moet gericht zijn op het verwerven van literaire en culturele kennis. Daarbij is het volgens de raad van belang dat het beleid zich niet beperkt tot het literatuuronderwijs, maar dat leesbevordering wordt "verankerd in het maatschappelijke leven". "Gestreefd moet worden naar een continu aanbod van leesbevorderende activiteiten per leeftijdsfase", aldus het advies.De raad ziet een belangrijke rol voor bibliotheken en pleit voor een breed en aantrekkelijk media-aanbod van programma's over literatuur en literaire cultuur. Volgens de raad heeft de samenleving belang bij cultuur-historisch besef. Cultuur moet worden doorgegeven aan de volgende generaties.Bron: Persbericht Raad voor Cultuur, 20.01.05

Raad voor Cultuur (website)

Beleidsadvies (PDF) (45 pag.'s)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten