zondag 2 januari 2005

Wiegel in Buitenhof

Hans Wiegel in Buitenhof. Ik ben geen fan van hem, maar als eminente grise begin ik hem wel meer te waarderen en hij zei een paar wijze dingen. Hij benadrukte dat de overheid de godsdiensten gelijk moet behandelen. Voor het eerst hoorde ik een VVD-er duidelijk afstand nemen van Hirsi Ayan Ali waar zij tegen een klas schoolkinderen zei dat ze moesten kiezen tussen Allah of de Grondwet. Op 3 april schreef ik daarover:

Dat van de grondwet zit mij erg hoog. De 'hoofdtaak' van de grondwet is altijd geweest de macht van de staat te 'bepalen' (paal stellen) in ruil waarvoor 'het volk' het geweldsmonopolie van de staat accepteert. Ineens - voor 2001/2002 was dit ondenkbaar, nu aan de orde van de dag – wordt de grondwet in discussies ingezet om 'het volk' bepaalde opvattingen op te leggen of op te dringen. Onlangs hoorde ik Hirsi Ayan op de televisie tegen kinderen uit groep 8 zeggen dat de grondwet boven Allah gaat en dat "iedereen zich moet houden aan de grondwet". Daarmee krijgt de grondwet dus ineens een taak om mensen privé binnen een bepaald gareel te houden en wordt deze als een soort strafwet gehanteerd (...). Als de grondwet boven “Allah” staat, dan ook boven het menselijk geweten en het menselijk vermogen om moreel te oordelen. (Zie Forum)

Zoals gezegd, zit het me erg hoog dat de grondwet ineens dreigt te worden ingezet om vrijheden te beknotten en elk tegengeluid is welkom.Verder klaagde Wiegel over het uitkleden van 'zijn' oude ministerie Binnenlandse Zaken (integratie naar Justitie, bestuurlijke vernieuwing naar een aparte minister). Als Justitie een superministerie van Veiligheid wordt, dan zou integratie en minderhedenbeleid weer terug kunnen naar Binnenlandse Zaken, waar het thuis hoort.Het interview begon met de vraag naar het politieke leiderschap in de VVD. Zelf heb ik het niet zo op 'leiderschap' - een voorzitter zit voor en laat verder iedereen nu maar gewoon zijn werk doen. Als er al sprake is van een 'politieke leider' dan is dat volgens mij de fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Ik ben daar nogal formeel in. Maar daarmee ben ik nog niet van het onderwerp af en Buitenhof gaf mij wel stof tot nadenken.

Jan Marijnissen gaf in Buitenhof zichzelf en zijn generatie de schuld voor de teloorgang van het leiderschap, al vond hij het terecht dat zij het autoritaire leiderschap aan de kaak hadden gesteld. Er zijn volgens hem leiders, elites nodig. Ik vind ook dat er 'elites' moeten zijn - wetenschappers, onderwijzers, schrijvers en noem maar op - maar weet niet of het 'leiders' moeten zijn, ik zou eerder van opiniemakers, opvoeders en richtinggevers spreken.

Hans Wiegel - die mediatrainers en politieke adviseurs met een handgebaar terzijde schoof - zei: leider word je niet, dat ben je. Zelf was hij daar indertijd natuurlijk wel een voorbeeld van, al heeft hij zijn populariteit vaak ook misbruikt om de formele leiders van zijn partij voor de voeten te lopen.In de VVD wordt sinds het laatste partijcongres gesproken van 'politiek aanvoerder', want 'leider' doet zo denken aan "stampende laarzen"(Vonhoff). Die associatie verklaart misschien voor een deel ook wel mijn eigen weerstand tegen 'leiders', maar de taalkundige oplossing verbaasde me. Want anders dan ons woord 'leider' is nu juist het woord 'aanvoerders' verwant aan het Duitse 'Führer' (führen). Pas veel later drong tot me door dat het woord 'aanvoerder' uit de voetballerij komt en daarom een sportieve uitstraling heeft. Ik heb mij nu eenmaal meer verdiept in Duitsland dan in voetbal.PS. N.a.v. de zinsnede "duidelijk afstand nemen van Hirsi Ayan Ali". Laat duidelijk zijn dat, al ben ik het op veel punten zeer oneens met Hirsi Ayan Ali, ik het verschrikkelijk vind dat zij bedreigd wordt en in angst en afscherming moet leven. Zij moet vrijuit haar mening kunnen uiten en in dat opzicht verdient zij alle steun.


[EINDE]+Klik op het plusje hieronder om het hele bericht te lezen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten