woensdag 30 december 2020

Bijstand en boodschappen (3)

Een vrouw in de gemeente Wijdemeren moet € 7000 bijstandsuitkering terugbetalen omdat ze wekelijks boodschappen van haar moeder kreeg. Nadat André Moerman op Schuldinfo.nl het rechterlijk vonnis besprak, volgde een storm aan reacties. Mijn eigen Facebook-berichten hierover en de reacties daar op verzamel ik hier in mijn weblog.
Zie Bijstand en boodschappen deel 1deel 2deel 3deel 4

Schuldinfo.nl

De website schuldinfo.nl van André Moerman volg ik al vele jaren en ik heb vaak gebruik gemaakt van zijn informatie, vooral voor de nieuwsbrief die ik regelmatig samenstelde voor vrijwilligers van het Rode Kruis (2010-2011) en de Tussenvoorziening (2012-2016) in Utrecht die mensen met administratieve en financiële problemen begeleiden en ik heb er ook dankbaar gebruik van gemaakt voor de uitleg van de jurisprudentie ter voorbereiding van mijn eigen rechtzaak (in 2016) tegen de sociale dienst over de toepassing van de Participatiewet.

Het bericht over de vrouw die de boodschappen terug moet betalen, plaatste ik - met een link naar Schuldinfo.nl - twee uur nadat André Moerman zijn analyse publiceerde.

Ik ben blij maar ook verbaasd dat één bericht op zijn website nu ineens het landelijke nieuws en de politiek bereikt. Verbaasd omdat er natuurlijk veel vergelijkbare zaken zijn en dit in lijn is met het gekozen beleid en de rechtspraak. Ik denk dat de zorgvuldige en genuanceerde beschrijving en commentaar van André Moerman heeft meegewerkt aan de aandacht voor dit individuele geval en ook dat het kritische rapport over de toeslagenaffaire heeft geleid tot een andere kijk op wat van de overheid verwacht mag worden. Inmiddels heeft ook de gemeente Wijdemeren besloten opnieuw naar deze zaak te kijken en een oplossing te zoeken. Mijns inziens is de speelruimte van gemeenten bij het beoordelen van individuele gevallen niet erg groot. De overeenkomst met de toeslagenaffaire is dat als het misgaat - bijvoorbeeld door een administratieve fout of een verwijtbaar verzuim te goeder trouw - de overheid meteen de "zwaarste straf" eist van volledige terugvordering eventueel verzwaard met boete.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten