vrijdag 25 december 2020

Mensen zoals wijYouTube video (click on screenshot above or this link):  Mensen zoals wij (with introduction and English original) (7'48")
Verkorte versie, alleen Nederlands, zonder inleiding: Mensen zoals wij (sec) (2'9")

Text of the introduction: Today, on Christmas Day, I am going to sing for you two songs: a love song and a song about peace. 
The song about peace is a cover song in Dutch of the original love song, but not a translation. I will give an introduction in English and in Nederlands, or Dutch. So stay with me. 

The original song is called ‘I’ll Never Find Another You’ by an Australian folk group called The Seekers. The single was released in 1964 and became a number one hit song in the United Kingdom in 1965. Already in 1964 a Dutch group called the Shepherds came out with a cover song, but in my memory the first time I heard about it was in 1972, when I was 16 years old and following a scouting training weekend to become an assistant boy scouts leader. I’ll dig up some memories of that weekend in Dutch now.

Op mijn zestiende kwam ik via mijn broer bij de padvinderij en zonder enige scoutingervaring - mijn broer was de ware padvinder, niet ik - werd ik welpenleider bij de Hessengroep in Lunteren. Sommigen kennen mij ook nu nog als Baloe, de beer die de welpen de wetten van de jungle leert. De hele leiding was pas vernieuwd en we gingen met een groep van acht naar de leiderscursus, en vormden een nogal dominante groep in de klas. We kregen onder andere een lesje ontwikkelingspsychologie en de docent behandelde jaar voor de jaar de ontwikkeling van jongens van acht tot zestien jaar oud. Dat leverde hilarische - voor mij niet altijd even leuke - taferelen omdat ik zelf qua leeftijd zelf nog in die doelgroep zat. Dus bij alles wat de docent vertelde over “de jongen van zestien” - “hij krijgt zijn emoties onder controle, hij houdt van stoere activiteiten” - keek de hele groep naar mij en riep in koor: “nou, daar geloven we niks van!”

Over geloven gesproken. Die zondag, 26 maart 1972, was het Palmzondag, en er moest wat voorbereid worden waar gelovigen en ongelovigen zich in konden vinden. Het mocht dus geen kerkdienst heten, maar we noemden het een ‘Aandacht’. En toen kwam iemand met het lied van de Shepherds, dat ik straks ga zingen. Ik heb de aantekeningen nog van die cursus en ik kan dus ook mijn herinneringen controleren. We luisterden onder andere naar ‘I don’t know how to love him’ uit de musical van Jesus Christ Super Star en Imagion van John Lennon. We zongen ‘Mensen zoals wij’, een vredeslied waarin iedereen zich wel kon vinden. Ik kwam er pas onlangs achter dat het van de Shepherds is, maar het past zeker in hun lieflijk en zoetsappig repertoire. Toch is het lied ook weer actueel, omdat we in een wereld leven waarin opnieuw grenzen worden getrokken en we zouden kunnen vergeten dat aan de overzij mensen wonen die hetzelfde willen als wij.

After the love song of the Seekers I will sing the Dutch version of the Shepherds, called ‘People like us’. All over the world there are people like us, who wish the same as we do, that is to live in peace. Every country has borders, which might give us the idea that on the other side people are completely different, but they are not. When we want to see our children happy, we must make sure that our future world will be less divided than today and lives in peace.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten