donderdag 17 december 2020

Toeslagenaffaire (3)

Dossier Toeslagenaffaire (focus Houten)

Toeslagenaffaire (3)

Op 23 november heb ik, ook voor de lokale omroep, vragen gesteld aan de gemeente Houten en de gemeenschappelijke sociale dienst Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) over de hulpverlening voor slachtoffers van de 'toeslagenaffaire'. WIL liet weten dat binnen de sociale dienst niet gesproken is over hulp aan slachtoffers, niet bekend is om hoeveel gedupeerden het gaat en hiervoor ook geen speciale aanpak nodig is. Begin december heeft de gemeenteraad van Houten twee moties aangenomen, die door de wethouder zijn "omarmd", om gedupeerden te steunen, onder andere door het instellen van een meldpunt, een plan op maat per getroffen gezin en door te voorkomen dat de tegemoetkoming van de Belastingdienst wordt ingehouden op de uitkering.

De gemeente is over deze aanpak in gesprek met WIL. Daarom heb ik WIL gevraagd of de eerder gegeven antwoorden inmiddels kunnen worden geactualiseerd.

WIL bevestigt dat de 'kerstuitkering' van de Belastingdienst niet wordt ingehouden op de uitkering. Het door de Belastingdienst ten onrechte opgeplakte etiket 'fraudeur' wordt niet doorgegeven aan de sociale dienst en speelt dan ook geen enkele rol bij de hulpverlening. Gedupeerden kunnen zich melden bij de 'generalisten' van WIL, die deel uitmaken van de lokale sociale teams. Op dit moment hebben zich nog geen gedupeerden gemeld. Hoe de ondersteuning er uit komt te zien, is nog niet precies bekend.

Geactualiseerde antwoorden (17-12-20) op de eerder gestelde vragen: 

Vraag
1) Is binnen WIL bekend of en hoeveel gedupeerden zich voor hulp (bijstand, schuldhulpverlening of anderszins) hebben gemeld?

Het eerdere antwoord was "nee". Bij de Belastingdienst hadden zich tot 31-10-20 tien Houtense gedupeerden gemeld. Er wordt ook gekeken naar een verantwoorde manier om informatie van de Belastingdienst te delen met de gemeente. De gemeenteraad van Houten wil een meldpunt voor gedeputeerden instellen. - Is er inmiddels een meldpunt (wat is de stand van zaken)? - (Hoe) wordt WIL hier bij betrokken? - Zijn bij WIL inmiddels al wel gevallen bekend?

2) Is binnen WIL (bestuur, beleid, uitvoering) gesproken over de toeslagenaffaire en een eventuele speciale aanpak/benadering? Het eerdere antwoord was "nee". De gemeente Houten heeft dit onderwerp nu bij WIL aan geagendeerd. Is hier inmiddels meer over te zeggen en zo ja hoe wordt over dit onderwerp gecommuniceerd?

Reactie op vraag 1 en 2
De Belastingdienst heeft alle gemeenten gevraagd een contactpersoon te leveren naar wie gedupeerden doorverwezen kunnen worden voor ondersteuning in hun gemeente. In de Lekstroom zijn dat de 'generalisten' van WIL, die onderdeel zijn van de lokale sociale teams, op verzoek van de gemeenten aangewezen als contactpersonen. Hoe de ondersteuning eruit komt te zien, is nog niet bekend. Op dit moment hebben zich nog geen gedupeerden gemeld bij de generalisten. Communicatie over de ondersteuning op gemeenteniveau loopt vooralsnog via de Belastingdienst naar de betreffende gedupeerden.

Vraag
3) Vraagt het feit dat aanvragers mogelijk onterecht als fraudeurs geregistreerd staan een aparte aanpak van WIL (en de gemeente)?
Het eerdere antwoord was "nee". - Is hier inmiddels meer over te zeggen? De belangrijkste achtergrond van deze vraag was en is, dat mensen een beroep kunnen doen op WIL voor bijstand of schuld-hulpverlening die door de overheid in de problemen gebracht zijn en die - ten onrechte - mogelijk nog steeds als 'fraudeur' bestempeld staan en daardoor volgens de regels niet voor schuldhulpverlening in aanmerking komen, waarbij uitkering en andere inkomsten verrekend worden met schulden en waar sprake is van extreem dikke dossiers en ingewikkelde bewijsvoering en fraudecontrole.

Reactie
De Belastingdienst wisselt geen informatie uit met WIL over een mogelijke registratie als fraudeur. Dit ‘stempel’ heeft op geen manier effect op de dienstverlening van WIL aan inwoners van de Lekstroom.

Vraag
Bijkomende vraag naar aanleiding van motie 065-2020 van de gemeenteraad Houten is of de 'kerstuitkering' van € 750 als tegemoetkoming van de Belastingdienst wel of niet verrekend wordt met de uitkering en een eventueel lopende schuldsanering. Het is onwenselijk dat "de ene overheid neemt, wat de andere overheid geeft", terwijl anderzijds de Participatiewet weinig mogelijkheden geeft van vrijstelling van inkomsten. - Is dit onderwerp inmiddels besproken bij WIL, is hier een oplossing voor gevonden, wordt deze 'kerstuitkering' wel of niet ingehouden, (wanneer) wordt hierover door WIL gecommuniceerd?

Reactie
De kerstuitkering van € 750 wordt niet ingehouden. Aangezien bij WIL niet bekend is welke mensen tot de groep gedupeerden behoren en of zij al dan niet klant zijn van WIL, communiceert WIL hier niet over. Wanneer een klant van WIL specifiek met deze vraag komt, zullen wij de klant hier uiteraard over informeren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten