vrijdag 27 februari 2015

Beslagvrije voet onwerkbaar

De Tweede Kamer moet ingrijpen en voorkomen dat mensen onder het bestaansminimum raken. Er worden jaarlijks tientallen miljoenen te veel ingehouden op het inkomen van mensen met schulden. Volgens sociaal raadslieden wordt de zogenoemde 'beslagvrije voet' onwerkbaar door de wetswijziging die de regering per 1 juli 2015 wil doorvoeren. Zij roepen op om het wetsvoorstel in te trekken.

Nieuwsuur besteedde donderdagavond 26 februari aandacht aan deze problematiek. André Moerman vertelde in de uitzending dat honderdduizenden Nederlanders onder het bestaansminimum komen. André Moerman van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (MOgroep/LOSR) beheert de website Schuldinfo.nl, een geweldige kennisbron als het gaat om schuldhulpverlening. 

De wetswijziging beslagvrije voet is het gevolg van de invoering van de kostendelersnorm. De hoogte van de beslagvrije voet wordt dan afhankelijk van het aantal personen dat op het adres woont. De effecten van de voorgenomen wetswijziging op de beslagvrije voet zijn volgens Moerman desastreus: "Aan de uitvoerbaarheid is nauwelijks aandacht besteed. Door de nieuwe regels vanuit de kostendelersnorm wordt het berekenen van de beslagvrije voet nog complexer en veelomvattender dan het al is. Door de nieuwe kostendelersnorm zal nog vaker de juiste informatie ontbreken om de beslagvrije voet correct te berekenen. Er zal nog vaker dan nu het geval is te weinig overblijven om te overleven."

Ook mensen met schulden hebben recht op een minimaal inkomen om te kunnen eten, drinken en wonen. Dat is wettelijk geregeld met de ‘beslagvrije voet’. Schuldeisers en deurwaarders moeten ervoor zorgen dat mensen met schulden tijdens het aflossen dit minimale bedrag overhouden voor eerste levensbehoeften. Mensen met schulden hebben meestal meerdere schuldeisers. Het is een hele puzzel om als schuldeisers goed af te stemmen, zodat de beslagvrije voet overblijft. Dat gaat vaak mis waardoor mensen met schulden ten onrechte onder het wettelijk bestaansminimum belanden, met nog meer schulden en schuldeisers tot gevolg. Dat kan onder andere leiden tot huisuitzetting.

In 2013 onderschreef het kabinet het belang van de beslagvrije voet en beloofde om deze te zullen vereenvoudigen. Dat was in reactie op het rapport ‘Paritas Passé’ van de MOgroep/LOSR en de Hogeschool Utrecht in opdracht van de deurwaarders (KBvG). Sociaal raadslieden vinden het onbegrijpelijk dat het kabinet diezelfde beslagvrije voet nu dramatisch ingewikkeld maakt. Armoede en maatschappelijke kosten nemen daardoor toe. Een huisuitzetting kost gemiddeld 8000 euro.

In het rapport ‘Beter ten hele gekeerd’ hebben de sociaal raadslieden voorgesteld om het wetsvoorstel in te trekken. 

Bron: André Moerman, Schuldinfo 26.02.2015 * Nieuwsuur 26.02.2015
Beslagvrije voet in 2015 ingrijpend verslechterd, Schuldinfo 04.01.2015
Rapport 'Beter ten hele gekeerd', MOGroep, mei 2015 (PDF
Rapport 'Paritas Passé', N. Jungmann, A. Moerman e.a., maart 2012
Alle informatie is te vinden op de website Schuldinfo.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten