woensdag 4 februari 2015

Plattelandswoning is geen bedrijf

Een varkenshouder in Weert heeft met succes bezwaar gemaakt tegen de woonbestemming van een naast zijn bedrijf gelegen boerderij. De Raad van State heeft de bestemming "specifieke vorm van wonen, voormalige agrarische bedrijfswoning" vernietigd en de gemeente Weert moet haar huiswerk overdoen. Weert vond dat de woning geen effect heeft op de ontwikkeling van het naastgelegen bedrijf, maar de Raad van State is het daar niet mee eens. Op grond van de Wet milieubeheer moet de luchtkwaliteit op alle plaatsen beoordeeld worden, behalve als sprake is van een arbeidsplaats. In dat geval gelden andere regels op basis waarvan de gezondheid en veiligheid van werknemers worden beschermd. De Raad van State vindt dat deze boerenwoning geen bedrijf is, omdat de bewoners geen binding hebben met het agrarische bedrijf waarbij de woning staat. Dit betekent dat de luchtkwaliteit moet voldoen aan de eisen voor wonen. Maar daardoor zou het aangrenzende bedrijf in zijn ontwikkeling kunnen worden belemmerd. Een nieuw bestemmingsplan mag in het algemeen bestaande bedrijfsvoering niet belemmeren of er moet daarvoor een regeling worden getroffen.

Deze uitspraak viel mij op vanwege een gesprek dat ik onlangs had met een agrariër uit de gemeente Bunnik. Hij was als fruitteler afgekomen op een informatieavond van de gemeente Houten over spuitvrije zones tussen boomgaarden en woningen en welke afstand daarbij veilig zou zijn. Deze fruitteler was daarnaast ook varkenshouder. In de woning naast zijn bedrijf waren onlangs 'burgers' komen wonen die hun woning wilden verbouwen. Hij had prima contact met z'n buren, maar voelde zich toch genoodzaakt bezwaar te maken tegen hun vergunningaanvraag. Als de boerderij naast hem als woning zou worden bestempeld dan kreeg hij met allerlei beperkingen te maken in zijn bedrijfsvoering, die hij zich naar zijn mening niet kon veroorloven. Hij worstelde met deze vraag. Terwijl ik met hem stond te praten, zwaaide hij vrolijk naar zijn buren, die ook naar de informatie-avond waren toegekomen. De vraag hoe dicht boeren en burgers elkaar naderen in het buitengebied blijft een actuele vraag.

Samenvatting uitspraak Raad van State 4.2.15
Lees hier de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 201306630/5.
Mijn verslag van de informatieavond van de gemeente Houten over spuitvrije zones.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten