donderdag 19 februari 2015

Houten blijft ouderbijdrage innen

De gemeente Houten gaat niet weigeren om de ouderbijdrage voor jeugdhulp te innen. Dat antwoordde wethouder Jocko Rensen dinsdag 17 februari op vragen van Michel Hofstee van HoutenAnders. Volgens de Jeugdwet moeten ouders een eigen bijdrage betalen voor jeugdhulp met verblijf, omdat zij dan besparen op de kosten voor onderhoud van hun kind. De bijdrage kan oplopen tot ruim 1500 euro per jaar. Sinds 1 januari is de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren onderdeel van de Jeugdwet en een taak van de gemeente. Er zijn gemeenten die hebben laten weten te weigeren om het Centraal Administratiekantoor (CAK) de gegevens aan te leveren die nodig zijn voor het innen van de eigen bijdrage.

Wethouder Jocko Rensen van Houten voert aan dat de gemeente wettelijk verplicht is om deze bijdrage te heffen. Dit is democratisch zo besloten. Moties in het parlement om dit tegen te houden, zijn allemaal verworpen. Houten zal de heffing daarom niet opschorten. Wel wil de gemeente in de gaten houden of mensen hierdoor in de problemen komen. Volgens de wethouder gaat het in Houten niet om heel veel mensen en zit de gemeente er dicht boven op. Ook wilde hij het beeld corrigeren dat er heel veel gemeentes zijn die de heffing weigeren. Volgens hem zijn er zestig gemeenten die daar wel over nadenken.

In de Tweede Kamer zijn onlangs drie moties over dit onderwerp verworpen. In de eerste motie vroegen SP, CDA, GroenLinks, D66 en CU de regering om de inning van de ouderbijdrage op te schorten totdat het door staatssecretaris Van Rijn toegezegde onderzoek is afgerond, zo rond de zomer. In de tweede stelden SP, GroenLinks en CDA voor de ouderbijdrage voor de (dag)klinische specialistische hulp bij een psychische aandoening bij kinderen helemaal te schrappen. En tenslotte vroegen CU en D66 de regering om met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG het draagvlak onder gemeenten voor de eigen bijdrage in kaart te brengen en een oplossing te zoeken voor weigerende gemeenten. Geen van deze voorstellen haalde een meerderheid.

Zie ook: GGZ Nieuws

Geen opmerkingen:

Een reactie posten