donderdag 26 februari 2015

Reclamemast langs A27

In de Staatscourant van 16 februari maakt de gemeente Houten bekend dat er aan de Meidoornkade een reclamemast geplaatst gaat worden. De Meidoornkade is de weg die langs de A27 loopt op het bedrijventerrein Doornkade. Tegen het besluit kan tot zes weken vanaf 3 februari beroep worden aangetekend bij de rechtbank.

De plaatsing van deze mast is al genoemd in de Beleidsnota reclame in de openbare ruimte uit 2013, die een verruiming van de reclamemogelijkheden op verschillende plaatsen voorziet. Daarin staat te lezen: "Vanwege de economische crisis moet de gemeente flink bezuinigen. Om voorzieningen overeind te houden is het nodig inkomsten te genereren. Die inkomsten komen dan weer ten goede aan de samenleving. De openbare ruimte biedt goede mogelijkheden om dergelijke inkomsten te genereren. De maatschappelijke nadelen ervan zijn beperkt, mits er goede randvoorwaarden worden gesteld. Ook zijn de gegenereerde inkomsten te behalen met relatief weinig onzekerheden en relatief weinig gemeentelijke investeringen."

En verder: "Een reclamemast langs de A27 ter hoogte van bedrijventerrein Doornkade voldoet aan de locatierichtlijnen, zoals die zullen worden opgenomen in de nieuwe beleidsnota reclame in de openbare ruimte. Vanwege een haalbare exploitatie en de grote impact die een reclamemast op de omgeving kan hebben, zijn in de nog vast te stellen beleidsnota reclame in de openbare ruimte locatierichtlijnen opgesteld. De richtlijnen zijn als volgt: - het aantal passanten moet hoog zijn: locaties langs grote drukke weg en zijn daarom het meest geschikt; - een reclamemast mag alleen in stedelijk gebied geplaatst worden om aantasting van het landschap en horizonvervuiling te minimaliseren; - een mast mag niet geplaatst worden waar ‘direct contact’ met een woongebied is. - vanwege de commerciële uitstraling van een reclamemast kan deze alleen in de directe nabijheid van een bedrijventerrein gerealiseerd worden. - de afstand tot de rijksweg is zo beperkt mogelijk. De strook grond tussen bedrijventerrein Doornkade en de A27 voldoet aan deze richtlijnen."

Dan volgt in de beleidsnota nog een interessante zin: "Een reclamemast kan daarnaast ook als landmark voor Houten dienen."

In de discussie in de gemeenteraad werden in dit verband ook de windmolens genoemd, waarvan er één bij afslag van de A27 staat en die in Houten veel weerstand oproepen. Men vroeg zich af wat lelijker is: een windmolen of een reclamemast?

Uit een brief van 1 april 2014 van B&W aan de raad blijkt dat de plek voor de reclamemast een paar keer verschoven is om het iedereen naar de zin te maken. De mast komt nu op de parkeerplaats tegenover de Expo Houten te staan. Daarvoor moeten vijf parkeerplaatsen wijken die iets verderop weer worden aangelegd. Daardoor is het niet nodig om de parkeerplekken officieel "aan de openbaarheid te onttrekken", wat normaal gesproken wel moet als er parkeerplaatsen verdwijnen.

Bron: Officiële bekendmaking in de Staatscourant 16.02.15
Zie ook: Reclamemast A27 Doornkade, collegebrief 01.04.14
Beleidsnota reclame in de openbare ruimte, raadsvoorstel 05.03.14

Geen opmerkingen:

Een reactie posten